تبلیغات
پورتال آموزشی افغانستان | Afghanistan Educational Portal - اطلاعیه بورسهای کشور چین

اطلاعیه بورسهای کشور چین

وزارت معارف جمهوری چین  لست 52 دانشگاه طبی را که ثبت و راجستر این وزارت می باشد و در رشته طب دوره لسانس به زبان انگلیسی در سال 2013 و 2014 شاگرد می پذیرد و به این سفارت ارسال نموده است  در مکتوب همچنان تذکر رفته است ، اگر محصلین به پوهنتون های که ثبت و راجستر این وزارت نمی باشد تحصیل نمایند ، اسناد تحصیلی ایشان از جان دولت چین قابل اعتبار نمی باشد محصلین واجد شرایط به مصرف شخصی می تواند به دانشگاه های یاد شده مراجعه و تحصیل نمایند.

<!--[if !supportLists]-->1.       <!--[endif]-->Capitcal Medical University

<!--[if !supportLists]-->2.       <!--[endif]-->Tianjin Medical University

<!--[if !supportLists]-->3.       <!--[endif]-->Hebei Medical University

<!--[if !supportLists]-->4.       <!--[endif]-->Dalian Medical University

<!--[if !supportLists]-->5.       <!--[endif]-->China mMedical University

<!--[if !supportLists]-->6.       <!--[endif]-->Jilin University

<!--[if !supportLists]-->7.       <!--[endif]-->Harbin Medical University

<!--[if !supportLists]-->8.       <!--[endif]-->Fudan University

<!--[if !supportLists]-->9.       <!--[endif]-->Tongi University

<!--[if !supportLists]-->10.   <!--[endif]-->Southeast University

<!--[if !supportLists]-->11.   <!--[endif]-->Nanjing Meidcal University

<!--[if !supportLists]-->12.   <!--[endif]-->Soochow University

<!--[if !supportLists]-->13.   <!--[endif]-->Zhejian University

<!--[if !supportLists]-->14.   <!--[endif]-->Webzhou Medical College

<!--[if !supportLists]-->15.   <!--[endif]-->Shandong University

<!--[if !supportLists]-->16.   <!--[endif]-->Qindao University

<!--[if !supportLists]-->17.   <!--[endif]-->Zhengzhou University

<!--[if !supportLists]-->18.   <!--[endif]-->Whuhan University

<!--[if !supportLists]-->19.   <!--[endif]-->Huazghon University of Schince & Technology

<!--[if !supportLists]-->20.   <!--[endif]-->Central South University

<!--[if !supportLists]-->21.   <!--[endif]-->Sun yat-sent University

<!--[if !supportLists]-->22.   <!--[endif]-->Southern Medical University

<!--[if !supportLists]-->23.   <!--[endif]-->Ghaungxi  Medical University

<!--[if !supportLists]-->24.   <!--[endif]-->Sichuan University

<!--[if !supportLists]-->25.   <!--[endif]-->Chongqing Medical University

<!--[if !supportLists]-->26.   <!--[endif]-->Xian jiaotong University

<!--[if !supportLists]-->27.   <!--[endif]-->Xinjiang Medical University

<!--[if !supportLists]-->28.   <!--[endif]-->Nantong University

<!--[if !supportLists]-->29.   <!--[endif]-->Fujian Medical University

<!--[if !supportLists]-->30.   <!--[endif]-->Anhui Medical University

<!--[if !supportLists]-->31.   <!--[endif]-->Nanchang University

<!--[if !supportLists]-->32.   <!--[endif]-->Guangzhou Medical University

<!--[if !supportLists]-->33.   <!--[endif]-->Jiamusi University

<!--[if !supportLists]-->34.   <!--[endif]-->Beihua University

<!--[if !supportLists]-->35.   <!--[endif]-->Ningxia Medical University

<!--[if !supportLists]-->36.   <!--[endif]-->Shantou University

<!--[if !supportLists]-->37.   <!--[endif]-->Lanzhou University

<!--[if !supportLists]-->38.   <!--[endif]-->Kunming Medical University

<!--[if !supportLists]-->39.   <!--[endif]-->Xuzhou Medical college

<!--[if !supportLists]-->40.   <!--[endif]-->Ningbo University

<!--[if !supportLists]-->41.   <!--[endif]-->Weifang Medical University

<!--[if !supportLists]-->42.   <!--[endif]-->Dali University

<!--[if !supportLists]-->43.   <!--[endif]-->Xiamen University

<!--[if !supportLists]-->44.   <!--[endif]-->Shihezi University

<!--[if !supportLists]-->45.   <!--[endif]-->Jiangsu University

<!--[if !supportLists]-->46.   <!--[endif]-->China Three Gorges University

<!--[if !supportLists]-->47.   <!--[endif]-->Yangzhou University

<!--[if !supportLists]-->48.   <!--[endif]-->Liaoning Medical University

<!--[if !supportLists]-->49.   <!--[endif]-->Hebei United University

<!--[if !supportLists]-->50.   <!--[endif]-->Jinan University

<!--[if !supportLists]-->51.   <!--[endif]-->Luzhou Medical College

<!--[if !supportLists]-->52.   <!--[endif]-->North Sichuan Medical University

به زودی لست كاندیدان بورس در این قسمت قرار خواهد گرفت.
طبقه بندی:
برچسب ها:بورس تحصیلی چین برای محصلین افغان، رهنمای آزمون کانکور افغانستان، بورس تحصیلی برای افغانها، بورس کشور چین،

تاریخ : 1392/02/17 | 10:18 قبل از ظهر | نویسنده : معاویه عدالتیار | نظرات()
.: Youtube Channel :.
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • تصویر ثابت