سایت کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan اولین وبهترین وب سایت رهنمایی و مواد کانکور در افغانستان | یگانه مرجع مکمل تازه ترین اخبار کانکور، فارم های کانکور سال های گذشته سال 1395,1392,1394,1391, 1391, 1388, 1398, 1394, 1386, 1385، دانلود فارم های جدید کانکور، کتب مکتب، بانک سوالات کانکور وزارت تحصیلات عالی افغانستان، امتحان آزمایشی آنلاین، معلومات عمومی در باره دین مقدس اسلام، معلومات عمومی در باره افغانستان، نتایج کانکور روزانه سال 1392 - 1393 ,وصدها مواد آموزشی این سایت در سال 1389 توسط محمدعابد نوری راه اندازی شد ودر صدد خدمت به نسل جوان کشور می باشد . قابل یاد آوریست این سایت به هیچ ارگان های داخلی یا خارجی، دولت یا غیر دولتی ارتباط نداشته صرف توسط چند تن از جوانان با احساس اداره میشود. http://www.kankor-af.tk 2016-12-03T15:46:28+01:00 text/html 2016-10-04T18:13:41+01:00 www.kankor-af.tk رهنمایی آزمون کانکور افغانستان صفات مومنین در کتاب الله و سنت رسول الله http://www.kankor-af.tk/post/2488 <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -0.9375em; padding: 0px; width: auto; max-width: none; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><font size="5" style="background-color: rgb(191, 47, 241); box-sizing: border-box; text-decoration: none; line-height: 17px; font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px 2px 5px 5px; height: 34px; color: rgb(255, 255, 255) !important;"><a href="http://vaislamah.com/133.html" title="صفات مومنین در قرآن و سنت" style="background-color: rgb(191, 47, 241); box-sizing: border-box; text-decoration: none; line-height: 17px; font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px 2px 5px 5px; height: 34px; color: rgb(255, 255, 255) !important;">صفات مومنین در کتاب الله و سنت رسول &nbsp;الله&nbsp;</a></font></div><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -0.9375em; padding: 0px; width: auto; max-width: none; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><br></div><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -0.9375em; padding: 0px; width: auto; max-width: none; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><br></div><hr class="contenthr" align="center" style="box-sizing: border-box; border-style: solid; border-color: rgb(221, 221, 221); border-image: initial; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; clear: both; margin-right: 0px; margin-left: 0px; height: 0px; width: 430.547px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px; margin-top: 5px !important; margin-bottom: 5px !important;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -0.9375em; padding: 0px; width: auto; max-width: none; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Roboto, Arial, sans-serif;"><div class="large-16 medium-16 small-16 columns" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0.9375em; width: 498px; float: right; position: relative;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -0.9375em; padding: 0px; width: auto; max-width: none;"><div class="large-16 medium-16 small-16 columns mcon" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0.9375em; width: 498px; float: right; position: relative;"><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">مومنین ارتباط قلبی با الله &nbsp;دارند قلب شان از یاد الله &nbsp;خوف دارد و هنگام شنیدن آیات الهی ایمان شان افزوده می شود ، و بر پروردگارشان توکل می نمایند .</span></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;انماالمومنون الذین اذا ذکرالله وجلت قلوبهم واذا تلیت علیهم آیاته زادته ایمانا وعلی ربهم یتوکلون سوره انفال آیه۲</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">مومنان حقیقی آنان هستند که چون ذکری از الله &nbsp;شود (از عظمت و جلال الله ) دلهای شان از ترس خداوند بلرزد وچون آیات خدا را بر آنها تلاوت کنند بر ایمانشان بیفزاید و به خدای خود در هر کار توکل کنند .</span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">مومنین نمازشان را با خشوع می خوانند .</span></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿۲و۱﴾</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">رستگار شدند مومنین کسانی که در نمازشان خاشع و فروتن هستند .</span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">مومنین خودرا با لغویات سرگرم نمیکنند .</span></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿۳﴾</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">و کسانی که از کردار و گفتار و بیهوده دوری میکنند .</span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">مومنین هر سال زکات اموال شان را می پردازند .</span></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّکَاهِ فَاعِلُونَ ﴿۴﴾</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">و کسانی که زکات مال شان رامیپردازند.</span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">مومنین دامن شان را از هرگونه استفاده نا درست حفظ می نمایند</span>&nbsp;.</span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿۵﴾</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">و کسانی که شرمگاه شان را پاک نگه میدارند .</span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">مومنین اهل امانتداری و اهل عهد وپیمان هستند .</span></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿۸﴾</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">و کسانی که در امانت امین وبه عهد شان پایند هستند.</span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">مومنین مواظب نمازهای شان هستند یعنی نمازها را در هر حالت می خوانند .</span></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">وَالَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ یُحَافِظُونَ ﴿۹﴾</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">و کسانی که مواظب نمازهایشان هستند.</span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">مومنین اهل بهشت فردوس هستند .</span></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون.</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">آنان مستحق ( بهشت ) هستند و اینها صاحبان جنت فردوس می باشند و جاویدانه در آن می مانند .</span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">مومنین به محض شنیدن آیات الهی عاشقانه به سجده می افتند .</span></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">تسبیح و ستایش الله را بیان می کنند .</span></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">و متواضع و فروتن هستند واز تکبر وغرور اجتناب می ورزند .</span></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">إِنَّما یُؤْمِنُ بِآیاتِنَا الَّذِینَ إِذا ذُکِّرُوا بِها خَرُّوا سُجَّداً وَ سَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ هُمْ لایَسْتَکْبِرُونَ /سجده آیه ۱۵</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">تنها کسانى به آیات ما ایمان می آورند که چون آن را به ایشان یادآورى کنند، به حال سجده مى‏افتند و به ستایش پروردگارشان تسبیح مى‏گویند و آنها تکبر نمی کنند .</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;«انّما» براى حصر است، یعنی هر کسی که دم از ایمان مى زند، و داراى خصوصیتهائی که در این آیات آمده نباشد در صف مؤمنان واقعی نمى باشد</span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">شب بیداری و عبادت در آن لحظه ی که مردم همه خوابند یکی دیگر از صفات مومنین است .</span></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">تَتَجافى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ&nbsp; یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَع وَ مِمّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ&nbsp; / مریم ۵۸</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور مى‏شود ، بپا مى‏خیزند و رو به درگاه الله مى‏آورند و به راز و نیاز با او مى‏پردازند</span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">مومنین به الله ، فرشتگان ، کتابهای آسمانی و فرشتگان ایمان دارند .</span></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;وَالْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده‏اند.&nbsp; سوره بقره آیه ۲۸۵&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">دلهای مومنین با یاد خداوند آرامش میگیرد .</span></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">الَّذِینَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِکْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;همان کسانى که ایمان آورده‏اند و دلهایشان به یاد خدا آرام مى‏گیرد آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش مى‏یابد. سوره رعد آیه ۲۸</span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">مومنین از بدگمانی، غیبت، بدگوئی و تجسس دوری می کنند .</span></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً [۲]</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;ترجمه . ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید دوری گزینید از بعضی گمان‌های (بد)، که آن گمانها گناه است، و تجسس در عیوب دیگران نکنید (از چیزهائی که از بدی ایشان بر شما پنهان است) و غیبت و بدگوئی از یگدیگر نکنید.</span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">مومنین دوستان همدیگر هستند و همدیگر را به کارهای نیک امر واز کارهای بد نهی می کنند .</span></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ، بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ»[۱۳]</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;مردان و زنان مؤمن همه یاور و دوستدار یکدیگرند، همدیگر را به کار نیکو امر و از کار زشت باز می‌دارند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 0);"><span style="box-sizing: border-box; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><font size="3">صفات مومنین دراحادیث رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم .</font></span></span></span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">نزد مومن محبوب ترین فرد حضرت رسولخدا باید باشد .</span></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">لایومن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین</span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">مومن زنا نمی کند .</span></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">لا بزنی الزانی حین یزنی و هو مومن .</span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">مومن آینه مومن است عیبش را به دیگران نمی گوید .</span></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">المومن مرآه المومن .</span></p><p style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Arial, Tahoma !important; line-height: 20px !important;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; line-height: inherit;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">مومن آنچه را که برای خودش می پسندد برای برادرش نیز می پسندد .</span></span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: medium; font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(255, 0, 0);">لایمومن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه .</span></p></div></div></div></div> text/html 2016-01-21T11:51:34+01:00 www.kankor-af.tk رهنمایی آزمون کانکور افغانستان فتوای اهل سنت و الجماعت :حکم واکسیناسیون و ایمن سازی کودکان بقصد پیشگیری..... http://www.kankor-af.tk/post/2472 <p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">الحمدلله،</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">از جناب علامه عبد العزیز ابن باز سوال شد : حکم مداوا و معالجه قبل از وقوع بیماری چیست، مثل واکسن زدن؟</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">ایشان پاسخ دادند : «اگر ترس وقوع بیماری بر اثر وبا برود یا عوامل دیگری که احتمال شیوع بیماری در آنها باشد، ایرادی ندارد که (قبل از مبتلاء شدن) اقدام به مداوا نمود، یعنی استفاده از دواء برای دفع بلائی که محتمل است بلامانع است، به دلیل آنکه پیامبر صلی الله علیه وسلم در حدیث صحیح فرمودند : «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةٍ لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِکَ الْیَوْمَ سُمٌّ وَلا سِحْرٌ». یعنی : «هر کس صبحگاهان هفت دانه خرمای عجوه (نوعی از خرمای مدینه) بخورد، سم و سحر در آن روز ضرری به او نخواهند رسانید» به روایت مسلم . و این از باب دفع بلاء قبل از وقوع آنست، همانطور اگر ترس وقوع مرضی برود و (مثلا) بر ضد وباء که در کشور یا هر مکان دیگری روی داده، بقصد دفاع (و پیشگیری) واکسن زده شود، ایرادی بر آن نیست، همانگونه که بیماری نازل شده بوسیله دواء معالجه می شود، اما بکاربردن تمیمه و مهره برای مقابله با بیماری یا اجنه و یا چشم زخم جایز نیست، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن نهی فرمودند، و بیان فرمودند که این عمل جزو شرک اصغر است، لذا اجب است از آن دوری کرد».</span><span style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);"></span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">"فتاوی الشیخ ابن باز" ( 6 / 21 ) .</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">و اما زیان هایی که بر اثر واکسن زدن حاصل می شود، مثل تب و یا بعضی عوارض کوتاه مدت و گذرا، این نوع اضرار قابل گذشت هستند، یعنی زیان های آن در مقابل مفاسد بزرگی که ممکن است بر اثر وقوع این بیماری ها دامنگیر انسان بشود و ضرر چشمگیری بر سلامتی بدن و اعضایش بگذارد، قابل چشم پوشی است.</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">نظیر این امر در شریعت، ختنه کردن است؛ بریدن جزء کوچکی از پوست همراه با درد و (و عارضه موقت) است، ولی این عوارض در مقابل فوائدی که ختنه کردن دارد قابل چشم پوشی است.</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">و قاعده شرعی در این مورد وارد است که هرگاه بین دو مفسده انجام یکی از آنها لازم آید، آنگاه باید آنی که فساد کمتری دارد انجام شود. "الاشباه والنظائر" سبکی (1/45).</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">بهر حال اگر ثابت شود که فلان واکسن معین به بدن آدمی ضرر می رساند و یا نسبت مضرات آن بیشتر از منافعش است، در اینحالت استعمال آن جایز نیست، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم نهی کردند از اینکه مسلمانان به خود و یا دیگران ضرر وارد کنند.</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">والله اعلم</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم</span></p><p class="MsoNormal" style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت</span></p> text/html 2016-01-19T15:08:25+01:00 www.kankor-af.tk رهنمایی آزمون کانکور افغانستان فورم‬ دوم کانکور ولایت غزنی 1394-1395 با جوابات http://www.kankor-af.tk/post/2486 <div data-block="true" data-offset-key="e0d7h-0-0" class="_45m_ _2vxb" style="direction: rtl; text-align: right; position: relative;"><div data-block="true" data-offset-key="e0d7h-0-0" class="_45m_ _2vxb" style="direction: rtl; position: relative;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: xx-large;">الحمدالله <font color="#ff0000">فورم دوم کانکور غزنی</font> 1394-1395 افغانستان با جوابات آن در سایت کانکورافغانستان اضافه شده وشما میتوانید #‏به‬ فارمت pdf بدست آوردید ..</span></div><div data-block="true" data-offset-key="cl03e-0-0" class="_45m_ _2vxb" style="text-align: center; direction: rtl; position: relative;"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/108/322509/GHAZNIFORM2.pdf" target="" title="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/108/322509/GHAZNIFORM2.pdf"><div data-block="true" data-offset-key="cl03e-0-0" class="_45m_ _2vxb" style="direction: rtl; position: relative;"><span data-offset-key="cl03e-0-0"><font size="6" face="courier new, courier, monospace">برای دریافت فورم به متن زیر کلیک کنید:</font></span></div><div data-block="true" data-offset-key="cl03e-0-0" class="_45m_ _2vxb" style="direction: rtl; position: relative;"><span data-offset-key="cl03e-0-0"><font size="7"><font face="courier new, courier, monospace">دانلودDOWNLOAD</font><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></font></span></div></a></div></div> text/html 2016-01-19T14:37:19+01:00 www.kankor-af.tk رهنمایی آزمون کانکور افغانستان درباره علم توحید http://www.kankor-af.tk/post/2485 <p class="a" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">الله تبارك و تعالی فرموده است: </span><span class="Char"><span lang="FA">﴿</span></span><span class="Char2"><span lang="FA">وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِیَعۡبُدُونِ ٥٦</span></span><span class="Char"><span lang="FA">﴾</span></span><span lang="FA"> </span><span class="Char0"><span lang="FA">[الذاریات: 56]</span></span><span lang="FA">. </span><span lang="FA">&nbsp;</span><span class="Char"><span lang="FA">«</span></span><span class="Char1"><span lang="FA">و انسان‌ها و جن‌ها را تنها برای این آفریدم که مرا عبادت و پرستش نمایند</span></span><span class="Char"><span lang="FA">»</span></span><span lang="FA">.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">همچنین فرموده است: </span><span class="Char"><span lang="FA">﴿</span></span><span class="Char2"><span lang="FA">وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِی كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ</span></span><span class="Char"><span lang="FA">﴾</span></span><span lang="FA"> </span><span class="Char0"><span lang="FA">[النحل: 36]</span></span><span lang="FA">. </span><span lang="FA">&nbsp;</span><span class="Char"><span lang="FA">«</span></span><span class="Char1"><span lang="FA">در هر امتی پیامبری (با این پیام) فرستادیم که الله را عبادت و پرستش کنید و از معبودان باطل دوری نمایید!</span></span><span class="Char"><span lang="FA">»</span></span><span lang="FA">.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: </span><span class="Char"><span lang="FA">﴿</span></span><span class="Char2"><span lang="FA">وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِیَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَیۡنِ إِحۡسَٰنًا</span></span><span class="Char"><span lang="FA">﴾</span></span><span lang="FA"> </span><span class="Char0"><span lang="FA">[الإسراء: 23]</span></span><span lang="FA">. </span><span class="Char"><span lang="FA">«</span></span><span class="Char1"><span lang="FA">و پروردگارت فرمان داد که جز او را عبادت و پرستش نکنید و به پدر و مادر نیکی نمایید</span></span><span class="Char"><span lang="FA">»</span></span><span lang="FA">.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">همچنین می‌فرماید: </span><span class="Char"><span lang="FA">﴿</span></span><span class="Char2"><span lang="FA">قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَیۡكُمۡۖ أَلَّا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَیۡ‍ٔٗا</span></span><span class="Char"><span lang="FA">﴾</span></span><span lang="FA"> </span><span class="Char0"><span lang="FA">[الأنعام: 151]</span></span><span lang="FA">. </span><span lang="FA">&nbsp;</span><span class="Char"><span lang="FA">«</span></span><span class="Char1"><span lang="FA">بگو: بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده است برایتان بخوانم: اینكه چیزى را شریك خدا قرار ندهید</span></span><span class="Char"><span lang="FA">»</span></span><span lang="FA">.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: </span><span class="Char"><span lang="FA">﴿</span></span><span class="Char2"><span lang="FA">وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَیۡ‍ٔٗا</span></span><span class="Char"><span lang="FA">﴾</span></span><span lang="FA"> </span><span class="Char0"><span lang="FA">[النساء: 36]</span></span><span lang="FA">. </span><span lang="FA">&nbsp;</span><span class="Char"><span lang="FA">«</span></span><span class="Char1"><span lang="FA">و الله را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید</span></span><span class="Char"><span lang="FA">»</span></span><span lang="FA">.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">ابن‌مسعود(رض)</span><span lang="EN-US">&nbsp;</span><span lang="FA">می‌گوید: «هرکه دوست دارد واپسین وصیت و رهنمود محمد</span><span lang="FA"> ص</span><span lang="FA"> را ببیند، این فرموده‌ی الله متعال را بخواند که: </span><span class="Char"><span lang="FA">﴿</span></span><span class="Char2"><span lang="FA">قُلۡ تَعَالَوۡاْ أَتۡلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمۡ عَلَیۡكُمۡ</span></span><span class="Char"><span lang="FA">﴾</span></span><span lang="FA"> </span><span class="Char0"><span lang="FA">[الأنعام: 151]</span></span><span lang="FA">.</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">تا آنجا که می‌فرماید:</span><span lang="FA"> </span><span class="Char"><span lang="FA">﴿</span></span><span class="Char2"><span lang="FA">وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِی مُسۡتَقِیمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ</span></span><span class="Char"><span lang="FA">﴾</span></span><span lang="FA"> </span><span class="Char0"><span lang="FA">[الأنعام: 153]</span></span><span lang="FA">. </span><span class="Char"><span lang="FA">«</span></span><span class="Char1"><span lang="FA">بگو: بیایید آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده است، برایتان بیان کنم؛ اینکه چیزی را با او شریک قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید و فرزندانتان را از ترس فقر نکشید؛ ما، شما و آنان را روزی می­دهیم و به کارهای زشت اعم از آشکار و پنهانش نزدیک نشوید و کسی را که الله، کشتنش را حرام نموده، جز به‏حق نکشید. اینها، همان احکامی است که (پروردگار،) شما را به آن سفارش نموده تا خردتان را به‌کار بندید. به مال یتیم جز به بهترین شکل نزدیک نشوید تا آنکه به سن تشخیص برسد و پیمانه و وزن را به عدالت و به طور کامل ادا کنید. الله، هیچ‌کس را جز به اندازه­ی توانش تکلیف نمی­دهد و چون (برای داوری) سخن گفتید، عدالت را رعایت نمایید؛ حتی اگر (در مورد) خویشاوند(تان) باشد و به پیمان الهی وفا کنید. اینها همان احکامی است که (الله) شما را بدان سفارش می­کند تا پند بگیرید. و (به شما خبر داده) که این، راه راست من است؛ پس از آن پیروی نمایید و از راه‌های دیگر پیروی نکنید...</span></span><span class="Char"><span lang="FA">»</span></span><span lang="FA">.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">از معاذ بن جبل </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-US" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>t</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA">روایت است که:</span><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">كُنتُ رِدْفَ النَّبیِّ</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="FA">ص</span><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">عَلَى حِمارٍ فقال: </span><span lang="FA">«</span><span lang="AR-SA">یَا مُعَاذُ هَل تَدری مَا حَقُّ اللَّه عَلى عِبَادِهِ، ومَا حَقُّ الْعِبادِ عَلى اللَّه؟</span><span lang="FA">»</span><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">قلت: اللَهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم. قال: </span><span lang="FA">«</span><span lang="AR-SA">فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى العِبَادِ أَن یَعْبُدُوه، وَلا یُشْرِكُوا بِهِ شَیْئا، وَحقَّ العِبادِ عَلى اللَّهِ أَنْ لا یُعَدِّبَ مَنْ لا یُشِركُ بِهِ شَیْئًا</span><span lang="FA">»</span><span lang="AR-SA">. فقلت: یا رسولُ اللَّهِ أَفَلا أُبَشِّرُ النَّاس؟ قال: </span><span lang="FA">«</span><span lang="AR-SA">لا تُبَشِّرْهُم فَیَتَّكِلُوا</span><span lang="FA">»</span><span lang="FA">.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="AR-SA">ترجمه:</span><span lang="AR-SA"> معاذ بن جبل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-US" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>t</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> می‌گوید: پشتِ سرِ پیامبر</span><span lang="FA"> ص</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">بر الاغی سوار بودم. پیامبر</span><span lang="FA">ص</span><span lang="AR-SA"> فرمود: «ای معاذ! آیا می‌دانی حق الله بر بندگان، و حق بندگان بر الله چیست؟» گفتم: الله و پیامبرش داناترند. فرمود: «حقّ الله بر بندگان، این ا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA">ست که او را عبادت کنند و چیزی را شریکش نسازند؛ و حق بندگان بر الله، این ا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA">ست که کسی را که به او شرک نمی‌ور</span><span lang="FA">زد،</span><span lang="AR-SA"> عذاب نکند». گفتم: </span><span lang="FA">ای رسول‌خدا! آیا این مژده را به مردم برسانم؟ فرمود: «خیر؛ این مژده را مگو. زیرا بیم آن می‌رود که بر این مژده، تکیه کنند و عمل را ترک نمایند».</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">شیخین (=بخاری و مسلم) این حدیث را در «صحیحین» روایت کرده‌اند.</span><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="AR-SA">(<a href="file:///C:/Users/Abid%20Noori/Downloads/ketab-towheed-Word.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US">[1]</span></span><!--[endif]--></span></a>)</span></span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-top: 12pt;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">خلاصه‌ی آنچه در این باب بیان شد:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="EN-US">1-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">حکمت آفرینش جن‌ها و انسان‌ها.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="EN-US">2-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">عبادت، همان توحید و یكتاپرستی است؛ زیرا كشمكش و نزاع، بر سرِ توحید می‌باشد.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="EN-US">3-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">اگر كسی به‌طور كامل پایبند توحید نباشد، الله را عبادت نكرده‌ است؛ چنانكه آیه‌ی </span><span class="Char"><span lang="FA">﴿</span></span><span class="Char2"><span lang="FA">وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٣ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ ٤ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٥</span></span><span class="Char"><span lang="FA">﴾</span></span><span lang="FA"> </span><span class="Char0"><span lang="FA">[الکافرون: 3-5]</span></span><span lang="FA">. </span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">&nbsp;</span><span lang="FA">بدین نکته تصریح نموده است.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="EN-US">4-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">حكمت ارسال پیامبران.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="EN-US">5-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">به سوی همه‌ی ملت‌ها، پیامبری فرستاده شده است.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="EN-US">6-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">دین تمامی انبیا، یكی بوده است.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="EN-US">7-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">مساله‌ی مهم این است كه عبادت و توحید واقعی، بدون كفر ورزیدن به طاغوت یا معبودان باطل تحقق نمی‌یابد. چنانكه این مطلب در آیه‌ی 256 سوره‌ی بقره بیان شده است: </span><span class="Char"><span lang="FA">﴿</span></span><span class="Char2"><span lang="FA">فَمَن یَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَیُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ</span></span><span class="Char"><span lang="FA">﴾</span></span><span lang="FA"> </span><span class="Char0"><span lang="FA">[البقر</span></span><span class="Char0"><span lang="FA">ة</span></span><span class="Char0"><span lang="FA">: 256]</span></span><span lang="FA">. </span><span lang="FA">&nbsp;</span><span class="Char"><span lang="FA">«</span></span><span class="Char1"><span lang="FA">بنابراین کسی که به طاغوت (= معبودان باطل) کفر بورزد و به الله ایمان بیاورد، به دستاویز محکم (و ناگسستنیِ ایمان) چنگ زده است</span></span><span class="Char"><span lang="FA">»</span></span><span lang="FA">.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="EN-US">8-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">طاغوت، عام است و همه‌ی معبودان باطل را دربرمی‌گیرد؛ یعنی طاغوت به هركس و هر چیزی گفته می‌شود كه غیر از الله پرستش گردد.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="EN-US">9-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">اهمیت ویژه‌ی آیات 151 تا 153 سوره‌ی انعام در نزد گذشتگان نیك این امت؛ در این سه آیه، ده مساله‌ی مهم بیان شده که نهی از شرك، در رأس آنهاست.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US">10-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA">آیات محكم سوره‌ی اسراء كه در آنها به هجده نکته‌ی مهم تصریح شده است؛ بدین‌سان که الله متعال در ابتدای این آیات فرموده است: </span><span class="Char"><span lang="FA">﴿</span></span><span class="Char2"><span lang="FA">لَّا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَقۡعُدَ مَذۡمُومٗا مَّخۡذُولٗا ٢٢</span></span><span class="Char"><span lang="FA">﴾</span></span><span lang="FA"> </span><span class="Char0"><span lang="FA">[الإسراء: 22]</span></span><span lang="FA">. </span><span lang="FA">&nbsp;</span><span class="Char"><span lang="FA">«</span></span><span class="Char1"><span lang="FA">هیچ معبود دیگری را شریک الله قرار مده که نکوهیده و خوار خواهی شد</span></span><span class="Char"><span lang="FA">»</span></span><span lang="FA">. و باز در پایان همین آیات تأکید فرموده است: </span><span class="Char"><span lang="FA">﴿</span></span><span class="Char2"><span lang="FA">وَلَا تَجۡعَلۡ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتُلۡقَىٰ فِی جَهَنَّمَ مَلُومٗا مَّدۡحُورًا</span></span><span class="Char"><span lang="FA">﴾</span></span><span lang="FA"> </span><span class="Char0"><span lang="FA">[الإسراء: 39]</span></span><span lang="FA">. </span><span lang="FA">&nbsp;</span><span class="Char"><span lang="FA">«</span></span><span class="Char1"><span lang="FA">و هیچ معبودی را شریک الله قرار مده که نکوهیده و به‌دور از رحمت الهی در دوزخ خواهی افتاد</span></span><span class="Char"><span lang="FA">»</span></span><span lang="FA">. الله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-US" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>U</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA">در همین آیه، اهمیت این نکات را به ما یادآوری می‌کند و می‌فرماید: </span><span class="Char"><span lang="FA">﴿</span></span><span class="Char2"><span lang="FA">ذَٰلِكَ مِمَّآ أَوۡحَىٰٓ إِلَیۡكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلۡحِكۡمَةِ</span></span><span class="Char"><span lang="FA">﴾</span></span><span lang="FA"> </span><span class="Char0"><span lang="FA">[الإسراء: 39]</span></span><span lang="FA">. </span><span lang="FA">&nbsp;</span><span class="Char"><span lang="FA">«</span></span><span class="Char1"><span lang="FA">این احکام از حکمت‌هایی است که پروردگارت به‌سوی تو وحی نموده است</span></span><span class="Char"><span lang="FA">»</span></span><span lang="FA">.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US">11-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA">آیه‌ی 36 سوره نساء نیز كه آیه‌ی حقوق دهگانه نامیده می‌شود، با این فرموده‌ی الله</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-US" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>I</span><span lang="EN-US" dir="LTR"> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;آغاز می‌گردد که: </span><span class="Char"><span lang="FA">﴿</span></span><span class="Char2"><span lang="FA">وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَیۡ‍ٔٗا</span></span><span class="Char"><span lang="FA">﴾</span></span><span lang="FA"> </span><span class="Char0"><span lang="FA">[النساء: 36]</span></span><span lang="FA">. </span><span lang="FA">&nbsp;</span><span class="Char"><span lang="FA">«</span></span><span class="Char1"><span lang="FA">و الله را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نگردانید</span></span><span class="Char"><span lang="FA">»</span></span><span lang="FA">.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="EN-US">12-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">&nbsp;آگاهی از وصیت رسول الله </span><span lang="FA">ص</span><span lang="FA"> در هنگام وفاتش.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US">13-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;شناخت حق الله بر بندگانش.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US">14-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;شناخت حق بندگان بر الله، در صورتی که حق الله را ادا کنند.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US">15-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;بیشتر اصحاب پیامبر</span><span lang="FA"> ص</span><span lang="FA"> از این مساله اطلاع نداشتند.</span><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA">(<a href="file:///C:/Users/Abid%20Noori/Downloads/ketab-towheed-Word.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US">[2]</span></span><!--[endif]--></span></a>)</span></span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US">16-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;جواز كتمان علم، به خاطر پاره‌ای از مصلحت‌های شرعی.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US">17-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA">استحباب بشارت دادن مسلمان به آنچه كه خوشحالش می‌گرداند.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US">18-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;ترس از اینكه مردم با تکیه بر رحمت‌های گسترده‌ی الله، دست از عمل بردارند.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US">19-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;هرگاه كسی پاسخ سوالی را ندانست، بگوید: والله اعلم.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US">20-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;جواز اختصاص دادن برخی از افراد برای آموزش مطلب یا نکته‌ای علمی به آنان.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US">21-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;تواضع رسول‌الله</span><span lang="FA"> ص</span><span lang="FA">؛ چنانکه سوار الاغ می‌شدند و پشت سر خود نیز كسی را سوار می‌كردند.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US">22-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;جواز سوار كردن كسی، پشت سر خود بر حیوانی.</span><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA">(<a href="file:///C:/Users/Abid%20Noori/Downloads/ketab-towheed-Word.docx#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US">[3]</span></span><!--[endif]--></span></a>)</span></span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US">23-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;منزلت و مقام معاذ بن جبل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-US" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>t</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>.</span><span lang="EN-US" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a" dir="RTL" style="margin-right: 37.85pt;"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US">24-<span style="font-stretch: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;اهمیت والای مساله‌ی توحید.<o:p></o:p></span></font></p> <div><!--[if !supportFootnotes]--><font face="Mihan-Iransans" size="4"><br clear="all"> </font><hr align="left" size="1" width="33%"> <!--[endif]--> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><a href="file:///C:/Users/Abid%20Noori/Downloads/ketab-towheed-Word.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""></a><span dir="RTL"></span><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>(<span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="X-NONE">[1]</span></span><!--[endif]--></span>)</span></span><span lang="AR-SA"> صحیح بخاری، ش: 2856؛ و صحیح مسلم، ش: 30.</span><span lang="X-NONE" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> </div> <div id="ftn2"> <p class="a" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><a href="file:///C:/Users/Abid%20Noori/Downloads/ketab-towheed-Word.docx#_ftnref2" name="_ftn2" title=""></a><span dir="RTL"></span><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA"><span dir="RTL"></span>(<span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US">[2]</span></span><!--[endif]--></span>)</span></span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">در شرح استاد عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ آمده است: </span><span lang="FA">بیشتر صحابه نمی دانستند که </span><span lang="AR-SA">"</span><span lang="AR-SA">حق بندگان بر الله، این ا</span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>‎</span><span lang="AR-SA">ست که کسی را که به او شرک نمی‌ورزد، عذاب نکند</span><span lang="AR-SA">"</span><span lang="FA">؛ چرا که پیامبر</span><span lang="FA">ص</span><span lang="FA"> به معاذ</span><span lang="FA">t</span><span lang="FA"> فرمود: «</span><span lang="FA">این مژده را به مردم مرسان؛ زیرا بیم آن می‌رود که بر این مژده، تکیه کنند و عمل را ترک نمایند». لذا معاذ</span><span lang="FA">t</span><span lang="FA"> این مژده را تا واپسین لحظات حیاتش مخفی نگه داشت و بدین‌سان بسیاری از صحابه</span><span lang="FA">#</span><span lang="FA"> این نکته را نمی دانستند.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> </div> <div id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><a href="file:///C:/Users/Abid%20Noori/Downloads/ketab-towheed-Word.docx#_ftnref3" name="_ftn3" title=""></a><span dir="RTL"></span><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>(<span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="X-NONE">[3]</span></span><!--[endif]--></span>)</span></span><span lang="AR-SA"> در برخی نسخه‌های این کتاب آمده است: در صورتی که حیوان، توانش را داشته باشد.</span></font><span lang="FA" style="font-family:IRLotus; mso-ascii-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;B Lotus&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p> </div> </div> text/html 2016-01-19T14:31:51+01:00 www.kankor-af.tk رهنمایی آزمون کانکور افغانستان اصول نظام سرمایه‌داری: http://www.kankor-af.tk/post/2484 <h3 dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 14pt; text-indent: 14.2pt;"><font face="Mihan-Iransans">نظام سرمایه‌داری capitalism economic system مشتمل برسه اصل اساسی است:</font></span></h3> <h4 dir="RTL" style="margin-right:1.0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;text-indent:-14.15pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans"><span lang="EN-US">1)<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">مالكیت شخصی "</span><span lang="EN-US" dir="LTR">Private Property</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>"</span><span lang="FA"> <o:p></o:p></span></font></h4> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt; tab-stops:right 351.55pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Iransans">اصل اول این است كه هرفرد در این نظام، اختیار آن را دارد كه هر مقدار از اشیاء وامكانات تولید را كه خواسته باشد، در مالكیت شخصی خود نگه دارد. در نظام سوسیالیستی هر فرد اگر چه اشیایی را كه برای استفاده شخصی باشند، می‌تواند در ملكیت داشته باشد، اما امكانات تولید چون زمین یا كارخانه را عموماً نمی‌تواند در ملكیت شخصی خود داشته باشد. ولی در نظام سرمایه‌داری هر فرد، هر نوع اشیایی را كه خواسته باشد خواه برای استفاده شخصی باشند یا امكانات تولید، می‌تواند در ملكیت شخصی خود نگه دارد. <o:p></o:p></font></span></p> <h4 dir="RTL" style="margin-right:1.0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;text-indent:-14.15pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans"><span lang="EN-US">2)<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">عامل منافع شخصی "</span><span lang="EN-US" dir="LTR">Private Motive</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> "</span><a href="file:///C:/Users/Abid%20Noori/Downloads/fa_eghtesad_eslami.doc#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-weight: normal;"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="FA"> <o:p></o:p></span></font></h4> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt; tab-stops:right 351.55pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><font face="Mihan-Iransans">اصل دوم این است كه عاملی كه در عمل تولید نقش دارد، عامل كسب منافع شخصی هر فرد به شمار می‌رود.<o:p></o:p></font></span></p> <h4 dir="RTL" style="margin-right:1.0cm;text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;text-indent:-14.15pt;mso-list:l0 level1 lfo1;tab-stops:list 1.0cm; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><font face="Mihan-Iransans"><span lang="EN-US">3)<span style="font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 7pt;">&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA">عدم دخالت دولت در امور اقتصادی "</span><span lang="EN-US" dir="LTR">Laissez Faire</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> "</span><a href="file:///C:/Users/Abid%20Noori/Downloads/fa_eghtesad_eslami.doc#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-weight: normal;"><span dir="LTR"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></h4> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt; tab-stops:right 351.55pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">اصل سوم نظام سرمایه‌داری این است كه دولت نه حق دخالت در امور تجاری بازرگانان را و نه حق ایجاد موانع در امور اقتصادی آنها را دارد و نه تجار و تولید كنندگان و صاحبان سرمایه موظف به عمل برشرایط و قیود اضافی دولت هستند. عموماً برای این اصل اصطلاح </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">"</span><span lang="EN-US" dir="LTR">Laissez Faire</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" بكار برده می‌شد. این كلمه در اصل فرانسوی است، یعنی </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">«</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">حساسیت عدم دخالت دولت</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">»</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">. معنی آن </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">«</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">بگذار هرچه می خواهد بكند</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">»</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"> است. یعنی به دولت گفته می‌شد آنهایی كه مشغول تدابیر امر اقتصادی خود هستند به هر طریقی كه خواسته باشند، عمل كنند. در امور آنها دخالت نكن و دولت حق ندارد به مردم بگوید: این كار را بكنید و آن كار را نكنید و این حق را نیز ندارد كه چگونگی تجارت را برای مردم تعیین كند. سومین اصل نظام سرمایه‌داری در واقع فلسفه اساسی و زیر بنایی آن است. اگر چه بعدها نه تنها در خود ممالك تحت پوشش این نظام نیز اجرای این اصل محدود شد و بر قانون </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">«</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">عدم دخالت دولت</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">»</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"> عمل نشد، بلكه در ممالك تحت پوشش نظام سرمایه‌داری دخالت‌های بیشماری از طرف دولت در امور تجاری تولید و قانون مالكیت اعمال گردید. امروز در تمدن جهان چنین كشوری یافت نمی‌شود كه دولتش در امور اقتصادی و تجاری مردم دخالت نكند ولی فلسفۀ بنیادین اقتصاد و سرمایه‌داری همین بود كه دولت دخالت نكند بلكه مهار بازرگانان را كاملاً آزاد بگذارد. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt; tab-stops:right 351.55pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Iransans"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">چنانكه بر مبنای همین فلسفه گفته می‌شود: </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">«</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">بهترین دولت آن است كه فرمانروایی كمتری داشته باشد</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">»</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"> یعنی در امور اقتصادی و تجاری مردم دخالت نكند. زیرا در اقتصاد سرمایه‌داری عامل منافع شخصی، اصل مؤثر است به همین دلیل آن را نظام سرمایه‌داری می‌گویند و نام دوم آن </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">"</span><span lang="EN-US" dir="LTR">Market Economy</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>" یعنی </span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">«</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">اقتصاد بازار</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;">»</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt;"> است، زیرا در آن از اهرم‌های بازار یعنی عرضه و تقاضا كار گرفته می‌شود.<o:p></o:p></span></font></p> <h3 dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida:0%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></h3><div><div id="ftn3"> </div> </div> text/html 2016-01-19T14:18:36+01:00 www.kankor-af.tk رهنمایی آزمون کانکور افغانستان شناختن حضرت محمد (ص) http://www.kankor-af.tk/post/2482 <p class="a" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">پیامبر ما، محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم است. هاشم، از طایفه قریش بود و قریش، از نژاد عرب است و عرب، از فرزندان اسماعیل ‌بن ابراهیم الخلیل </span><span lang="FA">(</span><span lang="FA">علیه وعلی نبینا أفضل الصلوة والسلام</span><span lang="FA">)</span><span lang="FA">. پیامبر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="X-NONE" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>ص</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> 63 سال عمر کرد؛ چهل سالِ آن، در دورانِ قبل از نبوت سپری شد و به مدت 23 سال، پیامبرِ مرسل بود.</span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;با این آیه، پیامبر شد: <o:p></o:p></font></span></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">﴿</span><span class="Char0"><span lang="AR-SA">ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِی خَلَقَ</span></span><span lang="FA">﴾</span><span lang="FA"> [العلق: 1]<o:p></o:p></span></font></p> <p class="a1" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">«</span><span lang="AR-SA">بخوان به نام پروردگارت كه آفرید».</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">وی با آیات سوره مدثّر، [برای هدایت جهانیان] فرستاده شد. شهرش مکه بود و به مدینه هجرت کرد. خداوند او را مبعوث کرد تا [مردم را] از شرک بیم دهد و آنها را به توحید دعوت کند. دلیل این سخن، کلام خداست در آیات 1 تا 7 سوره مدثر که می‌فرماید: <o:p></o:p></font></span></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">﴿</span><span class="Char0"><span lang="AR-SA">یَٰٓأَیُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ٣ وَثِیَابَكَ فَطَهِّرۡ ٤ وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ ٥ وَلَا تَمۡنُن تَسۡتَكۡثِرُ ٦ وَلِرَبِّكَ فَٱصۡبِرۡ ٧</span></span><span lang="FA">﴾</span><span lang="FA"> <o:p></o:p></span></font></p> <p class="a1" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">«</span><span lang="AR-SA">ای كشیده ردایِ شب بر سر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="X-NONE" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="X-NONE"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="AR-SA">برخیز و بترسان. و پروردگار خود را بزرگ دار. و لباس خویشتن را پاك كن. و از پلیدی دور شو.</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="AR-SA">و منّت مگذار و فزونی مَطَلب. و برای پروردگارت شكیبایی كن</span><span lang="FA">».<o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">معنا </span><span lang="FA">﴿</span><span lang="AR-SA">قُمۡ فَأَنذِرۡ</span><span lang="FA">﴾ </span><span lang="FA">یعنى: از شرك بترسان و به سوى توحید فراخوان، </span><span lang="FA">﴿</span><span lang="AR-SA">وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ</span><span lang="FA">﴾</span><span lang="FA"> یعنى: با توحید و یكتاپرستى او را تعظیم كن و بزرگ بدار، </span><span lang="FA">﴿</span><span lang="AR-SA">وَثِیَابَكَ فَطَهِّرۡ</span><span lang="FA">﴾</span><span lang="FA"> یعنى: اعمال خویش را از شرك پاك گردان، </span><span lang="FA">﴿</span><span lang="AR-SA">وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ</span><span lang="FA">﴾</span><span lang="FA"> رُجز یعنى بت‌ها، و تركِ بت‌ها، یعنى بیزارى از بت‌ها و بت پرستان.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">رسول الله (ص)&nbsp;</span><span lang="FA">به این کار همت گماشت و به مدت ده سال، مردم را به توحید دعوت نمود. سپس، به آسمان برده شد و نماز پنج‌گانه بر او واجب گشت؛ در مکه سه سال نماز خواند و پس از آن، به وی دستور داده شد که به سوی مدینه هجرت کند. هجرت، منتقل شدن از شهرِ شرک به شهرِ اسلام است. حکمِ هجرت، تا روز قیامت باقی است؛ دلیل آن، آیات 97 تا 99 سوره نساء می‌باشد: <o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="X-NONE" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>﴿</span><span class="Char0"><span lang="AR-SA">إِنَّ ٱلَّذِینَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِیٓ أَنفُسِهِمۡ قَالُواْ فِیمَ كُنتُمۡۖ قَالُواْ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفِینَ فِی ٱلۡأَرۡضِۚ قَالُوٓاْ أَلَمۡ تَكُنۡ أَرۡضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةٗ فَتُهَاجِرُواْ فِیهَاۚ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُۖ وَسَآءَتۡ مَصِیرًا ٩٧ إِلَّا ٱلۡمُسۡتَضۡعَفِینَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ لَا یَسۡتَطِیعُونَ حِیلَةٗ وَلَا یَهۡتَدُونَ سَبِیلٗا ٩٨ فَأُوْلَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن یَعۡفُوَ عَنۡهُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورٗا ٩٩</span></span><span lang="FA">﴾</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a1" dir="RTL"><span lang="AR-SA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">«كسانى كه بر خویشتن ستمكار بوده‏اند [وقتى] فرشتگان جانشان را مى‏گیرند مى‏گویند: در چه [حال] بودید؟ پاسخ مى‏دهند: ما در زمین از مستضعفان بودیم. مى‏گویند: مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت كنید؟ پس آنان جایگاهشان دوزخ است و [دوزخ] بد سرانجامى است. مگر آن مردان و زنان و كودكان فرودستى كه چاره‏جویى نتوانند و راهى نیابند. پس آنان [كه فى الجمله عذرى دارند] باشد كه خدا از ایشان درگذرد كه خدا همواره خطابخش و آمرزنده است».<o:p></o:p></font></span></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL" style="text-indent: 0cm;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;و آیه 56 سوره عنکبوت: <o:p></o:p></font></span></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">﴿</span><span class="Char0"><span lang="AR-SA">یَٰعِبَادِیَ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرۡضِی وَٰسِعَةٞ فَإِیَّٰیَ فَٱعۡبُدُونِ</span></span><span lang="FA">﴾</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a1" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">«</span><span lang="AR-SA">اى بندگان من كه ایمان آورده‏اید، زمین من فراخ است تنها مرا بپرستید</span><span lang="FA">».<o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA" style="letter-spacing: -0.3pt;">بغوی </span><span lang="FA" style="letter-spacing: -0.3pt;">/</span><span lang="FA" style="letter-spacing: -0.3pt;"> گفته است که سبب نزول </span><span lang="AR-SA" style="letter-spacing: -0.3pt;">[و مخاطبِ] </span><span lang="FA" style="letter-spacing: -0.3pt;">این آیه، آن دسته از مسلمانان مکه بودند که مهاجرت نکرده بودند. خداوند، ایشان را با نامِ «ایمان آورندگان» خطاب کرده است. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">دلیلی که از سنت رسول</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="X-NONE" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>r</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> برای هجرت وجود دارد، این سخن ایشان است که فرمود: «هجرت منقطع نمی‌شود تا وقتی که توبه منقطع نشود؛ و توبه نمی‌شود تا آفتاب از مغرب طلوع کند». پس چون رسول خدا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="X-NONE" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>r</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در مدینه مستقر شد، موظف شد تا دیگر قوانین اسلام، مانند زکات، روزه، حج، اذان، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و مانند آن را برگزار نماید؛ و ده سال بدین منوال بود تا وفات نمود. </span><span lang="FA">-</span><span lang="FA">صلوا</span><span lang="FA">‌</span><span lang="FA">ت الله وسلامه علیه</span><span lang="FA">-</span><span lang="FA">. دین او باقی است و همین است که ذکر شد. هیچ خیری نبود، مگر اینکه آن حضرت امتِ خود را به آن دلالت کرد و هیچ شری نبود، مگر اینکه ایشان را از آن برحذر داشت. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">نیکویی و خیری که مردمان را بدان هدایت کرد، یکتاپرستی و دیگر اموری است که مورد رضای&nbsp; پروردگار است. شری که امت را از آن بازداشت، شرک است و آنچه خدا منع کرده و نمی‌پسندد. خالق متعال، او را برای تمامی مردم مبعوث، و پیروی‌اش را بر جن و انس واجب نمود؛ دلیل آن، آیه 158 سوره اعراف است: <o:p></o:p></font></span></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">﴿</span><span class="Char0"><span lang="AR-SA">قُلۡ یَٰٓأَیُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّی رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَیۡكُمۡ جَمِیعًا</span></span><span lang="FA">...﴾</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a1" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">«</span><span lang="AR-SA">بگو: اى مردم، من پیامبر خدا به سوى همه شما هستم...».</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">و خداوند به وسیله او، دینش را کامل نمود، به دلیل آیه 3 سوره مائده: <o:p></o:p></font></span></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">﴿...</span><span class="Char0"><span lang="AR-SA">ٱلۡیَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِینَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَیۡكُمۡ نِعۡمَتِی وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِینٗاۚ</span></span><span lang="FA">...﴾</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a1" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">«... </span><span lang="AR-SA">امروز دین شما را برایتان كامل و نعمت ‏خود را بر شما تمام گردانیدم و اسلام را براى شما [به عنوان] آیینى برگزیدم».</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">دلیل بر وفات رسول الله (ص)&nbsp;</span><span lang="FA">&nbsp;آیه 30 و 31 سوره زمر است: <o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">﴿</span><span class="Char0"><span lang="AR-SA">إِنَّكَ مَیِّتٞ وَإِنَّهُم مَّیِّتُونَ ٣٠ ثُمَّ إِنَّكُمۡ یَوۡمَ ٱلۡقِیَٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمۡ تَخۡتَصِمُونَ ٣١</span></span><span lang="FA">﴾</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a1" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">«</span><span lang="AR-SA">قطعاً تو خواهى مرد و آنان [نیز] خواهند مرد. سپس شما روز قیامت پیش پروردگارتان مجادله خواهید كرد</span><span lang="FA">». <o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">دلیل دیگر آن، آیه 55 سوره طه فرموده است: <o:p></o:p></font></span></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">﴿</span><span class="Char0"><span lang="AR-SA">مِنۡهَا خَلَقۡنَٰكُمۡ وَفِیهَا نُعِیدُكُمۡ وَمِنۡهَا نُخۡرِجُكُمۡ تَارَةً أُخۡرَىٰ</span></span><span lang="FA">﴾</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a1" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">«</span><span lang="AR-SA">از این [زمین] شما را آفریده‏ایم در آن شما را بازمى‏گردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون میآوریم</span><span lang="FA">»؛ <o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">نیز در آیه 17 و 18 سوره نوح:<o:p></o:p></font></span></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA" style="line-height: 80%;">﴿</span><span class="Char0"><span lang="AR-SA" style="line-height: 80%;">وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نَبَاتٗا ١٧ ثُمَّ یُعِیدُكُمۡ فِیهَا وَیُخۡرِجُكُمۡ إِخۡرَاجٗا ١٨</span></span><span lang="FA" style="line-height: 80%;">﴾<o:p></o:p></span></font></p> <p class="a1" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">«</span><span lang="AR-SA">و خدا[ست كه] شما را [مانند] گیاهى از زمین رویانید. سپس شما را در آن بازمى‏گرداند و بیرون مى‏آورد بیرون‏آوردنى [عجیب]</span><span lang="FA">»؛<o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">و دلیل دیگر، آیه 31 سوره نجم: <o:p></o:p></font></span></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">﴿</span><span class="Char0"><span lang="AR-SA">... لِیَجۡزِیَ ٱلَّذِینَ أَسَٰٓـُٔواْ بِمَا عَمِلُواْ وَیَجۡزِیَ ٱلَّذِینَ أَحۡسَنُواْ بِٱلۡحُسۡنَى</span></span><span lang="FA">﴾</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a1" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">«</span><span lang="AR-SA">... تا كسانى را كه بد كرده‏اند به [سزاى] آنچه انجام داده‏اند كیفر دهد و آنان را كه نیكى كرده‏اند به نیكى پاداش دهد</span><span lang="FA">». <o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">کسی که قیامت را انکار کند، کافر است، به دلیل آیه 7 سوره تغابن: <o:p></o:p></font></span></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">﴿</span><span class="Char0"><span lang="AR-SA">زَعَمَ ٱلَّذِینَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن یُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّی لَتُبۡعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلۡتُمۡۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ یَسِیرٞ</span></span><span lang="FA">﴾</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a1" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">«</span><span lang="AR-SA">كسانى كه كفر ورزیدند پنداشتند كه هرگز برانگیخته نخواهند شد. بگو: آرى، سوگند به پروردگارم حتما برانگیخته خواهید شد، سپس شما را به [حقیقت] آنچه كرده‏اید قطعا واقف خواهند ساخت و این بر خدا آسان است</span><span lang="FA">».<o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL" style="text-indent: 0cm;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">خداوند، تمام پیامبرانش را خود را برای بشارت دادن [به بهشت] و ترسانیدن [از عذاب دوزخ] فرستاد. دلیل این سخن، آیه 165 سوره نساء است: <o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">﴿</span><span lang="AR-SA">رُّسُل</span><span lang="AR-SA">ٗ</span><span lang="AR-SA">ا مُّبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ لِئَلَّا یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِ</span><span lang="FA">﴾<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">«</span><span lang="FA">پیامبرانى [فرستادیم] كه مژده دهنده و بیم دهنده بودند، تا براى مردم، پس از [فرستادن‌] پیامبران، در مقابل خدا [بهانه و] حجّتى نباشد».<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">اولین پیامبر، حضرت نوح</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-US" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>u</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> و آخرینِ آنان حضرت محمد </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-US" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>r</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="EN-US"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span><span lang="FA">است [كه ایشان خاتم پیامبران هستند].<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">&nbsp;دلیلِ اینكه حضرت نوح </span><span lang="FA">÷</span><span lang="FA"> &nbsp;اولین پیامبر است، آیه 163 سوره نساء است:</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">﴿</span><span class="Char0"><span lang="AR-SA">إِنَّآ أَوۡحَیۡنَآ إِلَیۡكَ كَمَآ أَوۡحَیۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِیِّ‍ۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦ</span></span><span lang="FA">﴾</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a1" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">«</span><span lang="AR-SA">ما همچنانكه به نوح و پیامبران بعد از او وحى كردیم به تو [نیز] وحى كردیم».</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">تمام پیامبران، از نوح تا محمد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="X-NONE" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>r</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> امت‌ها را به عبادت خدای یکتا امر کرده و از عبادت طاغوت بر حذر می‌داشتند؛ به دلیل آیه 36 سوره نحل: <o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">﴿</span><span class="Char0"><span lang="AR-SA">وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِی كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ</span></span><span lang="FA">﴾</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a1" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">«</span><span lang="AR-SA">و در حقیقت در میان هر امتى فرستاده‌اى برانگیختیم [تا بگوید] خدا را بپرستید و از طاغوت [فریبگر] بپرهیزید</span><span lang="FA">».<o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">بنابراین، خداوند بر همه بندگانش واجب کرد که به طاغوت کفر بورزند و به خداوند متعال، ایمان بیاورند. ابن القیم </span><span lang="FA">/</span><span lang="FA"> در مورد طاغوت چنین گفته است:<o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">«</span><span lang="FA"> </span><span lang="FA">طاغوت، به آن چیز یا کسی گفته می‏شود که بنده به وسیله‏ او از حد و مرز خویش تجاوز کند، خواه این چیزها معبود، رهبر یا کسی باشد که از او اطاعت می‏شود.</span><span lang="X-NONE" dir="LTR"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">طاغوت‌ها بسیارند و سرکردگان ایشان، پنج کس است:<span style="color:red"><o:p></o:p></span></font></span></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp; 1- ابلیس لعنه‌الله؛<o:p></o:p></font></span></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;2- هرکس مردم او را عبادت کنند و او راضی باشد؛<o:p></o:p></font></span></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;3- کسی که مردم را به عبادت و پرستش خویش دعوت کند؛<o:p></o:p></font></span></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;4- آنکه دانستن حتی مقدار کمی از علم غیب را ادعا نماید؛<o:p></o:p></font></span></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">&nbsp;5- کسی که به غیر چیزی که خداوند نازل فرموده (ما أنزل‌الله) حکم کند».<o:p></o:p></font></span></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">دلیل این گفتار، آیه 256 سوره بقره است: <o:p></o:p></font></span></p> <p class="StyleComplexBLotus12ptJustifiedFirstline05cmCharCharChar3CharCharChar" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">﴿</span><span class="Char0"><span lang="AR-SA">لَآ إِكۡرَاهَ فِی ٱلدِّینِۖ قَد تَّبَیَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَیِّۚ فَمَن یَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَیُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ</span></span><span lang="FA">﴾</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="a1" dir="RTL"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">«</span><span lang="AR-SA">در دین هیچ اجبارى نیست و راه از بیراهه به خوبى آشكار شده است، پس هر كس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دستاویزى استوار كه آن را گسستن نیست چنگ زده است، و خداوند شنواى داناست».</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:14.2pt"><font face="Mihan-Iransans" size="4"><span lang="FA">و این، معنای «لا‌إله‌إلاالله» است. در حدیث است كه: </span><span lang="AR-SA">«</span><span class="Char2"><span lang="AR-SA">رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْـجِهَادُ فِی سَبِیلِ الله</span></span><span lang="AR-SA">».</span><span lang="AR-SA"> </span></font><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="4">«در رأس همه امور، اسلام قرار دارد، ستون آن، نماز و قله افتخاراتِ آن، جهاد در راه خداست».</font><font face="B Lotus"><o:p></o:p></font></span></p> text/html 2016-01-19T11:40:40+01:00 www.kankor-af.tk رهنمایی آزمون کانکور افغانستان فتوای اهل سنت :دلیل اینکه عورت مرد مابین ناف تا زانو است چیست؟ http://www.kankor-af.tk/post/2471 <p class="MsoNormal" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(0, 102, 0); font-size: 14pt; line-height: 24.2667px;">الحمدلله،</span></p><font color="#008000" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">احادیث زیادی وارد شده اند که بر این دلالت می کنند که عورت مرد مابین ناف تا زانو است، و شافعیه و حنابله گفتند : خود ناف و زانو جزو عورت نیستند، و حنفیه گفتند : ناف جزو عورت نیست اما زانو عورت است.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">نگاه کنید به : "المجموع" (3/173)، و "المغنی" (2/286)، و "بدائع الصنائع" (6 / 2961).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">و از جمله احادیثی که بیانگر این حکم هستند می توان به موارد زیر اشاره کرد :</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">1- علی رضی الله عنه روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود : « لا تُبْرِزْ فَخِذَکَ ، وَلا تَنْظُرَنَّ إِلَی فَخِذِ حَیٍّ وَلا مَیِّتٍ » أبو داود (3140) وابن ماجه (1460).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">یعنی : «ران خود را نمایان مکن، و به ران هیچ انسان زنده یا مرده ای نگاه مکن».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">2- محمد بن جحش رضی الله عنه روایت کرده : « مَرَّ النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَی مَعْمَرٍ ، وَفَخِذَاهُ مَکْشُوفَتَانِ ، فَقَالَ : یَا مَعْمَرُ ، غَطِّ فَخِذَیْکَ فَإِنَّ الْفَخِذَیْنِ عَوْرَةٌ» مسند أحمد (21989).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">یعنی : «بهمراه پیامبر صلی الله علیه وسلم از کنار معمر عبور کردیم که او رانهایش ظاهر شده بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم به او فرمود : ای معمر! رانت را بپوشان چرا که رانها جزو عورت اند».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">3- از جرهد اسلمی روایت است که او رانش ظاهر شده بود و وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم از کنار او عبور کرد، فرمود : « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ؟» مگر نمی دانی که ران عورت است؟ . أحمد (15502) وأبو داود (4014) وترمذی (2798).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">4- ابن عباس رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه وسلم روایت کرده که فرمود : « الْفَخِذُ عَوْرَةٌ» ترمذی (2798). یعنی : «ران جزو عورت است».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">علامه البانی در کتاب "الإرواء" (1/297) درباره این احادیث چنین گفته است : «اسناد این احادیث هرچند خالی از ضعف نیستند .. اما همدیگر را تقویت می کنند، زیرا در سند هیچکدام راوی متهم شده ای وجود ندارد، بلکه علت (ضعفشان) بین اضطراب و جهالت و ضعف محتمل دور می زند، مثل اینگونه موارد موجب اطمینان قلب از صحت حدیث روایت شده هستند، خصوصا که بعضی از آن احادیث را حاکم صحیح دانسته و ذهبی نیز آنرا تایید نموده، و ترمذی نیز بعضی را حسن دانسته، و بخاری در صحیحش بصورت معلق آورده است ... محققی که به علم مصطلح آشناست شک نمی کند که این احادیث بتنهایی معلل هستند .. اما مجموع اسناد آنها به حدیث قوت می بخشد، و لذا آنرا به مرتبه صحت می رساند، خصوصا که در این باب شواهد دیگری وارد است» با اختصار .</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">و در فتاوی هیئت دائمی افتاء آمده : «هرچند اسناد این احادیث به دلیل عدم اتصال آنها یا به سبب ضعف بعضی از راویان خالی از کلام نیست، اما همدیگر را تقویت می کنند، و لذا در مجموع مناسب برای احتجاج هستند» " فتاوی اللجنة الدائمة" (6/165).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">جمهور علماء به مقتضای این احادیث عمل کردند و گفتند : عورت مرد مابین ناف تا زانو است.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">نگاه به : "المغنی" (2/284).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">والله اعلم</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت</span></p></font> text/html 2016-01-16T12:02:05+01:00 www.kankor-af.tk رهنمایی آزمون کانکور افغانستان فتوای اهل سنت و الجماعت : آیا اهانت یا دشنام و یا تحقیر پیامبری غیر از محمد صلی الله علیه وسلم کفر است یا گناه؟ http://www.kankor-af.tk/post/2475 <p class="MsoNormal" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#008000"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 51, 204);">سوال :اگر مسلمانی به سبب اهانت و توهین کفار به پیامبر صلی الله علیه وسلم خشمگین شود و در پاسخ به آنها – برای اینکه موجب خشمگین شدن مسیحیان شود – الفاظ ناشایست و نالایقی در حق عیسی علیه السلام بگوید، حکم آن چیست؟&nbsp;</span></font></p><font color="#008000" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: -webkit-center;">جواب :<br><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">الحمدلله،</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">مسلمانان تنها ایمان به تمامی انبیاء را واجب نمی دانند، بلکه علاوه بر آن؛ تکریم و بزرگداشت و اجلال درخور آنها را هم بر خود واجب می دانند، زیرا انبیاء بهترین انسانها و برگزیده آنها هستند، آنها نور هدایت اند که زمین را از تاریکی روشن کرده اند، و راهی برای سعادت و رستگاری جز به سبب آنها نیست.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">برای همین تمامی علمای اسلام اجماع دارند که دشنام دادن و تحقیر و استهزای انبیاء حرام است، و هرکس مرتکب آن شود از اسلام خارج می شود، همانگونه که اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم را دشنام دهد کافر می شود، پس مسلمانان فرقی بین انبیاء قائل نیستند، چنانکه الله متعال می فرماید : «</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَیْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِیَ مُوسَی وَعِیسَی وَالنَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » (آل عمران 84).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">یعنی : «</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">بگو: به خدا ایمان آوردیم؛ و (همچنین) به آنچه بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده؛ و آنچه به موسی و عیسی و (دیگر) پیامبران، از طرف پروردگارشان داده شده است؛ ما در میان هیچ یک از آنان فرقی نمی‏گذاریم؛ و در برابرِ (فرمان) او تسلیم هستیم».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">الله عزوجل ما را امر کرده اند که پیامبرمان صلی الله علیه وسلم را ارج نهیم، و حکم سائر انبیاء هم همین گونه باید باشد، می فرماید : «</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">إِنَّا أَرْسَلْنَاکَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا * لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا » (فتح 8-9).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">یعنی : «</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">به یقین ما تو را گواه و بشارت‏دهنده و بیم‏دهنده فرستادیم،</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">تا (شما مردم) به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از او دفاع کنید و او را بزرگ دارید، و خدا را صبح و شام تسبیح گویید».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">در اینجا اقوال بعضی از علمای اسلام را درباره تنقیص شخصیت یکی از انبیاء می آوریم :</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">ابن نجیم حنفی می گوید : «و با بدگوئی از پیامبری کافر می شود» " البحر الرائق " (5/130).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">و قاضی عیاض می گوید : «کسی که پیامبر صلی الله علیه وسلم و یا یکی از انبیاء را سبک بشمارد و یا تحقیر کند و یا مورد آزار قرار دهد یا دشمنی کند، به اجماع کافر است» " الشفا بتعریف حقوق المصطفی " (2/284).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">و دردیر مالکی می گوید : «کسی که پیامبری را – که بر پیامبری او اجماع است – دشنام دهد .. کافر می شود» " حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر " (4/309).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">و خطیب شربینی شافعی می گوید : «هرکس رسول یا پیامبری را تکذیب کند و یا دشنام دهد و یا شخصیت یا اسمش را سبک بشمار و تحقیر نماید .. کافر خواهد شد» " مغنی المحتاج " (5/429).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">و شیخ الاسلام ابن تیمیه می گوید : «از ویژگی انبیاء آنست که هرکس پیامبری از پیامبران را دشنام دهد؛ به اتفاق ائمه مرتد است و کشته می شود، همانگونه که اگر کسی به یکی از انبیاء یا آنچه بر او نازل شده کافر شود (تکذیب کند) مرتد خواهد شد، چرا ایمان (یک مسلمان) کامل نخواهد شد مگر با ایمان آوردن به الله و (تمام) ملائکه و (تمام) کتابهای (نازل شده) و (تمام) انبیای الهی» " الصفدیة " (1/262).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">پس هرکس مرتکب چنین جرم بزرگی شود، باید بدون تاخیر و درنگ کردن توبه کند، و با تلفظ شهادتین مجددا داخل اسلام شود، و تمامی انبیاء را بزرگ بدارد و از آنان دفاع کند، و بداند که مسلمانان بر هر انسان دیگری شایسته تر هستند از اینکه تمام انبیاء اقوام و ملل مختلف را به خود نسبت دهند، و بر مسلمان واجب است که جمیع انبیاء را دوست بدارد و از شخصیت آنها دفاع کند، و لازمه دفاع از پیامبر صلی الله علیه وسلم اینست که از تمامی انبیاء دفاع شود، و آنان را از تمام انسانها برتری داد، و رسالت آنها با هم مرتبط است، و همه حاوی یک پیام واحد از خداوند عزوجل هستند، که آخرین آنها پیامبر محمد صلی الله علیه وسلم است، پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره انبیاء می فرماید : «</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">إِنَّ مَثَلِی وَمَثَلَ الأَنْبِیَاءِ مِنْ قَبْلِی کَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَی بَیْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ ، إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِیَةٍ ، فَجَعَلَ النَّاسُ یَطُوفُونَ بِهِ وَیَعْجَبُونَ لَهُ ، وَیَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِیِّینَ» بخاری (3535) ومسلم (2287).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">یعنی : «مثال من و سایر پیامبران قبل از من،‌ مانند مردی است که خانه ای زیبا و کامل بسازد مگر اینکه در گوشه ای، جای یک خشت را خالی بگذارد. مردم، اطراف آن دور می زنند و با تعجب می گویند: آیا این یک خشت، گذاشته نمی‌شود»؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود: «من همان یک خشت و خاتم پیامبران هستم».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px;">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">والله اعلم</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت</span></p></font> text/html 2016-01-16T11:54:15+01:00 www.kankor-af.tk رهنمایی آزمون کانکور افغانستان فتوای اهل سنت و الجماعت : آیا این حدیث صحیح است : «مرد و زن زناکار را به فقر و تنگدستی بشارت ده ."" http://www.kankor-af.tk/post/2473 <p class="MsoNormal" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#008000"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 51, 204);">آیا این حدیث صحیح است : « بشر الزانی والزانیة بالفقر ولو بعد حین ». یعنی : «مرد و زن زناکار را به فقر و تنگدستی بشارت ده! هرچند که بعد از مدتی دامنگیرشان شود» .</span></font></p><font color="#008000" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: -webkit-center;">جواب :.........<br><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">الحمدلله،</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">این حدیث با این الفاظ هیچ اصلی ندارد، و هیچیک از اصحاب حدیث آنرا روایت نکردند، و در هیچیک از کتابهای حدیثی معتمد نیامده است.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">امام عجلونی در "کشف الخفاء" (1/286) می گوید : «سخاوی در کتاب "مقاصد الحسنه" در مورد حدیث (بشر القاتل بالقتل : قاتل را به کشته شدن مژده بده) گفته : آنرا نمی شناسم . البته آنچه بر سر زبانها مشهور شده - علاوه بر عبارت سابق - این اضافه را هم دارد : (والزانی بالفقر ولو بعد حین : و زناکار را به فقر مژده بده هرچند بعد از گذشت زمانی باشد) که این هم صحت ندارد، هرچند واقع امر بر آن گواهی می دهد».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">و شیخ احمد عامری در کتاب "الجد الحثیث" (73) گفته : «اصلا حدیث نیست».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">البته احادیث دیگری در همین معنا وارد شده اند، اما آنها نیز صحیح نیستند، مثل حدیث ابن عمر رضی الله عنه که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود : « الزنا یورث الفقر». یعنی : «زنا فقر را به ارث می گذارد». این حدیث را ابوحاتم در "العلل" (1/410)، و قضاعی در "مسند الشهاب" (1/73)، و ابن عدی در "الکامل" (6/432)، و بیهقی در "شعب الإیمان" (4/363) از طریق (ماضی بن محمد عن لیث بن أبی سلیم عن مجاهد عن ابن عمر ) روایت کرده اند.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">ابوحاتم بعد از روایت حدیث فوق گفته : «این حدیث باطل است، و ماضی بن محمد را نمی شناسم».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">و ابن حبان در "المجروحین" (2/237) حدیث لیث بن أبی سلیم را منکر دانسته است.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">و ابن عدی در "الکامل" (8/183) گفته : (حدیث) غیر محفوظ است.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">و ذهبی در "المیزان" (3/423) گفته : منکر است.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">و علامه البانی در "السلسلة الضعیفة" (140) گفته : حدیث باطل است.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">احادیث دیگری وارد شده اند در این معنا که زن شر و آفت را به ارث می گذارد که همگی آنها موضوع و منکر اند، برای مشاهده آنها به کتاب "السلسلة الضعیفة" (1/270-274) مراجعه کنید.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">البته بدیهی است که گناه و معصیت چیزی جز مصیبت و بلا را بدنبال ندارد، چنانکه الله متعال می فرماید : «</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیقَهُمْ بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;» (روم 41). یعنی : «</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">فساد، در خشکی و دریا بخاطر کارهایی که مردم انجام داده‏اند آشکار شده است؛ خدا می‏خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند، شاید (بسوی حق)بازگردند».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">و می فرماید : «</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;وَمَا أَصَابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَنْ کَثِیرٍ</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;» (شوری 30).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">یعنی : «</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">هر مصیبتی به شما رسد بخاطر اعمالی است که انجام داده‏اید، و بسیاری را نیز عفو می‏کند».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">و به سبب گناهان و معاصی، انسان از رزق و خیر محروم خواهد شد، حتی زمین نیز به سبب آن از باران محروم خواهد شد، از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت شده است که : پیامبر صلی الله علیه وسلم به ما روی کرد و فرمودند : «</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">یَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِینَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِیتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِکُوهُنَّ : لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِی قَوْمٍ قَطُّ حَتَّی یُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِیهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِی لَمْ تَکُنْ مَضَتْ فِی أَسْلَافِهِمْ الَّذِینَ مَضَوْا، وَلَمْ یَنْقُصُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِینَ وَشِدَّةِ الْمَئُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَیْهِمْ، وَلَمْ یَمْنَعُوا زَکَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ یُمْطَرُوا، وَلَمْ یَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَیْرِهِمْ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِی أَیْدِیهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْکُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَیَتَخَیَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَیْنَهُمْ »&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">ابن ماجة (4019) وحسنه الألبانی .</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">یعنی : «</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">ای گروه مهاجرین پنج چیز هست که از خدا می خواهم آن را نبینید و در میانتان شایع نشود و به خدا پناه می برم که آنرا دریابید : اول : هرگاه فحشا در ملتی شایع شد و آنرا آشکار سازند طاعون و قحطی و گرسنگی در میان آن ملت پیش می آید که در گذشتگانشان نبوده، دوم : و چون در پیمانه وزن و ترازو کم کنند دچار گرانی قلت نفقه و ستم سلطان بر خود می شوند، سوم : اگر زکات مال و داراییهایشان را پرداخت نکنند، از نعمت و رحمت باران محروم می گردند و اگر به خاطر حیوانات و چهارپایان نباشد هیچ بارانی در سرزمینشان نخواهد بارید، چهارم : اگر پیمان خدا و پیامبرش را بشکنند، خداوند دشمنی بیگانه را برآنها چیره می سازد تا هرچه داشته باشند از آنها بگیرد، و پنجم &nbsp;چون پیشوایانشان براساس کتاب خدا عمل نکنند وآن چه را که خدا فرو فرستاده برتر ندانند، خداوند آسیب و زیانشان را در میان خودشان می اندازد».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">پس دور از انتظار نیست که خدای متعال انسان زناکار را به فقر مبتلاء کند تا عقوبتی بر گناهش شود.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">منبع : سایت (الإسلام سؤال وجواب).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px;">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">والله اعلم</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت</span></p></font> text/html 2016-01-15T15:05:27+01:00 www.kankor-af.tk رهنمایی آزمون کانکور افغانستان فتوای اهل سنت و الجماعت :در کنترل ادرار مشکل دارم و این در نمازم اختلال وارد می کند. http://www.kankor-af.tk/post/2476 <p class="MsoNormal" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: justify; line-height: 20.8px;"><font color="#008000"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 51, 204);">سوال:من مشکلی در ادرار کردن دارم، بگونه ایکه بعد از ادرار کردن، حدود 5 یا 10 دقیقه بعد چند قطره ادرار بیرون می آید، و این امر مرا وادار می کند که نزدیک 15 دقیقه انتظار بکشم تا مطمئن شوم بعد از آن ادراری بیرون نمی آید، و همچنین من نماز را 20 دقیقه به تاخیر می اندازم، و جز در این دو حالت ادراری از من خارج نمی شود، آیا روشی سراغ دارید که من بتوانم نماز را در وقت خود بخوانم، یا آنکه باید انتظار بکشم و مجددا وضوء بگیرم؟ این مشکل زندگیم را تنگ کرده!</span></font></p><font color="#008000" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><br><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">جواب»</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">الحمدلله،</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">«شریعت اسلام، شریعتی باگذشت و عفوپذیر است، و سختی را از دوش بندگان برداشته، و کارهایشان را بر آنان آسان گردانیده، الله متعال می فرماید : « وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج 78). «و در دین (اسلام) کار سنگین و سختی بر شما قرار ندارد».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">و چیزی که از آن سوال پرسیدی موجب نگرانی و یاس و نا امیدی نیست، زیرا چیزی که به آن مبتلاء هستی در واقع امتحانی از جانب الله متعال است، که اگر بر آن صبر شود، اجر و پاداش خواهی برد، و بدان که دین خداوند در همه چیز آسان است.</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">اگر این امر به یک روال عادی برای شما تبدیل شده و می دانید که قطع (قطرات) ادرار 5 یا 10 دقیقه طول خواهد کشید، در آنصورت این امر مقتضی آنست که حدودا 10 دقیقه زودتر از وقت (اذان یا نماز) اقدام به قضای حاجت کنید تا در این مدت ادرار قطع شود و بعد از آن وضوء بگیرید (و به جماعت برسید)، اما اگر فرض شود روزی دیر اقدام کردید و نیاز به قضای حاجت داشتید در اینحالت ایرادی ندارد که (در مکان قضای حاجت) منتظر بمانید تا قطرات ادرار کامل قطع شود هرچند که این امر موجب از دست دادن نماز جماعت بشود، زیرا شما در این حالت معذور هستید، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند : «</span><span lang="FA" style="font-size: 13.5pt; line-height: 23.4px; font-family: 'Lotus Linotype'; color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">لا صلاة بحضرة طعام ولا هو یدافعه الأخبثان » مسلم (560). یعنی : «</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; font-family: 'B Zar'; color: rgb(0, 102, 0);">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">در هنگام آماده بودن غذا و تحت فشار ادرار و مدفوع، نمازی نیست».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">پس بر این اساس می گوئیم : قبل از (فرا رسیدن وقت) زودتر اقدام کنید تا (قبل از برپا شدن جماعت) وقت کافی برای قطع ادرار داشته باشید، اگر این امر برای شما میسر نشد ایرادی ندارد منتظر بمانید (تا ادرار قطع شود) هرچند این انتظار موجب از دست رفتن نماز جماعت شود، مادام که شما برای رفع این مشکل انتظار می کشید (ایرادی ندارد) والله الموفق».</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">الشیخ ابن عثیمین : فتاوی منار الإسلام ( 1 / 106 ).</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px;">&nbsp;</span></strong></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">والله اعلم</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">وصلی الله علی نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 20.8px;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 24.2667px; color: rgb(0, 102, 0);">سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت</span></p></font>