تبلیغات
پورتال آموزشی افغانستان | Afghanistan Educational Portal - در مورد حدیث الدین النصیحه ( دین نصیحت است )
لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

( دین نصیحت است )

نه آن تعبیریکه از فقط خواندن این جمله میکنند ، معنی شرعی این جمله در ذیل : 
عقیده بدون قرآن و عمل بدون طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم س
اخته نمیشود !

از قرآنکریم ایمان را فرا بگیرید ، و از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ، عمل را یاد بگیرید !
و توسط این دو منبع اتفاق و اتحاد میآید ، و اعتصموا بحبل الله جمیعا ..

 اعتصموا تابعداری و دلیل است ، اعتصام یعنی خود را بستن یا محکم گرفتن به چیزی و نجات یافتن توسط آن !
نجات میآبید از فتن از تفرق توسط چه ؟ توسط ریسمان الله عزوجل !
ریسمان الله چه است ؟ در احادیث موقوف و مرفوع میآید : 
قرآنکریم ! 
و تشریح قرآنکریم در چه است ؟ 
در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم !
الله عزوجل میفرماید : 
وَكَیْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَیْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِیكُمْ رَسُولُهُ ۗ .... 
 در آیات قبلی میفرماید ، اگر یهودیان اند یا نصارا ، هندو است یا بودایست .. همه در کوشش اند بخاطر کافر ساختن شما ، این ها همه حیله های شیطان اند که سرک میسازیم و مکتب میسازیم ، خود را و عمل خود را برایتان زیبا جلوه میدهند ، که گویا ما مقصدی نداریم ، نه ! 
مقصد دارند و آن است به یغما بردن ایمان های شما !
خیر نیست در آنها بلکه انتهایی شر است !
 بنا الله تعالی میفرماید کیف تکفرون ، کفر در شما چگونه میاید ، این اعجاب الله است ، الله عزوجل خود تعجب نمیکند ، بلکه ای مردم حال شما قابل تعجب شده میتواند ، شما چگونه کفر میکنید ؟ در حالیکه نزد شما دو مانع موجود است به کفر ، دو دیوار است در مقابله با کفر ، ان چه است ؟ 
انتم تتلی علیکم آیات الله و فیکم رسوله
برای شما آیات الله بیان و خوانده میشود ، نقطه وضاحت اینجا(  تتلی ) است ، همه جا دروس قرآن میشود به فضل الله عزوجل ، اصلاح میشود ، دوم در بین شما رسول است ، چه معنی ؟ 
 سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم است ، احادیث رسول الله صلی اللله علیه و سلم است ، نفرموده که ( و فیکم محمد ) محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین شما حاضر و ناظر است ، ایشان وفات شده اند ، اما رسالت یک صفت ایشان است که بشکل احادیث ظاهر شده ، سنت ها است کتابهای احادیث است ، علماء استند محدثین استند ، ...
پس کفر چرا میاید ؟ 
 زیرا این انسان نامسلمان ، قرآن را عقب انداخته ، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم را عقب انداخته است ، و وقتی دور انداخت پس گروه گروه و پارچه پارچه میشوند .
اینجاست که الله عزوجل میفرماید ، به اعتصموا عمل کنید اتحاد کنید !
اتحاد چگونه میشود ؟ 
اتحاد به دو چیز میشود : 
یکی دعوت و دوم جهاد !
 وقتی آیات قرآنکریم را میبینیم ، الله تعالی در بخش دعوت مختلف الفاظ ذکر فرموده اند ، الطاعة الی الله ، الدعوة الی سبیل الله ، الی الجهاد ، ...
در هیج جائی از قرآن نفرموده که دعوت به گروه و فرقه و مذهب خود کنید !
 در سوره یوسف ، 
قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِیلِىٓ أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِیرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ 
رسول الله صلی الله علیه و سلم : من بطرف الله دعوت میکنم و  بهترین و زیباترین بیان از کی است ؟ از آنکسی که بسوی الله دعوت میدهد ، و گاهی میفرماید ، ادعوا الی سبیل ربک ، براه رب بیآورید مردم را !
راه الله کدام است ؟ 
قرآن و سنت نبی علیه السلام !
مگر به کدام طریقه ؟
به این هدف نباشد که نام من شود مشهور شوم ، مرا مردم عالم بگویند مبلغ و واعظ بگویند ، نه !
بلکه صفات انبیاء چه بود ؟ ( ناصح الامین ) اخلاص و امانتدار 
پس در دعوت شرط است : من النصیحه 
 و این آن دعوتی است که توسط آن اتحاد میآید ، حدیث ابن جریر رضی الله عنه ، امام بخاری رحمه الله در ترجمة الباب میآورد ، و حدیث امام مسلم آورده : 
روى الإمام مسلم رحمه الله فی "صحیحه" (555) عَنْ تَمِیمٍ الدَّارِیِّ رضی الله عنه : " أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّینُ النَّصِیحَةُ ) قُلْنَا لِمَنْ ؟ ، قال : ( لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِینَ وَعَامَّتِهِمْ ) " .

دین بس صرف نصیحت را میگویند ، حال ببینید معنی نصیحت را : 
حق هر کی را که با اخلاص اداء میکنی ، اینرا میگوید النصیحه !
از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میشود ، لمن النصیحه ؟ 
نصیحت برای کی ؟ 
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند : لله ولکتابه ولرسوله و لائمه المسلمین و عامتهم
تمام دین همین است ، النصیحه !
نصیحت برای الله چه است ؟ 
این نیست که برای الله نصیحت کنی ، بلکه حق الله را اداء کنی به اخلاص نیت !
اینرا میگوید النصیحة لله !
 حق الله بالای ما چه است ؟ حق بندگی است به اخلاص ، اخلاص چه است ؟ که شرک و ریاء در آن نباشد ، و اینجا تمام توحید را داخل کرد !
 و لرسوله : 
حق رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای ما چه است ؟ 
 الاطاعة و الاتباع ، ببینید چه مقام بالائی الله عزوجل ذکر نموده برای نبی علیه السلام ، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی .. 
بگو نبی علیه السلام برای مردم ، اگر شما نزدیکی و محبت به الله را میخواهید پس تابعداری مرا کنید !
 برای رسیدن به الله راه های دیگری نیست مانند اینکه ساخته اند این طریقت است و این حقیقت است و این تصوف است و ...
نه فقط یک راه است و آن است اتباع و اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم !
اتباع یعنی به طریقه نبی علیه السلام و اطاعت یعنی به سخنش میکنید ، و مقلدین چه میگویند ؟ 
اتباع قرآن و سنت برای مجتهدین است نه مقلدین !
و مقلد اتباع چه را میکند ؟
مقلد اتباع سخن مجتهد را میکند !
و دلیل شان چه است ؟ میگویند چرا در قرآن نیست که فاتبعونی ؟ 
ما میگوئیم که تو مقلد آیا در قل ان کنتم شامل نیستی ؟ 
 در ان کنتم همه شامل اند ، میفرماید : ای ایمانداران ، ای مسلمانان ، اگر شما مجتهدین استید یا غیر مجتهد ، عوام استید یا خواص ، برای همه تان خطاب است که (فاتبعونی ) !
اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم و آنهم با اخلاص !
 در اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم ، به مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم اتباع هیچ کسی را نمیکنی ، شریک قرار نمیدهی ، چرا ؟ چون اینرا شرک الاتباع ، شرک الاطاعة ، شرک الرسالة ، شرک التشریح .. میگویند 
این بود النصیحة الرسوله !
النصیحة الکتابه چه است ؟ 
این کتاب الله عزوجل است ، قرآنکریم !
حق این کتاب ( قرآنکریم ) را هم اداء میکنید به اخلاص !
حق قرآنکریم چه است ؟
بخوانی یادش بگیری ، لفظش را یاد میگیری به قرائت یاد میگیری ، به مقصدش خود را میفهمانی !
بسیار اند کسانیکه میگویند ما ترجمه کردیم اما نه ! 
 در هر ترجمه سه معنی است ، یکی ترجمه لفظی حرفی که ما قادر بدان نیستیم و کسیکه میگوید بلکل ترجمه لفظی کردم دروغ میگوید ، چرا ؟ 
 چون به زبان تو فصاحت و بلاغت مانند قرآن موجود است ؟ تعبیر آن نکته ها را میتوانید ؟ بلا شک نمیتوانید !
علماء از این ادعاء منع کرده اند !
دوم ترجمه المعنویه الثانیه ، معانی ثانوی هم ما نمیتوانیم !
و سوم ترجمه اصلی است ، معانی الاصلیه ، یعنی خلاصه مطلب قرآنکریم !
 مراد یک آیت ، مقصد یک جمله قرآن ، که در آن ترجمه میآید اما نمیتوان گفت که پوره ترجمه کردم ، و قرآن را ختم کردم !

و اخلاص دوم به قرآنکریم چه است که بدان عمل کنی ، الله به منظور اسقاط ها و عروسی ها و مرده داریها نفرستاده قرآن را !
نصیحة بالائمة المسلمین : 
 یکی امامانی اند که آنرا خلیفه میگویند ، آن خلیفه که مسلمان باشد در زبانش سخن الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد و سخن از اطاعت الله و رسول بگوید ، پس حق او را بپذیرید !
حق خلیفه ، حق امیر المومنین !
مگر بشرط : 
لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق !
و دوم امامان امت که وقتی سلف صالحین را میبینیم 4 نیست 66 نیست ... ، امام بخاری ، امام مسلم ، امام ترمذی ، امام ابو داود ، امام نسائی ، امام ابن ماجه ، امام اوزاعی ، امام احمد ، امام مالک ، امام شافعی ، امام ابوحنیفه ... ( رحمهم الله ) 
خیر این امامان را جستجو میکنیم چگونه ؟ 
حق شانرا اداء میکنیم به اخلاص !
 اول اینکه آنها جد وجهد کرده اند در راه دین ، و احترام شان به ما واجب است ، اما حق شان این نیست و نه خود ایشان به ما یاد داده اند که ، از ما تقلید کنید یا از شخص دیگری تقلید کنید !
و اگر کسی مدعی است که ایشان گفته اند از ما تقلید کنید پس نشان بدهند !
 بلکه خلاصه اقوال چهار امام اینست که : بگیرید مسایل را از آنجائیکه ما گرفته ایم ، از کجا گرفته اند ؟ از قرآن و سنت !
 و توئیکه عالمگیری و در المختار و رد المختار و هدایه را محکم به سینه ات میفشاری و ترکش نمیکنی ، چرا کتاب بخاری را نمیخوانی ؟ 
چرا کتاب مسلم را نمیخوانی ؟ 
حجت الله عزوجل بالای ما بندگان چه است ؟ قرآن و حدیث !
فتواء چه است ؟ حکم محکم !
حالا بگوئید فتواء از کجا داده میشود ؟ از قرآن و حدیث ؟ یا هدایه و در المختار ؟ 
پس تو خود انصاف کن که حکم از قرآن و حدیث محکم میشود یا در المختار و هدایه .. ؟
تو حدیث را قبول میکنی یا قول در المختار ؟ 
اطمینان قلب مومن توسط قرآن و حدیث میشود یا در المختار و عالمگیری و هدایه ؟ 
 به الله سوگند که اطمینان قلب مومن بواسطه قرآن و حدیث میشود و بس !
طبقه بندی: مقالات توحید، 
برچسب ها: در مورد حدیث الدین النصیحه ( دین نصیحت است )، در باره در مورد حدیث الدین النصیحه ( دین نصیحت است )، در مورد حدیث الدین النصیحه ( دین نصیحت است ) درباره، مفهوم در مورد حدیث الدین النصیحه ( دین نصیحت است )، در مورد حدیث الدین النصیحه ( دین نصیحت است )با تفصیل، در مورد حدیث الدین النصیحه ( دین نصیحت است ) با شرح،  

تاریخ : 1395/10/9 | 09:10 بعد از ظهر | نویسنده : پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal | نظرات
.: Noori Group:.