تبلیغات

http://rozup.ir/up/kankor/mail.google.com.jpegامتحانات کانکور سال 1394 - 1395 آغاز شد با اخذ امتحان کانکور از فارغان مکاتب حوزه ولایت غور بتاریخ 29 عقرب ، امتحانات کانکور سال 1394 بر1395 آغاز شد. پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی آغاز امتحانات کانکور را از طریق ویدیو کنفرانس به روسای نهاد های تحصیلات عالی خبر داد ه از آنان خواست تا با اقدامات پیش گیرانه شان جلو هر گونه مداخلات را در جریان امتحانات کانکور در همکاری با سایر نهاد های ذیربط روی دست گیرند. وی افزود که تمام کار های تخنیکی پروسه کانکور تکمیل شده و قرار است امتحانات کانکور امسال به وخت و زمان معین آن بدون کدام مشکل جدی برگزار گردد. وزیر تحصیلات عالی همچنان از تمام مردم و به ویژه مقامات دولتی خواست تا جهت شفافیت این پروسه ملی با وزارت تحصیلات عالی همکاری نمایند. قرار است در امتحان کانکور سال 1394 بر 1395 که در 38 حوزه دایر می گردد،‌ حدود 350 هزار تن فارغان صنوف دوازدهم شرکت نمایند که از آنجمله 120 هزار تن آن در نهاد های تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب خواهند شد. به همین گونه در این ویدیو کنفرانس مسوولان نهاد های تحصیلات از آمادگی های شان در رابطه به اخذ امتحانات کانکور اطمینان داده یک سلسله مشکلات شان را با وزیر تحصیلات عالی در میان گذاشتند.اخبار

سایت کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan - ریاضیات (حساب)
ADv ADv

اولین وبهترین وب سایت رهنمایی و مواد کانکور در افغانستان | یگانه مرجع مکمل تازه ترین اخبار کانکور، فارم های کانکور سال های گذشته سال 1390, 1387, 1388, 1389, 1391, 1386, 1385، دانلود فارم های جدید کانکور، کتب مکتب، بانک سوالات کانکور وزارت تحصیلات عالی افغانستان، امتحان آزمایشی آنلاین، معلومات عمومی در باره دین مقدس اسلام، معلومات عمومی در باره افغانستان، نتایج کانکور روزانه سال 1392 - 1391 ,این سایت در سال 1389 توسط محمدعابد نوری راه اندازی شد ودر صدد خدمت به نسل جوان کشور می باشد .

موضوعات

ابر برچسب ها

لینك دوستان

لینك های روزانه

ریاضیات (حساب)

کلمۀ Mathematics از کلمۀ یونانی  Mathema )  μάθημα ) گرفته شده است. Mathema به معنای دانش و دانایی میباشد. با وسعت عرصۀ علم و دانش کلمۀ Mathema به یک بخش خاص علم به کار رفت. پیروان مکتب فیثاغورث اولین کسانی بودند که کلمۀ Mathema را برای هندسه و حساب به کار بردند. از این نامگذاری معلوم میشود که علم ریاضیات به حیث یک شاخۀ مستقل از سایر علوم در 600 الی 300 قبل از میلاد در دورۀ ریاضیات یونانی ها به وجود آمده است. این گفته به این مفهوم نیست که شروع ریاضیات از همین تاریخ بوده باشد. تاریخ ریاضیات به 3000 الی 4000 سال پیش برمیگردد، درآن زمان بابلی ها و مصریها که تمدنهای قبل از یونانی ها بودند از ریاضیات استفاده میکردند اما به حیث یک شاخۀ مستقل وجود نداشت. دانش بشری در آن زمان چیزی بیش از چند موضوع از ریاضیات و چند موضوع از سایر علوم نبود و بنابرهمین دلیل بود که هر علم به حیث یک شاخۀ
مستقل وجود نداشت.
به زبان ساده  شروع ریاضیات را میتوان با شروع بازی شطرنج مقایسه کرد. در بازی شطرنج مشخص شده است که باید دانه های بنامهای پیاده، فیل، رُخ و ... وجود داشته باشد و برای هر دانه جهت حرکت مشخص تعیین شده است و همچنان تعداد خانه ها در تختۀ شطرنج تعیین شده است. به این ترتیب با اساس قرار دادن چند قاعده که باید بدون ثبوت قبول شوند یک بازی بنام شطرنج به وجود میآید. این همان روندی است که دقیقاً برای ریاضیات نیز صدق میکند. ریاضیات نیز مانند بازی شطرنج بادرنظرداشت چند قاعدۀ ساده که بدون ثبوت قبول شده اند به وجود آمده است. بطورمثال: بدون ثبوت قبول میکنیم که سمبولهای عددی 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 میباشند و بدون ثبوت قبول میکنیم که از دو نقطه در یک سطح فقط و فقط یک خط مستقیم عبور میکند و به همین ترتیب سایر موضوعات و قاعده ها که باید بدون ثبوت قبول شوند. حالا با اساس قرار دادن این چنین موضوعات که باید بدون ثبوت پذیرفته شوند دقیقاً مانند بازی شطرنج ، علم ریاضیات به وجود آمده است. باید گفت که ریاضیدانان تنها به قواعد فکر نمیکنند بلکه همچنان به تغییر قواعد نیز فکر میکنند. به زبان ساده تر بازیگر شطرنج تنها بازی شطرنج را انجام میدهد اما ریاضیدان علاوه ازاینکه بازی ریاضی را انجام میدهد به سایر موضوعات نیز فکر میکند مانند:
چه تغییر واقع خواهد شد اگر تختۀ شطرنج را سه کنجی بسازیم؟
چه تعییری واقع خواهد شد اگر شاه به جای وزیر و وزیر بجای شاه باشد؟
چه تغییری واقع خواهد شد که اگر در شطرنج بجای دونفر سه نفر بازی کنند؟
بطورمثال: ریاضیدانان در جرمنی و روسیه به این موضوع فکر کردند که دو خط موازی نقطۀ تقاطع ندارند اما اگر دو خط موازی یگدیگر را قطع کنند چه تغییری واقع خواهد شد؟  به این ترتیب یک بخش جدید هندسه را بنام هندسۀ غیراقلیدسی به وجود آورند و این همان بخش هندسه بود که انشتین برای تیوری نسبیت خود به آن ضرورت داشت.
آیا تفاوتی بین حساب و ریاضی وجود دارد؟
حساب تنها یک بخش ریاضی است  و تنها عملیه های مربوط به اعداد را شامل میشود. وقتیکه علمیه های جمع، تفریق، ضرب ، تقسیم ، رفع توان و جذر را انجام میدهید در حقیقت از حساب استفاده میکنید. زمانیکه یک معادله را حل میکنید از الجبر استفاده میکنید و زمانیکه یک شکل را مورد مطالعه قرار میدهید از هندسه استفاده میکنید. در حالیکه در ریاضی تمام بخش های حساب ، الجبر ، هندسه و مثلثات وجود دارد.
برگرفته از اموزشگاه انیس

 آخرین عناوین نشر شده