تبلیغات
سایت کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan

1-   فورم کانکور- بدخشان- دانلود

2-   فورم کانکور- تخار – دانلود

3-   فورم کانکور- هلمند- دانلود

4-   فورم کانکور سمنگان- دانلود

تهیه وترتیب: انجنیر حنیف الله حکیمی

آمادگی کانکور با استاد سمیع الله نصرتیار- سرک سوم کارته نو- کابل

شماره تماس: 0787973727
طبقه بندی: فورم های کانکور،  فورم های جدید کانکور 1393-1394، 
برچسب ها: فورم کانکور تخار 1786، فورم کانکور تخار، فورم کانکور بدخشان، فورم کانکور سمنگان، فورم کانکور هلمند، فوررم کانکور 1393، فورم کانکور افغانستان،
ارسال توسط معاویه عدالتیار
ارسال توسط رهنمایی آزمون کانکور افغانستان

طوریکه برای تان بهتر معلوم است، سایت کانکور افغانستان طی 5 سال فعالیت خویش در عرصۀ کانکور خوشبختانه توانسته است که صد ها مواد مفید درسی را در دسترس هزاران دواطلب کانکور بطور مستقیم و یا غیر مستقیم قرار دهد.
اینک کما فی السابق برای تشخیص بهترین آموزشگاه شهر کابل؛ نظر سنجی را به راه انداخت که نتایج آن قرار ذیل است:
1- مرکز آموزشی علوم ساینسی مزمل - مقام اول
2- مرکز آموزش علوم ساینسی انیس - مقام دوم
3- مرکز آموزشی استاد نظر زلمی - مقام سوم
با احترام
انجنیر معاویه عدالتیار
مسؤول فرهنگی سایت کانکورافغانستانارسال توسط معاویه عدالتیار
ارسال توسط رهنمایی آزمون کانکور افغانستان

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور دور دوم لیسه های کابل

 به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکورفارغان صنوف دوازدهم عمومی ، متفرقه سال 1393 وسال های قبلی لیسه های(عالی غلام حیدرخان ،  بی بی ساره ، غازی ادی ، نسوان بی بی مهرو ، محمد فقیرفروزی ، الفتح ، قلعه کاشف ، استاد ذبیح الله ، حاجی عبدالقدیر، ابوالقاسم فردوسی ، سردارمحمدداودخان، خواجه رواش ، عبدالله اچکزی، آزادی ، احمدشاه بابا ، لیسه شهرک ملی ، گلخانه ، محمداسماعیل حسن زی ، استادعبدالروف بینوا ، آمنه فدوی ، غلام محمدغبار ، ستاره ، عبدالاحمد جاوید ، ابراهیم خلیل الله ، دگروال غلام فاروق سنگور، ذکورسیدالشهدا ، محمدآصف مایل ، علاوالدین ، عبدالرحمن پژواک ، نسوان شهرک وحدت ، شهرک صفا، نسوان منوچهری ، رابعه بلخی ، نسوان رحمن مینه ، سیدیوسف علمی نمبریک ، ابن سینا ، نسوان توتیا ، رحمن بابا و نسوان افعان ترک ) مربوط ریاست معارف شهرکابل رسانیده میشود که کارت های شمول امتحان کانکور سرازتاریخ12/ دلو/93 روزیکشنبه درلیسه های مربوطۀ شان توزیع میگردد اخذ نمایند.

     امتحان کانکور لیسه های فوق الذکرروزسه شنبه مورخ 14/ دلو/1393 در پوهنتون کابل ، پوهنتون طبی کابل ، پوهنتون پولی تخنیک کابل وپوهنتون تعلیم وتربیه شهیداستادربانی به ساعت 8:30 قبل ازظهراخذمیگردد.محل واتاق امتحان درج کارت بوده لطفاً به وقت وروزمعین به پوهنتون مربوطه مراجعه نمائید.

نـــوت: ازتمام شاملین امتحان کانکورجداً تقاضا میگردد ، چون هواسرد است به لباس گرم ملبس باشند ودرروزامتحان ازآوردن موبایل ، مخابره ،هرگونه وسیله الکترونیکی واسلحه درصحن امتحان جداًخودداری نمایند . درصورت دریافت وسایل فوق الذکر نزد داوطلب اگرچه که ازآن استفاده هم نه نموده باشد ازصحن امتحان خارج وبه مسوولین امنیتی معرفی میشوند توجه جدی ارگانهای موظف امتحان رادرزمینه خواهانیم .علاوتأ ازتمام داوطلبان تقاضا میگرددکه درروزامتحان تذکره تابعیت ، قلم خودکارویاتوش سیاه نوک باریک با خودداشته باشند.

    امتحان لیسه های متباقی بعداً انشاالله اعلان واخذ خواهدشد.
طبقه بندی: اخبار، 
برچسب ها: اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور دور دوم لیسه های کابل، اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور دور دوم لیسه های کابل افغانستان 1393-1394، درباره اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور دور دوم لیسه های کابل،
ارسال توسط رهنمایی آزمون کانکور افغانستان
(تعداد کل صفحات:160)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

موسس وبسایت
نظر سنجی
بهترین آموزشگاه شهر کابل کدام است؟

صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات
cpc cpm ppc ad network advertising