تبلیغات
پورتال آموزشی افغانستان | Afghanistan Educational Portal - اعلامیه ریاست تنظیم بورس های وزارت تحصیلات عالی

قسمی که هموطنان ما آگاهی دارند بورس های تحصیلی شامل سه کتگوری بورس های دولتی ، گروپی و شخصی بوده که  هر کتگوری مطابق مقرره ها ، لوایح و طرزالعمل های  تعیین شده  به صورت شفاف مورد اجرا قرار می گیرد.

در کتگوری بورس های دولتی که جوانان به مصرف دولت جهت تحصیل به خارج کشور اعزام می گردند، وزارت تحصیلات عالی  از وجوه تعیین شده از سوی رئیس جمهور کشور، مکلف به پرداخت مصارف و معاشات محصلین این کتگوری می باشد.

محصلان این کتگوری در کشور های هندوستان، مالیزیا ، ترکیه    مصروف فراگیری درس بوده و معاشات ماهانه شانرا به صورت منظم دریافت می نمایند.

در کتگوری بورس های گروپی، کشور های بورس دهنده مصارف محصلان را پرداخت نموده واسناد کاندیدان از سوی وزارت تحصیلات عالی تکمیل گردیده و مدد معاشی که برای شان در جریان تحصیل داده می شود، مسوولیت آن بدوش وزارت های محترم خارجه و مالیه بوده و وزارت تحصیلات عالی در تادیه معاشات شان مکلفیت ندارد.

در کتگوری بورس های شخصی تمام مصارف بدوش خود محصل می باشد.

باید گفت که موضوع معاشات یکتعداد استادان که در کتگوری بورس های دولتی به کشور تاجکستان اعزام شده اند  پیشنهاد و منظوری اخذ گردیده که عنقریب معاشات شان اجرا خواهد شد.

بناً گزارشاتی که از سوی بعضی رسانه ها در قسمت گویا عدم توجه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به تادیه معاشات محصلان کتگوری گروپی  در خارج کشور، به نشر می رسد نه تنها دور از واقعیت بوده بلکه به صورت یک جانبه و خلاف معیار های خبرنگاری می باشد. لهذا از تمام رسانه ها احترامانه تقاضا می گردد تا قبل از نشر اخبار مربوط به این وزارت، سوالات مربوط را با دفتر مطبوعاتی و سخنگوی  وزارت تحصیلات عالی مطرح و پاسخ خویش را دریافت نمایند تا از تخریب اذهان عامه و دور نگهداشتن مردم از واقعیت ها جلوگیری بعمل آید.


طبقه بندی:

تاریخ : 1392/08/25 | 06:09 بعد از ظهر | نویسنده : معاویه عدالتیار | نظرات()
.: Youtube Channel :.
  • کد نمایش افراد آنلاین
  • تصویر ثابت