تبلیغات
پورتال آموزشی افغانستان | Afghanistan Educational Portal - غربا کی ها هستند + حدیث
لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

غربا کیها اند ؟ 
15966274_246678299092852_989138671873527520_n.jpg (720×479)
معنی درست حدیث را یاد بگیرید که درین حدیث به کیها غربا گفته میشود ؟ 
 موحدین یا مقلدین و مبتدعین ؟!

نبی علیه السلام فرموده اند : 
 هذا الحدیث صحیح، رواه مسلم فی صحیحه، عن أبی هریرة رضی الله عنه، عن النبی صلى الله علیه وسلم أنه قال: ((بدأ الإسلام غریباً، وسیعود غریباً كما بدأ، فطوبى للغرباء)).

وهو حدیث صحیح ثابت عن رسول الله علیه الصلاة والسلام، زاد جماعة من أئمة الحدیث فی روایة أخرى: قیل: یا رسول الله، من الغرباء؟ قال: ((الذی یصلحون إذا فسد الناس))، وفی لفظ آخر: ((الذین یُصلحون ما أفسد الناس من سنتی))، وفی لفظ آخر: ((هم النزاع من القبائل))، وفی لفظ آخر: ((هم أناس صالحون قلیل فی أناس سوء كثیر)).

اسلام در اول که شروع شده بود غریب بود !
غریب یعنی چه ؟ 
 ناآشنا ، مثلیکه یک مسافر در قریه یا علاقه ی میرود و کسی نمیشناسدش ، اگر چه شخص با ارزشی باشد اما کسی نمیشناسدش ، و اسلام در اول همینگونه غریب و مسافر بود کسی نمیشناختش !
 ایمان را کسی نمیشناخت ، الله عزوجل را کسی نمیشناخت ، روز آخرت ، ملائک .. را نمیشناختند ، شرک موجود بود ، و که اسلام با عقاید و اعمالش آمد برای مردم ناآشنا معلوم میشد !
نبی علیه السلام میفرماید : 
و سیعود غریباً ، و زود است که اسلام دوباره واپس شود ، کما بدأ ، مثلیکه اول شروع شده بود !
( س) در کلمه عربی چنین معنی میشود : زمانه نزدیک !
 زمانه نزدیک بعد از وفات من در آن تغیر میآید ، برای مردم آهسته آهسته دین اصلی ، ناآشنا بنظر میآید ، آن دینی را که من آورده بودم برای مردم غریب معلوم میشود !
مردم میگویند این چگونه دین جدید است !
ببینید همان زمانه رسیده یا خیر ؟ 
 دین که در بخاری و مسلم موجود است و این کتابهای همه ما مسلمین است ، و کتابهای اند صحیح که همه برآن اعتقاد دارند ، پس تو از همین بخاری یک حدیث را بردار و به آن عمل را شروع کن ، که عمل عام مردم نباشد ، پس مردم به داد و فریاد میشوند که هله دین جدید آورد ، نا آشنا است !
مثال رفع الیدین را میدهیم اگرچه که رفع الیدین تمام دین نیست اما یک بخشی از دین است و در  254 حدیث صحیح آمده ، از بین شما یکی رفت در مسجدی و رفع الیدین کرد ، اینجاست که مردم با نگاه های تحقیر آمیز و غضبناک بوی مینگرند که این چه کاری را در نماز شروع کرد ؟ 
 و امروز اگرچه بدتر از آن اتفاق های میافتد که نماز گذاریکه رفع الیدین میکند با مشت و لگد و دشنام استقبال میشود !
پس ببین که عمل در دین بود اما ناآشنا شد !
 همین شکل اگر پاچه هایت را بلند کردی بسیاری مردم بطرفت ناآشنا میبینند که این چه میکند ؟ پاچه هایش را بر زده نه که برای آب کردن زمین ها میرود ؟ 
 لباس به طریقه سنت بپوش ، ریش بطریقه سنت بگذار و بیرون برو با نگاه های زننده میبینندت بخصوص در مناطق مدرن که این لباس دیموده را ببین ، لباس بطریقه سنت ناآشنا معلوم میشود ! 
 بلکه تجربه نشان داده که وقتی مطابق دین عمل میکنی در خانه خودت ناآشنا معلوم میشوی ، در خانه خودت مسافر معلوم میشوی ، نزد خویش و قوم و همسایه و منطقه ات بیگانه معلوم میشوی !
چرا اینهمه ؟ 
 چون مردم در خرافات و بدعات و شرکیات روان اند ، الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم را رها کرده چون یهود دنبال ارباب و رهبان روانند !
 واضح است وقتی بدعات دین شوند پس سنت ها از بین میروند ، وقتی تابعداری دیگران شروع شود ، تابعداری نبی علیه السلام ختم میشود !
ما أحدث قوم بدعة فی دینهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها..
کسیکه بدعات را عمل کرد پس الله توفیق عمل به سنت را برایش نمیدهد تا قیامت 
ثم لا یعیدها إلیهم إلى یوم القیامة

عقیده های غلط نتیجه نحوست بدعات اند !
 و در حدیث است که اما در هر صد سال الله سبحانه و تعالی مردمی را میآورد که دینش را تازه میکنند ، آن دین غریب و ناآشنا را نو میکنند ، برای مردم میگویند که این معروف است و دوباره برای مردم معرفی میکنند !
در این امت پیغمبران نمیآیند ، اما در هر 1000 سال الله عزوجل کسانی را پیدا میکند که دینش را تازه میکنند !
 هذا الحدیث من الأحادیث الصحیحة المشهورة ، یرویه الصحابی الجلیل أبو هریرة رضی الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : 
( إِنَّ اللَّهَ یَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ یُجَدِّدُ لَهَا دِینَهَا )
رواه أبو داود (رقم/4291) وصححه السخاوی فی "المقاصد الحسنة" (1499)، والألبانی فی "السلسلة الصحیحة" (رقم/599)

( من یجدد ) ، تجدید چه را میگویند ؟
آن سخنان سابقه را تازه کردن !
 به این سبب شما میشنوید که میگویند ملا های نو آمده چیزهای نو نو در دین میگویند ، دلیل آن فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم است که ( من یجدد ) !
دین جدید چه معنی ؟ 
آن دین سابقه یا کهنه را دوباره تازه کردن و نو کردن !
 کسیکه این کار را میکند ، فضیلتش را ببینید که در همین حدیث آمده که الله ما را از آنان بشمارد ان شاءالله : 
 فطوبی ، پس خوشحالی است برای غرباء ، یک مطلب از فطوبی ، درختی است در جنت که الله برایشان میدهد و دوم اینکه خوشحالی است برایشان ، الله از ایشان راضی و خوشحال است !
و غرباء به کیها میگوید ؟ 
بسیار معانی است برایش که هم در احادیث آمده و هم در معنی این لفظ است  به دین عمل کردن آنوقتیکه برای مردم ناآشنا معلوم میشود ، و این برای تو خوشحالی است ، چرا ؟ وقتیکه اسلام مشهور است همه بدان عمل میکنند و این کار آسان است ، مگر آنوقت عمل به دین مشکل است که دیگران همه مخالف اند و تنها تو عمل میکنی ، در منطقه و محله ات تنها تو به سنت عمل کنی ، در مسجد تو بطریقه سنت نماز میخوانی و دیگران مخالفند ، ...
 و برماست که ظاهرا و باطنا به سنت های نبی علیه السلام عمل کنیم ، لباس ما ، موهایما ، ریش تان ، نماز ما ، روزه و زکات حج جهاد خوشی غم ... همه اعمال عبادی ، عقیده نظریه همه وهمه باید بطریقه نبی علیه السلام باشد !
نه اینکه مرده شود در روز اول دیگ های پلو و چلو بار شود !
این طریقه کدام نبی است ؟ 
اگرچه که خود را اهل سنت بگوید و تاکید کند و تاکید کند  اما برخلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکند !
 این اسقاط ها را نبی علیه السلام در کجا کرده اند ؟ در سیرت النبی علبه السلام بسیار است مواردی که ایشان مرده ها را بدست های مبارک خودشان دفن کرده اند و نماز جنازه ...اما در یکی نآمده که ایشان بنام اسقاط عملی انجام داده باشند و نه از اصحاب کرام روایتی است ، پس از کجا شد ؟ 
احناف مقلد ! اسقاط خوران و حرام خوران این امت جواب بدهند !
- معنی دوم غربا اینست ، نبی علیه السلام میفرمایند : 
و هم الذین یصلحون ما اصد الناس من بعد سنته 
اینها آن مردمی اند که طریقه مرا دوباره جور میکنند که دیگران خراب کرده اند !
کسی نیمش کرده ، کسی زیاد کرده برآن ، کسی بلکل خوردش کرده ،... 
پس این دینداران برمیخیزند ، و این طریقه های سنت را دوباره تازه و زنده مینمایند !
 از خانه ات شروع کن که چه عکس العمل ها میبینی ، برای خانمت بگو با بچه کاکا و بچه ماما و عمه و خاله .. دست ندهد ناروا است ، این برقراری سنت شد !
اما حساب بگیر چند نفر از فامیلت برخلافت اند ؟
خانمت را بگو از برادرت پرده کند فقط رویش آنهم بدون زینت ! 
بازو ها و یخنش ... را برادرت نبیند ، حرام است !
 پدر و مادر وفات شدند بیا که میراث برای خواهر مان هم بدهیم ، و برادرت چه میگوید ؟ برای زن کی میراث داده !
 تلویزیون منبع فساد و فحشا را بیرون.کن از خانه ات ، حتی زن و اولاد بعد از آن احترام و سلام و خدمتت نمیکنند !
 اینها همه طریقه های نبی علیه السلام اند ، طریقه نبی علیه السلام فقط رفع الیدین و آمین بالجهر نیست که جنجال تان بالا گرفته ! 
- معنی دیگر غرباء ، نبی علیه السلام آنرا عادلان فرموده اند  :

248 - [ 51 ] رقم الحدیث ( صحیح ) 
 وعن إبراهیم بن عبد الرحمن العذری قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم : " یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین " . رواه البیهقی

تحقیق العلامة الألبانی / مشكاة المصابیح كتاب العلم الفصل الأول الجزء1 ص/ 53

نبی علیه السلام میفرمایند که در هر زمانه مردمی پیدا میشوند که عادلان اند ، اهل حق میباشند ، دین مرا کسانیکه خراب کرده اند ، دوباره اصلاح و صفایش میکنند و گند و ناپاکی ها را از آن دور میکنند ، ورنه دین اصلی گم میشود ، طوریکه خود را مسلمان میگویی و در بین گندگی ها و رسم های شیعه ها و بریلوی ها و عیسویان ، هندوان ، ... را دین گفته عمل میکنی ، گمراه شده ای و خود را مسلمان میگویی !
- معنی دیگر غربا ،
((هم أناس صالحون قلیل فی أناس سوء كثیر)).
، مردمان نیک کم و نافرمانان زیاد اند ، کم مردم میپذیرند و رد کنندگان زیاد اند ، مستجبین کم و مخالفین زیاد میباشد !
در حدیث این صفت هم آمده : 
هم النزاع من القبایل 
در یک مسجد یا مدارس جمع میشوند از قبیله های مختلف ، و این جمع شدن شان به پیروی حق ، قرآن و حدیث میباشد !
طبقه بندی: مقالات توحید،  عقیده اسلامی ، 
برچسب ها: غربا کی ها اند ؟، اسلام در اول که شروع شده بود غریب بود، غربا کی ها هستند +شرح حدیث، در مورد غربا کی ها هستند +شرح حدیث، غربا کی ها هستند +شرح حدیث اهل سنت، غربا کی ها هستند + حدیث،  

تاریخ : 1395/10/22 | 12:36 قبل از ظهر | نویسنده : پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal | نظرات
.: Noori Group:.