تبلیغات
سایت کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan
 
 
 

ارسال توسط رهنمایی آزمون کانکور افغانستان
ارسال توسط مدیر سایت
مرتبه
تاریخ : 1393/10/7
ارسال توسط مدیر سایت

اطلاعیه ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی در مورد امتحان کانکور سال 1393

امتحانات کانکور مرکز و ولایات کشورطبق پلان تـرتیب شده ریاست امتحانات کانکور آغاز گردیده است. وزارت تحصیلات عــالی به حمایت مکمل دولت ج.ا.ا تدابیر خاص را جهت شفافیت و تامین عدالت هر چه بیشتر این پروسه اتخاذ نموده است که قرار ذیل اند:

  1. از تمام داوطلبان کانکور جداً تقاضا می گردد تا در روز امتحان با موبایل و سایر وسایل الکترونیکی و اسلحه داخل صحنه امتحان نگردد. در صورت دریافت موبایل نزد داوطلب با وجود یکه از آن استفاده هم نکرده باشند، امتحان شان باطل و موبایل شان ضبط می گردد.

  2. تمام داوطلبان کانکور در ورق های جوابات صرف از قلم خودکار  و توش سیاه استفاده نمایند، ورقه جوابات خانه پری شده توسط پنسل مدار اعتبار نمی باشند.

  3. تمام داوطلبان کانکور مکلف اند که در روز معین و وقت معین به صحن امتحان حاضر باشند خارج از وقت و روز معین معذرت شان پذیرفته نمی شود.

  4. تمام داوطلبان کانکور مکلف اند تا قبل از شروع نمودن به حل سوالات، نمبر فورم کتابچه سوالات را در جای معین آن توسط قلم خود رنگ یا خود کار سیاه درج نمایند در صورت تخلف با ایشان برخورد قانونی می شود.

  5. داوطلبان کانکور در روز امتحان کارت شمول در امتحان را با خود داشته باشند در صورت عدم موجودیت کارت شمول در امتحان از شمول در امتحان معذرت خواسته می شود.

  6. تمام داوطلبان کانکور مطابق استعداد، لیاقت و علاقمندی خویش رشته مورد نظر را دقیق انتخاب نمایند. زیرا که بعد از اعلان نتایج کانکور تبدیلی محصلان جدید الشمول وجود ندارد.

    بناءً داوطلبان محترم کانکور در مرکز و ولایات مطلع باشند.
طبقه بندی: اخبار، 
برچسب ها: اطلاعیه ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی در مورد امتحان کانکور سال 1393 امتحانات کانکور مرکز و ولایات کشورطبق پلان تـرتیب شده ریاست امتحانات کانکور آغاز گردیده است. وزارت تحصیلات عــالی به حمایت مکمل دولت ج.ا.ا تدابیر خاص را جهت شفافیت و تامین عدالت هر چه بیشتر این پروسه اتخاذ نموده است که قرار ذیل اند: از تمام داوطلبان کانکور جداً تقاضا می گردد تا در روز امتحان با موبایل و سایر وسایل الکترونیکی و اسلحه داخل صحنه امتحان نگردد. در صورت دریافت موبایل نزد داوطلب با وجود یکه از آن استفاده هم نکرده باشند، امتحان شان باطل و موبایل شان ضبط می گردد. تمام داوطلبان کانکور در ورق های جوابات صرف از قلم خودکار و توش سیاه استفاده نمایند، ورقه جوابات خانه پری شده توسط پنسل مدار اعتبار نمی باشند. تمام داوطلبان کانکور مکلف اند که در روز معین و وقت معین به صحن امتحان حاضر باشند خارج از وقت و روز معین معذرت شان پذیرفته نمی شود. تمام داوطلبان کانکور مکلف اند تا قبل از شروع نمودن به حل سوالات، نمبر فورم کتابچه سوالات را در جای معین آن توسط قلم خود رنگ یا خود کار سیاه درج نمایند در صورت تخلف با ایشان برخورد قانونی می شود. داوطلبان کانکور در روز امتحان کارت شمول در امتحان را با خود داشته باشند در صورت عدم موجودیت کارت شمول در امتحان از شمول در امتحان معذرت خواسته می شود. تمام داوطلبان کانکور مطابق استعداد، لیاقت و علاقمندی خویش رشته مورد نظر را دقیق انتخاب نمایند. زیرا که بعد از اعلان نتایج کانکور تبدیلی محصلان جدید الشمول وجود ندارد. بناءً داوطلبان محترم کانکور در مرکز و ولایات مطلع باشند.، لیاقت و علاقمندی خویش رشته مورد نظر را دقیق انتخاب نمایند. زیرا که بعد از اعلان نتایج کانکور تبدیلی محصلان جدید الشمول وجود ندارد. بناءً داوطلبان محترم کانکور در مرکز و ولایات مطلع باشند.]،
ارسال توسط رهنمایی آزمون کانکور افغانستان
امتحان كانكور ولایت "بدخشان" روز شنبه بتاریخ ٢٤ عقرب، در پنج حوزه اخذ خواهد شد.
آزمون های كانكور سایر ولایت ها را بعداً با شما شریك خواهیم ساخت.

معاویه عدالتیار
مسؤول تخنیکی
سایت کانکورطبقه بندی: اخبار،  اطلاعات سایت، 
برچسب ها: کانکور،
ارسال توسط مدیر سایت
(تعداد کل صفحات:161)      [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [...]  

موسس وبسایت

عابد نوری

صفحات اضافی
پیوند های روزانه
خدمات وتبلیغات