فیسبوک ما Facebook

like لایک کنید

 
 ارسال توسط مدیر سایت

کشور ایتالیا از اعطای 13 سیت بورسیه های تحصیلی در مقاطع لیسانس، ماستری و دکتورا در رشته های مختلف برای افغانستان خبر داده است.

کاندیدان باید تا تاریخ 28 می سال ۲۰۱۴  به شکل آنلاین ثبت نام نمایند. معلومات بیشتر راجع به این بورسها را از صفحه انترنتی ذیل به دست آرند:

http://www.esteri.itMAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm?LANG=EN

 

  در صورتیکه مورد پذیرش بورس مذکور قرار گیرند، برای تکمیل اسناد و طی مراحل بعدی یک کاپی فورم درخواستی و سایر اسناد لازم را به ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های فوق لیسانس، وزارت تحصیلات عالی تحویل دهند.
طبقه بندی: اخبار، 
برچسب ها: کشور ایتالیا از اعطای 13 سیت بورسیه های تحصیلی در مقاطع لیسانس، ماستری و دکتورا، ماستری و دکتورا2014،
ارسال توسط رهنمایی آزمون کانکور افغانستان
مرتبه
تاریخ : 1393/02/24

نام ولد پدرکلان ولایت نمره نتیجه

سهراب ولی عهد مولوی عبدالعلی بدخشان 316.7432 CE دیپارتمنت کپیوترانفورماتیک

شمس الدین بهاوالدین عبدالله بدخشان 312.4648 دیپارتمنت نرسنگ پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل

واثق الله ظاهر ایش محمد بدخشان 307.471 دیپارتمنت ساختمانهای ترانسپورتی پوهنحی انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی پوهنتون پولی تخنیک

سهیل رحیم الله حبیب الله بدخشان 307.3618 IT دیپارتمنت کپیوترانفورماتیک

زاهدالله عبدالله فضل قادر بدخشان 301.353 دیپارتمنت انستیزی پوهنحی متمم صحی طبی پوهنتون طبی کابل

ذبیح الله الهی بخش عبدالاحمد بدخشان 300.8574 دیپارتمنت اداره و منجمنت پوهنحی اقتصاد پوهنتون تخار

محمدهارون محمدعارف محمدعیسی بدخشان 299.932 دیپارتمنت اداره و منجمنت تربیتی پوهنحی روانشناسی و علوم تربیتی پوهنتون کابل

کفایت الله عبدالطیف محمدعلی بدخشان 298.5152 پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان

احمدالله عبدالولی عبدالروف بدخشان 297.8866 پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز

همایون گل شاه گل احمد بدخشان 296.5356 پوهنحی زراعت پوهنتون لغمان

حشمت الله عبدالغفار محمدانور بدخشان 296.4012 پوهنحی زراعت پوهنتون فاریاب

شفیق الله دلاور محمدسرور بدخشان 295.7292 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون کابل

فرهاد غلام جیلانی غلام حسین بدخشان 293.947 پوهنحی حقوق پوهنتون بدخشان

عبدالقدیم عبدالقدیر پاینده بدخشان 292.8424 پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ

روح الله محمدیاسین محمدعالم بدخشان 292.6226 دیپارتمنت ریاضی پوهنحی ساینس پوهنتون کابل

خان الله محمدیار محمدگل بدخشان 291.9422 پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان

گل احمد عبدی محمد گل احمد بدخشان 290.958 دیپارتمنت انگلیسی(آشنایی کامل با لسان انگلیسی ) پوهنحی زبان های خارجی پوهنتون کابل

سیدهارون سیدعمران سیدارکان بدخشان 290.5044 پوهنحی کمپیوترساینس پوهنتون ننگرهار

عبدالمتین بهادرخان طوطی خان بدخشان 289.3844 دیپارتمنت جیودیزی پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون جوزجان

محمدعزیز ظفرخان نورخان بدخشان 289.3816 پوهنحی اقتصاد پوهنتون بدخشان

نصرالله سیدظهورالله سیدمزاری بدخشان 289.019 دیپارتمنت هایدروتخنیکی پوهنحی انجنیری پوهنتون بلخ

هاجر سعدالله برات محمد بدخشان 284.6608 دیپارتمنت دری پوهنحی زبان و ادبیات ملی پوهنتون کابل

مرضیه غلام سرور برات بدخشان 279.9806 انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان

زبیره محمدشریف اکرم بدخشان 279.9428 پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون بدخشان

خالدانه تاج محمد شیر بدخشان 273.465 پوهنحی زراعت پوهنتون کنر

پری گل عبدالرحیم محمدصفا بدخشان 269.4442 پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون بلخ

نبیلا نذیرمحمد حیدرمحمد بدخشان 269.3182 پوهنحی شرعیات پوهنتون بدخشان

قربان خاتون ملاحسین شیرین شاه بدخشان 269.2202 پوهنحی جیولوجی و معادن پوهنتون بلخ

صالحه عبدالحمید محمدغفور بدخشان 269.0382 پوهنحی ادبیات و علوم بشری پوهنتون بدخشان

فریور عبدالحی مولوی محمداسلم بدخشان 267.2462 انستیتوت اداره و حسابداری بدخشان


ارسال توسط مدیر سایت
مرتبه
تاریخ : 1393/01/22


ارسال توسط مدیر سایت
(تعداد کل صفحات:158)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

نظر سنجی
بهترین آموزشگاه در شهر کابل کدام است؟


صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات