ارسال توسط رهنمایی آزمون کانکور افغانستان
1- فورم کانکور هلمند با جوابات- دانلود
2- فورم کانکور پنجشیر--------- دانلود
3- فورم کانکور لوگر 2-------- دانلود
4- فورم کانکور شبانه ننگرهار-- دانلود
5- فورم کانکور کندز----------- دانلود

Kankor.af@gmail.com
با تشکر از انجنیر حنیف الله حکیمی
آمادگی کانکور با استاد سمیع الله نصرتیار- کابل ، سرک سوم کارته نو-
شماره تماس: 0787973727
طبقه بندی: فورم های کانکور 1392-1393،  فورم های کانکور، 
برچسب ها: فورم کانکور کندز، فورم کانکور لوگر، فورم کانکور شبانه ننگرهار، فورم کانکور هلمند با جوابات، فورم کانکور پنجشیر، فورم کانکور 1393، فورم کانکور افغانستان،
ارسال توسط مدیر سایت

1-   فورم کانکور- بدخشان- دانلود

2-   فورم کانکور- تخار – دانلود

3-   فورم کانکور- هلمند- دانلود

4-   فورم کانکور سمنگان- دانلود

تهیه وترتیب: انجنیر حنیف الله حکیمی

آمادگی کانکور با استاد سمیع الله نصرتیار- سرک سوم کارته نو- کابل

شماره تماس: 0787973727
طبقه بندی: فورم های کانکور،  فورم های کانکور 1392-1393، 
برچسب ها: فورم کانکور تخار 1786، فورم کانکور تخار، فورم کانکور بدخشان، فورم کانکور سمنگان، فورم کانکور هلمند، فوررم کانکور 1393، فورم کانکور افغانستان،
ارسال توسط مدیر سایت
1- فورم کانکور غزنی 1 - نمبر: 1759 - دانلود

2- فورم کانکور غزنی 2 - نمبر: 1767 - دانلود

3- فورم کانکور بادغیس - نمبر: 0000 - دانلود

4- فورم کانکور پکتیا- ... نمبر: 0000-  دانلود

تهیه وترتیب: انجنیر حنیف الله حکیمی
ناشر: سایت رهنمای آزمون کانکور افغانستان

ایمیل: Kankor.Af@gmail.com

مرکز رهنمای علوم و ریاضیات استاد سمیع الله نصرتیار
سرک سوم کاته نو- کابل- افغانستان
شماره تماس: 0787973727
نشر: با ذکر منبع مجاز است، با متخلفین بر خورد قانونی صورت میگیردطبقه بندی: فورم های کانکور،  فورم های کانکور 1392-1393، 
برچسب ها: فورم کانکور غزنی 1، فورم کانکور غزنی 2، فورم کانکور پکتیا، فورم کانکور بادغیس، فورم کانکور افغانستان،
ارسال توسط مدیر سایت

فورم کانکور: لوگر، وردگ و جوزجان 1392/1393
1- فورم کانکور جوزجان - دانلود
2- فورم کانکور لوگر- دانلود
3- فورم کانکور میدان وردگ- دانلود
تهیه وترتیب: انجنیر حنیف الله حکیمی
ناشر: سایت رهنمای آزمون کانکور افغانستان
www.KankorAf.com
ناشر: مرکز آموزشی استاد سمیع الله نصرتیار- کابل، سرک سوم کارته نو
تماس: 0787973727طبقه بندی: فورم های کانکور 1392-1393،  فورم های کانکور، 
برچسب ها: فورم کانکور لوگر، فورم کانکور جوزجان، فورم کانکور وردگ،
ارسال توسط مدیر سایت
(تعداد کل صفحات:157)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

موسس وبسایت
نظر سنجی
بهترین آموزشگاه در شهر کابل کدام است؟


صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات