سایت کانکور افغانستان | Kankor AFghanistan اولین وبهترین وب سایت رهنمایی و مواد کانکور در افغانستان | یگانه مرجع مکمل تازه ترین اخبار کانکور، فارم های کانکور سال های گذشته سال 1390,1392,1393_1391, 1391, 1388, 1398, 1394, 1386, 1385، دانلود فارم های جدید کانکور، کتب مکتب، بانک سوالات کانکور وزارت تحصیلات عالی افغانستان، امتحان آزمایشی آنلاین، معلومات عمومی در باره دین مقدس اسلام، معلومات عمومی در باره افغانستان، نتایج کانکور روزانه سال 1392 - 1393 ,وصدها مواد آموزشی این سایت در سال 1389 توسط محمدعابد نوری راه اندازی شد ودر صدد خدمت به نسل جوان کشور می باشد . قابل یاد آوریست این سایت به هیچ ارگان های داخلی یا خارجی، دولت یا غیر دولتی ارتباط نداشته صرف توسط چند تن از جوانان با احساس اداره میشود. http://www.kankor.tk 2015-02-28T18:47:52+01:00 text/html 2015-02-08T09:28:01+01:00 www.kankor.tk رهنمایی آزمون کانکور افغانستان فورم دور اول کانکور کابل 1393-1394 افغاسنتان http://www.kankor.tk/post/2461 <div style="text-align: center;"><font size="5"><a href="http://rozup.ir/up/kankor/kankor/kabul%20first%20form.pdf" target="" title="دانلود فورم کابل دور اول"><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b>فورم دور اول کانکور کابل 1393-1394 افغاسنتان&nbsp;</b></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><br></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b>برای دانلود بروی لینک دانلود کلیک کنید&nbsp;</b></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><br></b></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><b><br></b></div><div><b><font face="courier new, courier, monospace">دانلود download&nbsp;</font></b></div><div><br></div><div><font face="times new roman, times, serif"><b>التماس دعا&nbsp;</b></font></div><div><font face="times new roman, times, serif"><b><br></b></font></div><div><font face="times new roman, times, serif">موفق وکامیاب باشید&nbsp;</font></div><div><html><body><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">https://www.facebook.com/kankoraf1</div></body></html></div></a></font></div> text/html 2015-01-31T09:36:22+01:00 www.kankor.tk رهنمایی آزمون کانکور افغانستان اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور دور دوم لیسه های کابل 1393-1394 http://www.kankor.tk/post/2460 <h4 style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman'; color: rgb(47, 68, 166); font-size: 15.6000003814697px; text-align: right; line-height: 22px; background-color: rgb(239, 244, 248);">اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور در مورد امتحان کانکور دور دوم لیسه های کابل</h4><p style="font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"></p><p center;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt\"="" class="MsoNormal" align="center" style="font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-ascii-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-bidi-theme-font:="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="rtl" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-ascii-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-bidi-theme-font:="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکورفارغان صنوف دوازدهم عمومی ، متفرقه سال 1393 وسال های قبلی لیسه های(<b>عالی غلام حیدرخان ،</b></span><span dir="ltr"></span><b><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-ascii-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-bidi-theme-font:="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span></b><span dir="rtl"></span><b><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-ascii-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-bidi-theme-font:="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA"><span dir="rtl"></span><span yes\"="">&nbsp;</span>بی بی ساره ، غازی ادی ، نسوان بی بی مهرو ، محمد فقیرفروزی ، الفتح ، قلعه کاشف ، استاد ذبیح الله ، حاجی عبدالقدیر، ابوالقاسم فردوسی ، سردارمحمدداودخان، خواجه رواش ، عبدالله اچکزی، آزادی ، احمدشاه بابا ، لیسه شهرک ملی ، گلخانه ، محمداسماعیل حسن زی ، استادعبدالروف بینوا ، آمنه فدوی ، غلام محمدغبار ، ستاره ، عبدالاحمد جاوید ، ابراهیم خلیل الله ، دگروال غلام فاروق سنگور، ذکورسیدالشهدا ، محمدآصف مایل ، علاوالدین ، عبدالرحمن پژواک ، نسوان شهرک وحدت ، شهرک صفا، نسوان منوچهری ، رابعه بلخی ، نسوان رحمن مینه ، سیدیوسف علمی نمبریک ، ابن سینا ، نسوان توتیا ، رحمن بابا و</span></b><span dir="ltr"></span><b><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-ascii-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-bidi-theme-font:="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span></b><b><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-ascii-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-bidi-theme-font:="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">نسوان افعان ترک )</span></b><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-ascii-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-bidi-theme-font:="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">&nbsp;مربوط ریاست معارف شهرکابل رسانیده میشود که کارت های شمول امتحان کانکور سرازتاریخ12/ دلو/93 روزیکشنبه درلیسه های مربوطۀ شان&nbsp;</span><strong><span 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-font-family:="" \'times="" new="" roman\';="" mso-ascii-font-family:="" mso-ascii-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-font-family:="" mso-hansi-theme-font:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi\"="" lang="AR-SA"><font face="Calibri">توزیع</font></span></strong><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-ascii-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-bidi-theme-font:="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">&nbsp;میگردد اخذ نمایند.<o:p></o:p></span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-ascii-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-bidi-theme-font:="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA"><span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>امتحان کانکور لیسه های فوق الذکرروزسه شنبه مورخ 14/ دلو/1393 در پوهنتون کابل ، پوهنتون طبی کابل ، پوهنتون پولی تخنیک کابل وپوهنتون تعلیم وتربیه&nbsp;</span><strong><span 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-font-family:="" \'times="" new="" roman\';="" mso-ascii-font-family:="" mso-ascii-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-font-family:="" mso-hansi-theme-font:="" mso-bidi-theme-font:="" major-bidi\"="" lang="AR-SA"><font face="Calibri">شهیداستادربانی به ساعت 8:30 قبل ازظهراخذمیگردد.محل واتاق امتحان درج کارت&nbsp;</font></span></strong><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-ascii-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-bidi-theme-font:="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">بوده لطفاً به وقت وروزمعین به پوهنتون مربوطه مراجعه نمائید.<o:p></o:p></span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><b><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-ascii-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-bidi-theme-font:="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">نـــوت</span></b><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-ascii-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-bidi-theme-font:="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">: ازتمام شاملین امتحان کانکورجداً تقاضا میگردد ، چون هواسرد است به لباس گرم ملبس باشند ودرروزامتحان ازآوردن موبایل ، مخابره ،هرگونه وسیله الکترونیکی واسلحه درصحن امتحان جداًخودداری نمایند . درصورت دریافت وسایل فوق الذکر نزد داوطلب اگرچه که ازآن استفاده هم نه نموده باشد ازصحن امتحان خارج وبه مسوولین امنیتی معرفی میشوند توجه جدی ارگانهای موظف امتحان رادرزمینه خواهانیم .علاوتأ ازتمام داوطلبان تقاضا میگرددکه درروزامتحان تذکره تابعیت ، قلم خودکارویاتوش سیاه نوک باریک با خودداشته باشند.<o:p></o:p></span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-ascii-theme-font:="" major-bidi;="" mso-hansi-theme-font:="" mso-bidi-theme-font:="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA"><span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>امتحان لیسه های متباقی بعداً انشاالله اعلان واخذ خواهدشد.</span></p> text/html 2015-01-01T14:08:15+01:00 www.kankor.tk مدیر سایت فورم کانکور دور اول پنجشیر 1393 http://www.kankor.tk/post/2459 <font size="7" face="courier new, courier, monospace">&nbsp;فورم کانکور دوره اول ولایت پنجشیر سال 1393 افغانستان<a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/panjshair form.pdf" target="" title=""><div style="text-align: center;"><b>دانلود</b></div><div style="text-align: center;"><b>دانلود کول</b></div><div style="text-align: center;"><b>Download</b></div><div style="text-align: right;"></div></a></font><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2"><b><br></b></font></div> text/html 2014-12-28T13:12:11+01:00 www.kankor.tk مدیر سایت فورم کانکور - کنر 1393 http://www.kankor.tk/post/2458 <div align="center"><b><font size="7" face="courier new, courier, monospace">فورم کانکور - والایت &nbsp;کنر 1393 کانکور افغانستان</font></b></div><div align="center"><b><font size="7" face="courier new, courier, monospace"><br></font></b></div><div align="center"><font size="7" face="courier new, courier, monospace"><b><a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Kunar-Kankor 1393.pdf" target="" title="" style="background-color: rgb(153, 255, 153);">دانلود</a></b></font></div><div align="center"><b style="font-family: 'courier new', courier, monospace; font-size: -webkit-xxx-large;"><a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Kunar-Kankor%201393.pdf" target="" title="" style="background-color: rgb(153, 255, 153);">دانلود</a></b></div><div align="center"><span style="background-color: rgb(51, 153, 153);"><br></span></div><div align="center"><font size="7" face="courier new, courier, monospace"><b>&nbsp;</b></font></div><div align="center"><div align="right"><font face="courier new, courier, monospace" size="6"><b>تشکر از مرکز آموزشی علوم ساینسی مزمل</b></font><br><b><font size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></div></div> text/html 2014-12-07T01:43:09+01:00 www.kankor.tk رهنمایی آزمون کانکور افغانستان اطلاعیه ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی در مورد امتحان کانکور سال 1393 http://www.kankor.tk/post/2457 <h4 style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman'; color: rgb(47, 68, 166); font-size: 16px; text-align: right; line-height: 22px; background-color: rgb(239, 244, 248);">اطلاعیه ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی در مورد امتحان کانکور سال 1393</h4><p style="font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"></p><p 0in="" 0pt;="" text-align:="" justify;="" line-height:="" 150%;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl;\"="" dir="\&quot;RTL\&quot;" style="font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="">امتحانات کانکور</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="" dir="\&quot;LTR\&quot;">&nbsp;</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="">مرکز و</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="" dir="\&quot;LTR\&quot;">&nbsp;</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="">ولایات کشورطبق</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">&nbsp;پلان&nbsp;</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="">ت</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">ـ</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="">رتیب شده ریاست</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">&nbsp;</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="">امتحانا</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">ت&nbsp;</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="">کانکور</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">&nbsp;</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af;\"="">آغاز</span><span lang="\&quot;PS-AF\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">&nbsp;</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">گردیده است. وزارت تحصیلات عــالی به حمایت مکمل دولت ج.ا.ا تدابیر خاص را جهت شفافیت و تامین عدالت هر چه بیشتر این پروسه اتخاذ نموده است که قرار ذیل اند:</span></p><ol decimal;="" direction:="" rtl;\"="" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><li rgb(0,="" 0,="" 0);="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 13pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" normal;\'=""><p justify;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" line-height:="" 150%;="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 12pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" margin-top:="" 0in;="" margin-bottom:="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl;="" mso-list:="" l0="" level1="" lfo1;="" tab-stops:="" list="" .25in;\'="" dir="\&quot;RTL\&quot;" style="font-stretch: normal; text-indent: 20px;"><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">از تمام داوطلبان کانکور جداً تقاضا می گردد تا</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="" dir="\&quot;LTR\&quot;">&nbsp;</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">در</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="" dir="\&quot;LTR\&quot;">&nbsp;</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">روز امتحان با</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="" dir="\&quot;LTR\&quot;">&nbsp;</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">موبایل و</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="" dir="\&quot;LTR\&quot;">&nbsp;</span><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">سایر وسایل الکترونیکی و اسلحه داخل صحنه امتحان نگردد. در صورت دریافت موبایل نزد داوطلب با وجود یکه از آن استفاده هم نکرده باشند، امتحان شان باطل و موبایل شان ضبط می گردد.</span></p></li><li rgb(0,="" 0,="" 0);="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 13pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" normal;\'=""><p justify;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" line-height:="" 150%;="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 12pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" margin-top:="" 0in;="" margin-bottom:="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl;="" mso-list:="" l0="" level1="" lfo1;="" tab-stops:="" list="" 19.35pt;\'="" dir="\&quot;RTL\&quot;" style="font-stretch: normal; text-indent: 20px;"><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">تمام داوطلبان کانکور در ورق های جوابات صرف از قلم خودکار&nbsp;<span yes;\"="">&nbsp;</span>و توش سیاه استفاده نمایند، ورقه جوابات خانه پری شده توسط پنسل مدار اعتبار نمی باشند.</span></p></li><li rgb(0,="" 0,="" 0);="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 13pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" normal;\'=""><p justify;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" line-height:="" 150%;="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 12pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" margin-top:="" 0in;="" margin-bottom:="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl;="" mso-list:="" l0="" level1="" lfo1;="" tab-stops:="" right="" .25in="" list="" 19.35pt;\'="" dir="\&quot;RTL\&quot;" style="font-stretch: normal; text-indent: 20px;"><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">تمام داوطلبان کانکور مکلف اند که در روز معین و وقت معین به صحن امتحان حاضر باشند خارج از وقت و روز معین معذرت شان پذیرفته نمی شود.</span></p></li><li rgb(0,="" 0,="" 0);="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 13pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" normal;\'=""><p justify;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" line-height:="" 150%;="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 12pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" margin-top:="" 0in;="" margin-bottom:="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl;="" mso-list:="" l0="" level1="" lfo1;="" tab-stops:="" right="" .25in="" list="" 19.35pt;\'="" dir="\&quot;RTL\&quot;" style="font-stretch: normal; text-indent: 20px;"><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">تمام داوطلبان کانکور مکلف اند تا قبل از شروع نمودن به حل سوالات، نمبر فورم کتابچه سوالات را در جای معین آن توسط قلم خود رنگ یا خود کار سیاه درج نمایند در صورت تخلف با ایشان برخورد قانونی می شود.</span></p></li><li rgb(0,="" 0,="" 0);="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 13pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" normal;\'=""><p justify;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" line-height:="" 150%;="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 12pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" margin-top:="" 0in;="" margin-bottom:="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl;="" mso-list:="" l0="" level1="" lfo1;="" tab-stops:="" list="" 19.35pt;\'="" dir="\&quot;RTL\&quot;" style="font-stretch: normal; text-indent: 20px;"><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">داوطلبان کانکور در روز امتحان کارت شمول در امتحان را با خود داشته باشند در صورت عدم موجودیت کارت شمول در امتحان از شمول در امتحان معذرت خواسته می شود.</span></p></li><li rgb(0,="" 0,="" 0);="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 13pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" normal;\'=""><p justify;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" line-height:="" 150%;="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 12pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" margin-top:="" 0in;="" margin-bottom:="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl;="" mso-list:="" l0="" level1="" lfo1;="" tab-stops:="" list="" 19.35pt;\'="" dir="\&quot;RTL\&quot;" style="font-stretch: normal; text-indent: 20px;"><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">تمام داوطلبان کانکور مطابق استعداد، لیاقت و علاقمندی خویش رشته مورد نظر را دقیق انتخاب نمایند. زیرا که بعد از اعلان نتایج کانکور تبدیلی محصلان جدید الشمول وجود ندارد.</span></p><p justify;="" color:="" rgb(0,="" 0,="" 0);="" line-height:="" 150%;="" font-family:="" \"times="" new="" roman\",\"serif\";="" font-size:="" 12pt;="" font-style:="" normal;="" font-weight:="" margin-top:="" 0in;="" margin-bottom:="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl;\'="" dir="\&quot;RTL\&quot;" style="font-stretch: normal; text-indent: 20px;"><span lang="\&quot;FA\&quot;" 150%;="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa;\"="">بناءً داوطلبان محترم کانکور در مرکز و ولایات مطلع باشند.</span></p></li></ol> text/html 2014-11-13T10:33:53+01:00 www.kankor.tk مدیر سایت امتحان کانکور بدخشان هم رسید! http://www.kankor.tk/post/2456 <b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"><font face="courier new,courier,monospace">امتحان كانكور ولایت "بدخشان" روز شنبه بتاریخ ٢٤ عقرب، در پنج حوزه اخذ خواهد شد. </font><font face="courier new,courier,monospace"><br></font><font face="courier new,courier,monospace"> آزمون های كانكور سایر ولایت ها را بعداً با شما شریك خواهیم</font><font face="courier new,courier,monospace"> </font><font face="courier new,courier,monospace">ساخت.</font><br></span></font></b><br><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"> <a href="https://www.facebook.com/muawia.2014" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=772671816086690">معاویه عدالتیار</a></span></span></font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent">مسؤول تخنیکی</span></span></font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"></span></span></font></b></div><div align="center"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent">سایت کانکور</span></span></font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="6"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"><span data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}" class="userContent"></span></span></font></b></div> text/html 2014-11-07T14:34:30+01:00 www.kankor.tk مدیر سایت قابل توجه کانکوریان گرامی! http://www.kankor.tk/post/2455 <font size="5"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b>دامنه قبلی سایت یا www.KankorAf.com غیر فعال گردیده است، از این پس&nbsp; از آدرس www.Kankor.TK برای ورود مستقیم تان استفاده نمائید.<br>تشکر<br></b></font></font><div align="center"><span class="userContent"> <font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="https://www.facebook.com/muawia.2014" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=772671816086690">معاویه عدالتیار</a></font></span><br><span class="userContent"><font size="6" face="arial,helvetica,sans-serif">مسؤول تخنیکی سایت</font></span><br><span class="userContent"></span></div> text/html 2014-10-19T14:29:53+01:00 www.kankor.tk مدیر سایت فورم کانکور شبانه کاپیسا سال 1393 http://www.kankor.tk/post/2454 <font size="6"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">مشخصات فورم ک</font></b></font><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="6">انکور</font><br>* نام مطلب: فورم کانکور شبانه کاپیسا سال 1393<br>* تهیه وترتیب مرکز آموزشی مزمل و استاد احمدالدین مزمل<br>* ناشر: سایت کانکور افغانستان (KankorAf.com)<br>* دیزاین: <span class="userContent"> <a href="https://www.facebook.com/muawia.2014" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=772671816086690">معاویه عدالتیار</a></span><br>* حق نشر با ذکر منبع مجاز است!</b></font><br><div align="center"><a href="http://rozup.ir/up/adalatyar/KankorAF/Night- Kankor_ Kapisa.pdf" target="" title="برای دانلود اینجا کلیک کنید"><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif">دانلود&nbsp; فورم</font></a><br><img src="https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10481870_746206938786230_2526300161524726465_n.jpg?oh=accb3716a73520ef7167930a46254497&amp;oe=54B0C681&amp;__gda__=1420493547_a8fb6c8b5f4ed13de57f354a07d00a4f" alt="" class="spotlight" height="175" width="477"><br></div> text/html 2014-10-02T00:45:23+01:00 www.kankor.tk مدیر سایت نتایج امتحان کانکور شبانه http://www.kankor.tk/post/2453 <font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font><div align="center"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif">برای دیدن نتایج بروی لینک زیر بروید!</font><br></div><font size="7" face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.mohe.gov.af/?lang=da&amp;p=nightly" target="" title="کلک"><div align="center">نتایج امتحان کانکور شبانه 93</div></a></font><br><br><font size="6"><b><a href="https://www.facebook.com/muawia.adalatyar" target="" title=""><div align="center">فیسبوک ما</div></a></b></font><a href="https://www.facebook.com/muawia.adalatyar" target="" title=""><div align="center"><br></div></a> text/html 2014-09-29T08:19:51+01:00 www.kankor.tk رهنمایی آزمون کانکور افغانستان اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی http://www.kankor.tk/post/2449 <h4 style="margin: 0px; font-family: 'Times New Roman'; color: rgb(47, 68, 166); font-size: 16px; text-align: right; line-height: 22px; background-color: rgb(239, 244, 248);">اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات کانکور وزارت تحصیلات عالی</h4><p style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">به اطلاع تمام داوطلبان امتحان کانکور</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">شبانه کابل اعم از</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">آزاد و</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">دولتی رسانیده میشود</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">که کارت شمولیت امتحان کانکور روز</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">دوشنبه مورخ&nbsp;31 / 6 / 1393&nbsp;&nbsp;در</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">محلات ذیل توزیع می گردد.<span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr">1</span><span dir="rtl"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA"><span dir="rtl"></span>-&nbsp;<span yes\"="">&nbsp;</span>کارت آنعده داوطلبان</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af\"="" lang="PS-AF">&nbsp;ذکور</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">&nbsp;که نام شان به حروف (<span silver;="" mso-highlight:="" silver\"="">س، و،<span yes\"="">&nbsp;&nbsp;</span>م</span>) شروع میشود در پوهنتون طبی کابل.<span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span yes\"="">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" prs-af\"="" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>-2</span><span dir="rtl"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"=""><span dir="rtl"></span>&nbsp;<span lang="FA">کـارت آنعده داوطلبان</span></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af\"="" lang="PS-AF">&nbsp;ذکور</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">&nbsp;که نام شان به حروف(<span silver;="" mso-highlight:="" silver\"="">الف، ع، ش، ح</span>) شروع میشود د</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" prs-af\"="" lang="PRS-AF">ر&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">پوهنتون پولیتخنیک کابل.<span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span yes\"="">&nbsp;</span><span yes\"="">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>3</span><span dir="rtl"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA"><span dir="rtl"></span>- تمام داوطلبان قشر</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">اناث در</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">کتابخانه پوهنتون کابل مراجعه نمایند.<span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span yes\"="">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>4</span><span dir="rtl"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA"><span dir="rtl"></span>-&nbsp;<span yes\"="">&nbsp;</span>داوطلبان بخش علوم دینی به دفتر</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">پذیرش وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند.<span yes\"="">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA"><span yes\"="">&nbsp;</span><span yes\"="">&nbsp;</span>کارت شمولیت داوطلبان</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af\"="" lang="PS-AF">&nbsp;ذکور</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">&nbsp;که نام های شان در</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">ردیف&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" ps-af\"="" lang="PS-AF">(حروف متباقی</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">) در پوهنتون تعلیم و</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">تربیه شهید</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">استاد</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">ربانی توزیع میگردد.<span yes\"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA"><span yes\"=""></span></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">امتحان کانکور شبانه به تاریخ&nbsp;4 / 7 / 1393&nbsp;روز</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">جمعه در</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">محلات معین که بداخل کارت شمولیت درج است، اخذ</span><span dir="ltr"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">میگردد.</span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA"></span><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">از تمام داوطلبان امتحان کانکور صمیمانه تقاضا به عمل میآید که با در نظر داشت قوانین و مقررات امتحان از آوردن موبایل و هر گونه وسایل الکتروینکی جداً خودداری نمایند.&nbsp;</span></p><p justify;="" line-height:="" 150%;="" margin:="" 0in="" 0pt;="" unicode-bidi:="" embed;="" direction:="" rtl\"="" dir="rtl" class="MsoNormal" style="font-size: 13px; line-height: 22px; text-indent: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(239, 244, 248);"><span 150%;="" font-family:="" \'times="" new="" roman\',\'serif\';="" font-size:="" 13pt;="" mso-bidi-language:="" fa\"="" lang="FA">قابل یادآوری است که در روز امتحان کابل قلم توش سیاه نوک باریک، پنسل و پنسل پاک بـا خـــود داشـتـه بـاشـنــد.</span></p>