پورتال آموزشی افغانستان | Afghanistan Educational Portal پورتال آموزشی افغانستان- Afghan Educational Portal اولین وبهترین وب سایت علمی آموزشی در افغانستان که از طریق آنلاین (انترنیتی ) به فعالیت آغاز نموده یکی از بزرگترین مراکز علمی در فراهم بهترین ,ناب ترین و کمیاب ترین معلومات در مواردگونانگون همچو : رهنمایی مکمل با فراهم نمودن کتاب اسلامی ,فتوا معاصر,بخش توحید,بخش تفسیر و ترجمه قرآن کریم,نشید های اسلامی, بخش اقتصاد ,تاریخچه علم اقتصاد ,مفاهیم جدید اقتصاد ,وضعیت فعلی اقتصاد جهان و افغانستان ,بخش مواد آموزشی مواد کانکور برای جوانان ,سافت ویر و برنامه های مفید آموزشی , گنچینه مکمل پزشکی و طبی وصد ها مقاله مفید را از این مرکز انترنیتی دریافت کنید قابل یاد آوریست این پورتال علمی به هیچ ارگان های داخلی یا خارجی، دولت یا غیر دولتی ارتباط ندارد و کاملا مستقل میباشد http://kankor-af.tk 2017-08-20T23:56:10+01:00 text/html 2017-03-19T11:56:53+01:00 kankor-af.tk پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal حکم نوروز از اسلام چیست ؟ http://kankor-af.tk/post/2542 <div class="" data-block="true" data-editor="7777i" data-offset-key="1sn47-0-0" style="color: rgb(29, 33, 41); white-space: pre-wrap;"><div data-offset-key="1sn47-0-0" class="_1mf _1mk" style="text-align: center; position: relative; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><span data-offset-key="1sn47-0-0" class="_5zk7" spellcheck="false" style="background-color: rgba(88, 144, 255, 0.14902); border-bottom: 1px solid rgba(88, 144, 255, 0.298039);"><span data-offset-key="1sn47-0-0"><span data-text="true">#_آیا</span></span></span><span data-offset-key="1sn47-1-0"> تجلیل کننده عید نوروز ازاسلام خارج میشود ؟ </span><span data-offset-key="1sn47-2-0" class="_5zk7" spellcheck="false" style="background-color: rgba(88, 144, 255, 0.14902); border-bottom: 1px solid rgba(88, 144, 255, 0.298039);"><span data-offset-key="1sn47-2-0"><span data-text="true">#حکم</span></span></span><span data-offset-key="1sn47-3-0"> نوروز از اسلام چیست ؟</span></font></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7777i" data-offset-key="dgsgn-0-0" style="color: rgb(29, 33, 41); white-space: pre-wrap;"><div data-offset-key="dgsgn-0-0" class="_1mf _1mk" style="position: relative; direction: rtl; text-align: right;"><span data-offset-key="dgsgn-0-0"><font face="Mihan-Nassim" size="6">از آنجائیکه أعیادی مانند : عید نوروز وکریسمس وغیره از آئین ومقدسات غیر اسلامی بشمار می آید واجب است هر فرد مسلمان منکر و حرام گماشتن این نوع عیدها باشد .</font></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7777i" data-offset-key="18ih5-0-0" style="color: rgb(29, 33, 41); white-space: pre-wrap;"><div data-offset-key="18ih5-0-0" class="_1mf _1mk" style="position: relative; direction: rtl; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><span data-offset-key="18ih5-0-0" class="_5zk7" spellcheck="false" style="background-color: rgba(88, 144, 255, 0.14902); border-bottom: 1px solid rgba(88, 144, 255, 0.298039);"><span data-offset-key="18ih5-0-0"><span data-text="true">#_رسول</span></span></span><span data-offset-key="18ih5-1-0"> الله صلی الله علیه وسلم روایت کرده اند که فرموده است :</span></font></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7777i" data-offset-key="ct0ri-0-0" style="color: rgb(29, 33, 41); white-space: pre-wrap;"><div data-offset-key="ct0ri-0-0" class="_1mf _1mk" style="position: relative; direction: rtl; text-align: right;"><span data-offset-key="ct0ri-0-0"><font face="Mihan-Nassim" size="6">" عَنْ أَنَسٍ رضی الله عنه قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِینَةَ وَلَهُمْ یَوْمَانِ یَلْعَبُونَ فِیهِمَا ، فَقَالَ : مَا هَذَانِ الْیَوْمَانِ ؟ قَالُوا : کُنَّا نَلْعَبُ فِیهِمَا فِی الْجَاهِلِیَّةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَکُمْ بِهِمَا خَیْرًا مِنْهُمَا : یَوْمَ الْأَضْحَی ، وَیَوْمَ الْفِطْرِ ) وصححه الألبانی فی السلسلة الصحیحة (2021).</font></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7777i" data-offset-key="2isl4-0-0" style="color: rgb(29, 33, 41); white-space: pre-wrap;"><div data-offset-key="2isl4-0-0" class="_1mf _1mk" style="position: relative; direction: rtl; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><span data-offset-key="2isl4-0-0" class="_5zk7" spellcheck="false" style="background-color: rgba(88, 144, 255, 0.14902); border-bottom: 1px solid rgba(88, 144, 255, 0.298039);"><span data-offset-key="2isl4-0-0"><span data-text="true">#زمانیکه</span></span></span><span data-offset-key="2isl4-1-0"> رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وارد مدینه شدند مشاهده کردند </span><span data-offset-key="2isl4-2-0" class="_5zk7" spellcheck="false" style="background-color: rgba(88, 144, 255, 0.14902); border-bottom: 1px solid rgba(88, 144, 255, 0.298039);"><span data-offset-key="2isl4-2-0"><span data-text="true">#أهل</span></span></span><span data-offset-key="2isl4-3-0"> مدینه دو روز در سال را بعنوان عید اعلام کرده اند ودر آن جشن ومراسم برگزار می کنند که از آن پرسید وگفتند این روزی است که ما در آن جشن می گیریم</span></font></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7777i" data-offset-key="c1q5k-0-0" style="color: rgb(29, 33, 41); white-space: pre-wrap;"><div data-offset-key="c1q5k-0-0" class="_1mf _1mk" style="position: relative; direction: rtl; text-align: right;"><span data-offset-key="c1q5k-0-0"><font face="Mihan-Nassim" size="6">رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند : " پروردگار دو روز بهتری را برایتان قرار داده است وآنهم عید فطر وقربان است "</font></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7777i" data-offset-key="6gaif-0-0" style="color: rgb(29, 33, 41); white-space: pre-wrap;"><div data-offset-key="6gaif-0-0" class="_1mf _1mk" style="position: relative; direction: rtl; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><span data-offset-key="6gaif-0-0">در نتیجه کسانیکه با فهمیدن اینکنه رسم نوروز از </span><span data-offset-key="6gaif-1-0" class="_5zk7" spellcheck="false" style="background-color: rgba(88, 144, 255, 0.14902); border-bottom: 1px solid rgba(88, 144, 255, 0.298039);"><span data-offset-key="6gaif-1-0"><span data-text="true">#رسوم</span></span></span><span data-offset-key="6gaif-2-0"> مجوسیان مشرک آتش پرست بوده ولی بازهم آن را تجلیل میکنند بنا حدیث از امام اعظم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را برای شان میاوریم عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ </span></font></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7777i" data-offset-key="3nsal-0-0" style="color: rgb(29, 33, 41); white-space: pre-wrap;"><div data-offset-key="3nsal-0-0" class="_1mf _1mk" style="position: relative; direction: rtl; text-align: right;"><font face="Mihan-Nassim" size="6"><span data-offset-key="3nsal-0-0">از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند که کسی که خود را تشبه به قومی میدهد از </span><span data-offset-key="3nsal-1-0" class="_5zk7" spellcheck="false" style="background-color: rgba(88, 144, 255, 0.14902); border-bottom: 1px solid rgba(88, 144, 255, 0.298039);"><span data-offset-key="3nsal-1-0"><span data-text="true">#همان</span></span></span><span data-offset-key="3nsal-2-0"> قوم است . پس نوروز پرستان که تجلیل کنند از </span><span data-offset-key="3nsal-3-0" class="_5zk7" spellcheck="false" style="background-color: rgba(88, 144, 255, 0.14902); border-bottom: 1px solid rgba(88, 144, 255, 0.298039);"><span data-offset-key="3nsal-3-0"><span data-text="true">#مشرکین</span></span></span><span data-offset-key="3nsal-4-0"> مجوسیان خواهند بود ..</span></font></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7777i" data-offset-key="eb0fa-0-0" style="color: rgb(29, 33, 41); white-space: pre-wrap;"><div data-offset-key="eb0fa-0-0" class="_1mf _1mk" style="position: relative; direction: rtl; text-align: right;"><span data-offset-key="eb0fa-0-0"><font face="Mihan-Nassim" size="6"> والله اعلم (عبدالله المسلم)</font></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7777i" data-offset-key="coobt-0-0" style="color: rgb(29, 33, 41); white-space: pre-wrap;"><div data-offset-key="coobt-0-0" class="_1mf _1mk" style="position: relative; direction: rtl; text-align: right;"><span data-offset-key="coobt-0-0"><font face="Mihan-Nassim" size="6">(1)أبو داود (1134) ونسائی (1556و صححه الألبانی فی السلسلة الصحیحة (2021).</font></span></div></div><div class="" data-block="true" data-editor="7777i" data-offset-key="8akbl-0-0" style="color: rgb(29, 33, 41); white-space: pre-wrap;"><div data-offset-key="8akbl-0-0" class="_1mf _1mk" style="position: relative; direction: rtl; text-align: right;"><span data-offset-key="8akbl-0-0"><font face="Mihan-Nassim" size="6">(2)رواه أبو داود (اللباس / 3512) قال الألبانی فی صحیح أبی داود : حسن صحیح . برقم (3401)</font></span></div></div> text/html 2017-03-13T12:59:04+01:00 kankor-af.tk پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal تنفس از بینی سبب تقویت حافظه می‌شود http://kankor-af.tk/post/2541 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;"><b>آیا میدانستید که تنفس از بینی سبب <font color="#ff0000">تقویت حافظه </font>می‌شود ؟</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: x-large;"><b><br></b></span></div><div><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both;"></div><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word; line-height: 22px;"><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">بر بنیاد نتایج تازه‌ترین تحقیقات که در مجله علوم اعصاب در بریتانیا منتشر شده، تنفس از مجرای بینی، سبب تقویت حافظه و مغز می‌شود.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">با توجه به این تحقیق، شخصی که می‌خواهد مغزش عملکرد خوبی داشته باشد، از راه بینی تنفس کند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">نویسنده این مطلب همچنان کشف کرده که دم و بازدم قوی از طریق بینی سبب هماهنگی امواج مغزی می‌شود در حالی که این کار در تنفس از راه دهن کمتر است.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">این ایده که تنفس می‌تواند بر فعالیت عصب و مغز تاثیر گذار باشد، از چند دهه پیش ارایه شده و زمانی بیشتر مورد رایزنی قرار گرفت که حدس و گمان‌ها در مورد ارتباط مستقیم تنفس از بینی با عملکرد خوب مغز بیشتر شد.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">تحقیقات در این مورد بالای هفت نفر که مبتلا به بیماری صرع یا تنفس بودند صورت گرفت و دانشمندان دریافتند که تنفس از بینی تاثیر مستقیم بالای واکنش مغز دارد.<br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">نتایج آن چنین نشان داد که نوسانات مغز در زمان دم و باز دم فرد رخ می‌دهد.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">پیاز بویایی و هیپوکاب مغز که در پردازش حافظه تاثیر دارد در هنگام تنفس از بینی تحریک شده و هیجان خود را تنظیم می‌کند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">هنگامی از هفت بیمار خواسته شد که از دهن به جای بینی تنفس کنند، هماهنگی در این چند بخش مغز به شدت کاهش را نشان داد.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">همچنان شماری از دانشمندان دیگر مطرح کرده‌اند که تنفس از بینی سبب می‌شود تا بدن هوای تصفیه شده و پاک را جذب کند.</font></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">به باور آنان، موهایی که در جدار درونی بینی وجود دارد، هوای تنفش شده را فیلتر کرده و سپس به داخل شش‌ها منتقل می‌کند.</font></p></div></div> text/html 2017-03-07T19:26:24+01:00 kankor-af.tk پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal سجده تلاوت به اساس حدیث !! http://kankor-af.tk/post/2540 <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font color="#0000ff" face="Mihan-Nassim" size="5"><b>سجده تلاوت به اساس حدیث صحیح &nbsp;!!</b></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: 16pt; font-weight: 700; text-indent: 14.2pt;">ابن حزم در «المحلی» (10/5)، (106/5) گوید :</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Nassim">در قرآن کریم چهارده (آیة) سجده به شرح زیر وجود دارد : </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">اولین آن در آخر سوره «اعراف»، 2- سوره «رعد»، 3- سوره «نحل»، 4- سوره «سبحان </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">–</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> إسراء»، 5- سوره «کهیعص </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">–</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> مریم»، 6- اول سوره «حج»، در اواخر سوره «حج» سجده‌ای وجود ندارد، 7- سوره «فرقان»، 8- سوره نمل»، 9- سوره «التنزیل»، 10- سوره «ص»، 11- سوره «حم فصلت»، 12- آخر سوره «نجم»، 13- سوره «إذا السماء انشقت </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">–</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> انشقاق»، آیه (لایسجدون)، 14- آخر سوره «اقرا باسم ربک </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">–</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> علق».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><font color="#800080"><a name="_Toc124849638"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">حکم سجده تلاوت</span></a><span style="FONT-SIZE: 16pt">:</span></font></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;"><font face="Mihan-Nassim">(ابن حزم) گوید : سجده تلاوت فرض نیست اما دارای فضیلت است، و می‌توان آن را در نماز فرض و سنت و در غیر نماز و هنگام طلوع و غروب و زوال آفتاب و رو به قبله و غیر آن و با طهارت و بدون طهارت، انجام داد. أه‍.</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">اما دلیل اینکه سجده تلاوت فرض نیست بلکه مستحب است، اینست که پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> سوره «والنجم» را خواند و به سجده رفت</span><a href="ada99:%C3%93%C3%8C%C3%8F%C3%A5 %C3%8A%C3%A1%C3%87%C3%A6%C3%8A.htm#_ftn1" name="_ftnref1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[1]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">، در حالیکه زید بن ثابت «والنجم» را بر پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> خواند و (پیامبر) به سجده نرفت</span><a href="ada99:%C3%93%C3%8C%C3%8F%C3%A5 %C3%8A%C3%A1%C3%87%C3%A6%C3%8A.htm#_ftn2" name="_ftnref2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[2]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">. تا نشان دهد که سجده نبردن هم جایز است همچنین حافظ (ابن حجر) در فتح الباری) (555/2) این را ذکر کرده است، ابن حزم در محلی (111/5) می‌گوید : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">بخاطر اینکه این سجده، نماز بحساب نمی‌آید پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> بدون وضو و بدون رو کردن به قبله هر طوری که ممکن بود آن را بجای می‌آورد، پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(صلاة اللیل و النهار مثنی مثنی)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%8C%C3%8F%C3%A5 %C3%8A%C3%A1%C3%87%C3%A6%C3%8A.htm#_ftn3" name="_ftnref3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[3]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «نماز (سنت) شب و روز دو رکعت دو رکعت است» پس آنچه که </span><span style="font-size: 16pt;">ك</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">متر از دورکعت باشد، نماز نیست مگر اینکه دلیل قاطعی درباره آن بیاید که ثابت کند نماز است مانند طواف و وتر و نماز جنازه، و این در حالی است که هیچ نصی مبنی بر اینکه سجده تلاوت نماز باشد وجود ندارد. أه‍.</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font color="#800080" face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><a name="_Toc124849639"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">فضیلت سجده تلاوت</span></a><span style="FONT-SIZE: 16pt">:</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"> </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابوهریره روایت است که پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">صلی الله علیه وآله وسلم&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول : یا ویله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة و أمرت بالسجود فعصیت فلی النار)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%8C%C3%8F%C3%A5 %C3%8A%C3%A1%C3%87%C3%A6%C3%8A.htm#_ftn4" name="_ftnref4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[4]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «وقتی انسان آیه سجده را می‌خواند و سجده را بجای می‌آورد» شیطان به گوشه‌ای می‌رود و گریه می‌کند و می‌گوید : وای بر من، انسان مأمور به سجده گردید، و به سجده رفت پس بهشت برای او است، و من مأمور به سجده شدم اما سرپیچی کردم پس جهنم برای من است».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <h2 dir="rtl"><b><font color="#800080" face="Mihan-Nassim"><span style="FONT-SIZE: 16pt"><a name="_Toc124849640">آنچه در سجده تلاوت، خوانده می‌شود</a>:</span></font></b></h2> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از عایشه(رض) روایت است : پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">صلی الله علیه وآله وسلم</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;شبانه در سجده‌های تلاوت بارها این دعا را تکرار می‌کرد : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">«سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%8C%C3%8F%C3%A5 %C3%8A%C3%A1%C3%87%C3%A6%C3%8A.htm#_ftn5" name="_ftnref5" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[5]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «سجده برد صورت من برای ذاتی که آن را خلق کرد و با توان و قدرت خود حس شنوایی و بینایی را به او داد».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از علی روایت است : وقتی پیامبر&nbsp;</span></font></b><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-Nassim"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;">صلی الله علیه وآله وسلم</span></font></b><b style="text-indent: 14.2pt;"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;به سجده می‌رفت می‌فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(اللهم لک سجدت، و بک آمنت، و لک أسلمت، أنت ربی، سجد وجهی للذی شق سمعه و بصره تبارک الله أحسن الخالقین)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%8C%C3%8F%C3%A5 %C3%8A%C3%A1%C3%87%C3%A6%C3%8A.htm#_ftn6" name="_ftnref6" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[6]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «خداوندا! برای تو سجده بردم، به تو ایمان آوردم و تسلیم تو شدم، تو پروردگار من هستی، سجده برد صورتم برای آنکه شنوایی و بینایی به او بخشیده، خداوند خیر و برکتش چه فراوان است و نیکوترین آفرینندگان است».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابن عباس روایت است : نزد پیامبر</span></b></font><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-Nassim"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;">صلی الله علیه وآله وسلم</span></font></b><font face="Mihan-Nassim"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;بودم، که مردی آمد و گفت : دیشب در خواب دیدم که پای درختی نماز می‌خواندم، (آیه) سجده را خوانده و سجده بردم، درخت با سجده‌ام سجده کرد، شنیدم که درخت می‌گفت : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(اللهم احطط عنی بها وزرا، و اکتب لی بها أجرا، واجعلها لی عندک ذخرا)</span></b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;"> «یا الله ! به خاطر این سجده گناهم را پاک کن و به خاطر آن اجر و پاداشی را برایم بنویس، و آنرا نزد خود برای من ذخیره گردان».</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;">ابن عباس گوید : </span><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(فرأیت النبی</span></b></font><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-Nassim"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;">صلی الله علیه وآله وسلم</span></font></b><font face="Mihan-Nassim"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;قر</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 16pt;">أ</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> السجدة، فسجد، فسمعته یقول فی سجوده مثل الذی أخبره الرجل عن قول الشجرة)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%8C%C3%8F%C3%A5 %C3%8A%C3%A1%C3%87%C3%A6%C3%8A.htm#_ftn7" name="_ftnref7" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="font-size: 14pt;" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[7]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">. «پیامبر</span></b></font><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-Nassim"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;">صلی الله علیه وآله وسلم</span></font></b><font face="Mihan-Nassim"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;را دیدم که (آیه سجده) را خواند و به سجده رفت، و شنیدم که در سجده‌اش همان دعایی را که آن مرد از قول درخت نقل کرد، می‌خواند».</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></p> <div> <hr align="right" color="#008000" width="33%"> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Nassim"><a href="ada99:%C3%93%C3%8C%C3%8F%C3%A5 %C3%8A%C3%A1%C3%87%C3%A6%C3%8A.htm#_ftnref1" name="_ftn1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[1]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) متفق علیه : خ (1070/553/2)، م (576/405/1)، د (1393/282/4)، نس (160/2).</span></font></b></p></div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Nassim"><a href="ada99:%C3%93%C3%8C%C3%8F%C3%A5 %C3%8A%C3%A1%C3%87%C3%A6%C3%8A.htm#_ftnref2" name="_ftn2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[2]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) متفق علیه : خ (1073/554/2)، م (577/406/1)، نس (160/2)، د (1391/280/4)، ت (573/44//2).</span></font></b></p></div> <div id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Nassim"><a href="ada99:%C3%93%C3%8C%C3%8F%C3%A5 %C3%8A%C3%A1%C3%87%C3%A6%C3%8A.htm#_ftnref3" name="_ftn3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[3]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص. د 1151]، د (1281/173/4)، ت (594/54/2)، جه (1322/419/1)، نس (2273).</span></font></b></p></div> <div id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Nassim"><a href="ada99:%C3%93%C3%8C%C3%8F%C3%A5 %C3%8A%C3%A1%C3%87%C3%A6%C3%8A.htm#_ftnref4" name="_ftn4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[4]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [مختصر م 369]، م (81/87/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Nassim"><a href="ada99:%C3%93%C3%8C%C3%8F%C3%A5 %C3%8A%C3%A1%C3%87%C3%A6%C3%8A.htm#_ftnref5" name="_ftn5" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[5]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص. د 1255]، د (1401/289/4)، ت (577/47/5)، نس (222/2).</span></font></b></p></div> <div id="ftn6"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Nassim"><a href="ada99:%C3%93%C3%8C%C3%8F%C3%A5 %C3%8A%C3%A1%C3%87%C3%A6%C3%8A.htm#_ftnref6" name="_ftn6" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[6]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص. جه 866]، م (771/534/1)، جه (1054/335/1)، د (746/463/2)، ت (341/149/5).</span></font></b></p></div> <div id="ftn7"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Nassim"><a href="ada99:%C3%93%C3%8C%C3%8F%C3%A5 %C3%8A%C3%A1%C3%87%C3%A6%C3%8A.htm#_ftnref7" name="_ftn7" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[7]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص. جه 865]، ت (576/46/2)، جه (1053/334/1).</span></font></b></p></div></div> text/html 2017-03-07T19:18:49+01:00 kankor-af.tk پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal روش أذان به طریقه سنت محمد صلی الله علیه وآله وسلم http://kankor-af.tk/post/2539 <h2 style="TEXT-ALIGN: center" dir="rtl"><font color="#0000ff" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 21.3333px;">روش أذان به طریقه سنت محمد صلی الله علیه وآله وسلم</span></font></h2> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b style="font-family: Mihan-Koodak; text-indent: 14.2pt;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">عبدالله بن زید بن عبد ربه گوید: پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">صلی الله علیه وآله وسلم</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;خواست که (هنگام نماز) ناقوس زده شود اما به خاطر مشابهت با نصاری این کار را ناپسند می‌دانست، شبی در خواب دیدم که مردی به دورم می‌گشت، دو لباس سبز بر تن و ناقوسی در دست داشت به او گفتم ای بنده الله آیا این ناقوس را می‌فروشی؟ گفت با آن چه کار داری؟ گفتم با آن مردم را به نماز فرا می‌خوانیم. گفت : آیا تو را به چیزی بهتر از آن راهنمایی نکنم؟ گفتم بله. گفت : بگو : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">الله أکبر الله أکبر، الله أکبر الله أکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الله اکبر، الله اکبر، لا إله إلا الله»</span></b><span lang="FA" style="font-family: Mihan-Koodak; text-indent: 14.2pt; font-size: 16pt; font-weight: 700;">.</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;">(عبدالله) گفت : سپس آن شخص اندکی درنگ کرد و گفت : اگر برای نماز اقامه کردی بگو : </span><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">الله أکبر الله أکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أکبر، الله أکبر، لا إله إلا الله.</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">گوید : صبح وقتی بیدار شدم نزد رسول الله</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">صلی الله علیه وآله وسلم&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> رفتم و آنچه را در خواب دیده بودم برایش بازگو کردم. پیامبر</span></font></b><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;">صلی الله علیه وآله وسلم</span></font></b><b><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(إن هذه الرویا حق إن شاء الله)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «إن شاء الله این رؤیا (خواب) حق است». سپس دستور داد که اذان گفته شود، و از آن پس بلال مولای ابوبکر به همین صورت اذان می‌گفت.</span><a href="ada99:%C3%91%C3%A6%C3%94 %C3%83%C3%90%C3%87%C3%A4.htm#_ftn1" name="_ftnref1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[1]</span></span></span></a></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><font color="#0000ff" face="Mihan-Koodak"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">مستحب است که مؤذن دو الله اکبر را با یک نفس بگوید: </span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از عمر بن خطاب رضی الله عنه&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;روایت است که پیامبر</span></font></b><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-Koodak"><span dir="ltr" style="font-size: 16pt;">صلی الله علیه وآله وسلم</span></font></b><b><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;فرمود : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(إذا قال المؤذن الله أکبر الله أکبر، فقال أحدکم : الله أکبر الله أکبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله ... الحدیث)</span><a href="ada99:%C3%91%C3%A6%C3%94 %C3%83%C3%90%C3%87%C3%A4.htm#_ftn2" name="_ftnref2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[2]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «هرگاه مؤذن گفت الله أکبر الله أکبر و یکی از شما گفت الله أکبر الله أکبر (جواب او را داد) سپس (مؤذن) گفت أشهد أن لا إله إلا الله و (یکی از شما گفت : أشهد أن لا إله إلا الله...» این حدیث به طور آشکار دلالت میک‌ند بر این که مؤذن دو تکبیر را با یک نفس بخواند و شنوده‌ی أذان هم به همان صورت پاسخ بدهد.</span><a href="ada99:%C3%91%C3%A6%C3%94 %C3%83%C3%90%C3%87%C3%A4.htm#_ftn3" name="_ftnref3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[3]</span></span></span></a></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"></p> <div> <hr align="right" color="#008000" width="33%"> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Koodak"><a href="ada99:%C3%91%C3%A6%C3%94 %C3%83%C3%90%C3%87%C3%A4.htm#_ftnref1" name="_ftn1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[</span></span><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">1]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) حسن صحیح : [ص. د 469]، أ (244/14/3)، د (4595/169/2)، ت (189/122/1)، ترمذی به صورت مختصر این حدیث را روایت کرده است، جه (706/232/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Koodak"><a href="ada99:%C3%91%C3%A6%C3%94 %C3%83%C3%90%C3%87%C3%A4.htm#_ftnref2" name="_ftn2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[2]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص. د 5274]، م (385/289/1)، د (523/228/2).</span></font></b></p></div> <div id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-Koodak"><a href="ada99:%C3%91%C3%A6%C3%94 %C3%83%C3%90%C3%87%C3%A4.htm#_ftnref3" name="_ftn3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[3]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) شرح النووی لمسلم (79/3).</span></font></b></p></div></div> text/html 2017-03-07T19:15:19+01:00 kankor-af.tk پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal نماز بر چه کسی فرض است؟ http://kankor-af.tk/post/2538 <h2 style="TEXT-ALIGN: center" dir="rtl"><font color="#0000ff" size="4" face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA">نماز بر چه کسی فرض است؟</span></font></h2> <h2 dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></h2> <h2 dir="rtl" style="text-align: center;"><font color="#800080" size="4" face="Mihan-IransansLight"><a name="_Toc124849584"><span lang="FA">نماز بر هر مسلمان بالغ و عاقلی فرض است!!</span></a></font></h2> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA">از علی رضی الله عنه&nbsp;</span><span lang="FA">&nbsp;روایت است که پیامبر</span><span dir="ltr">صلی الله علیه واله وسلم&nbsp;</span><span lang="FA">&nbsp;فرمود : (رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتی یستقیظ و عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یعقل)</span><a href="ada99:%C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%88%C3%91 %C3%9F%C3%AD %C3%A6%C3%87%C3%8C%C3%88 %C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn1" name="_ftnref1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" dir="ltr"><span style="vertical-align: baseline;">[1]</span></span></span></a><span lang="FA"> «تکلیف از سه گروه برداشته شده است، از شخص خوابیده تا بیدار شود، از بچه تا وقتی که احتلام (بالغ) شود و از دیوانه تا زمانیکه عاقل شود».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-weight: 700;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بر سرپرست بچه(*) واجب است تا اورا به نماز امر کند هرچند که نماز بر او واجب نیست، تا به ادای آن عادت کند : </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA">از عمربن شعیب از پدرش از جدش روایت است که پیامبر</span></font></b><b style="text-indent: 18.9333px;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><span dir="ltr">صلی الله علیه واله وسلم</span></font></b><b><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA">&nbsp;فرمود : </span><span lang="FA">(مروا أولادکم بالصلاة و همأبناء سبع سنین، واضربوهم علیها و هم أبناء عشرسنین، و فرقوا بینهم فی المضاجع)</span><a href="ada99:%C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%88%C3%91 %C3%9F%C3%AD %C3%A6%C3%87%C3%8C%C3%88 %C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn2" name="_ftnref2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" dir="ltr"><span style="vertical-align: baseline;">[2]</span></span></span></a><span lang="FA"> «در هفت سالگی فرزندانتان را به خواندن نماز امر کنید و در ده سالگی (به خاطر نافرمانی در ترک نماز) آنها را بزنید و بستر خوابشان را از هم جدا کنید».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font size="4" face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p><div> <hr align="right" color="#008000" width="33%"> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%88%C3%91 %C3%9F%C3%AD %C3%A6%C3%87%C3%8C%C3%88 %C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref1" name="_ftn1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[1]</span></span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Badr">) صحیح : [ص. ج 3513]، د (4380/78/12).</span></b></p> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Badr">&nbsp;(*) </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Badr" dir="rtl">بچه‌</span><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Badr" dir="rtl"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Badr" dir="rtl">ای</span><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Badr" dir="rtl"> كه سنش از هفت سال كمتر نباشد. (مترجم).</span></b></p></div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%A4%C3%A3%C3%87%C3%92 %C3%88%C3%91 %C3%9F%C3%AD %C3%A6%C3%87%C3%8C%C3%88 %C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref2" name="_ftn2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[2]</span></span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Badr">) حسن : [ص. ج 5868]، د (491/162/2)، این لفظ ابوداود است، أ (84/237/1)، کم (197/1).</span></b></p></div></div> text/html 2017-03-07T18:59:44+01:00 kankor-af.tk پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal حكم تارك الصلاة (حکم ترک کننده نماز) http://kankor-af.tk/post/2537 <h1 style="TEXT-ALIGN: center" dir="rtl"><font color="#0000ff" size="5" face="Mihan-IransansLight">حكم تارك الصلاة</font></h1> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font><b style="text-indent: 14.2pt;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">مسلمانان اجماع دارند بر اینکه اگر کسی فرضیت نماز را انکار کند، <font color="#ff0000">کافر شده واز دایره اسلام خارج </font>می‌شود. اما درباره کسی که با وجود اعتقاد به وجوب نماز، آن را ترک کند، اختلاف نظر دارند و سبب اختلاف هم احادیثی است که از پیامبرصلی الله علیه وسلم</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;ثابت شده و در آنها <font color="#ff0000">تارک الصلاه کافر نامیده شده </font>بدون اینکه بین کسی که نماز را از روی انکار ترک کرده و کسی که از روی سهل‌انگاری (نماز را) ترک کرده، تفاوت قائل شده باشد.</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از جابر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">رضی الله عنه</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;روایت است که پیامبر</span></font></b><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">صلی الله علیه وسلم</span></font></b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-weight: bold; font-size: 16pt;">&nbsp;فرمود : </span><span lang="FA" style="font-weight: bold; font-size: 16pt;">(إن بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک الصلاة)</span><a href="ada99:%C3%8D%C3%9F%C3%A3 %C3%8A%C3%87%C3%91%C3%9F %C3%87%C3%A1%C3%95%C3%A1%C3%87%C3%89.htm#_ftn1" name="_ftnref1" target="_self" style="font-weight: bold;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[1]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> <b>«حد فاصل میان انسان و شرک و کفر ترک نماز است».</b></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از بریده روایت است از پیامبر</span></font></b><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">صلی الله علیه وسلم</span></font></b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-weight: bold; font-size: 16pt;">&nbsp;شنیدم که می‌فرمود : </span><span lang="FA" style="font-weight: bold; font-size: 16pt;">(العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر)</span><a href="ada99:%C3%8D%C3%9F%C3%A3 %C3%8A%C3%87%C3%91%C3%9F %C3%87%C3%A1%C3%95%C3%A1%C3%87%C3%89.htm#_ftn2" name="_ftnref2" target="_self" style="font-weight: bold;"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[2]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><b> «مشخصه‌ی بین ما و آنها (کفار و مشرکین) نماز است، هر کس آنرا ترک کند کافر می‌شود».</b></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><br></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از عباده بن صامت</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">رضی الله عنه&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> روایت است : از پیامبر</span></font></b><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">صلی الله علیه وسلم</span></font></b><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;شنیدم که فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(خمس صلوات کتبهن الله علی العباد، من أتی بهن لم یضیع منهن شیئا استخفافا بحقهن کان له عندالله عهد أن یدخله الجنة، و من لم یأت بهن فلیس له عندالله عهد، إن شاء عذبه و إن شاء غفرله)</span><a href="ada99:%C3%8D%C3%9F%C3%A3 %C3%8A%C3%87%C3%91%C3%9F %C3%87%C3%A1%C3%95%C3%A1%C3%87%C3%89.htm#_ftn3" name="_ftnref3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[3]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">. «پنج نماز است که &nbsp;الله بر بندگان خود واجب کرده است، هر کس آنها را بجای بیاورد و با سبک شمردن چیزی از آنها را ضایع نکند، خداوند عهد کرده است که او را وارد بهشت کند و هر کس از ادای آنها سرباز زند، الله &nbsp;هیچ تعهدی نسبت به او ندارد؛ اگر خواست او را عذاب می‌دهد و اگر خواست او را می‌بخشد».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><br></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><br></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابوهریره رضی الله عنه&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;روایت است : از پیامبر&nbsp;</span></font></b><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">صلی الله علیه وسلم</span></font></b><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;شنیدم که می‌فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(إن أول ما یحاسب به العبد المسلم یوم القیامة الصلاة المکتوبة، فإن أتمها و إلا قیل النظروا هل له من تطوع، فأن کان له تطوع أملت الفریضة من تطوعه، ثم یفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلک)</span><a href="ada99:%C3%8D%C3%9F%C3%A3 %C3%8A%C3%87%C3%91%C3%9F %C3%87%C3%A1%C3%95%C3%A1%C3%87%C3%89.htm#_ftn4" name="_ftnref4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[4]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «اولین چیزی که بنده‌ی مسلمان در روز قیامت از آن محاسبه می‌شود، نماز فرض است؛ اگر آن را به طور کامل انجام داده که خوب، در غیر این صورت گفته ‌می‌شود : نگاه کنید آیا نماز مستحبی دارد؛ اگر نماز مستحبی داشته باشد نماز فرضش از آن کامل می‌گردد. سپس با سایر اعمال واجب او نیز چنین عمل می‌شود».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از حذیفه بن یمان روایت است که پیامبر</span></font></b><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">صلی الله علیه وسلم</span></font></b><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;فرمود : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(یدرس الإسلام کما یدرس و شی الثوب حتی لایدری ما صیام و لاصلاة ولانسک و لاصدقة و لیسری علی کتاب الله عزوجل فی لیلة فلا یبقی فی الأرض منه آیة و تبقی طوائف من الناس شیخ الکبیر و العجوز یقولون : أدرکنا آباءنا علی هذه الکلمة : لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال له صله : ما تغنی عنهم لا إله إلا الله، و هم لایدرون ما صلاة و لا صیام و لا نسک و لاصدقة؟ فاعرض عنه حذیفة، ثم ردها علیه ثلاثا، کل ذلک یعرض عنه حذیفة ثم أقبل علیه فی الثالثة فقال : یا صلة تنجیهم من النار ثلاثا)</span><a href="ada99:%C3%8D%C3%9F%C3%A3 %C3%8A%C3%87%C3%91%C3%9F %C3%87%C3%A1%C3%95%C3%A1%C3%87%C3%89.htm#_ftn5" name="_ftnref5" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[5]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «اسلام از بین می‌رود همچنانکه نقش و نگار جامه و لباس فرسوده می‌شود تا جایی که مردم نمی‌دانند روزه، نماز، حج، و صدقه چیست. وکتاب خداوند عزوجل در یک شب از میان برگرفته می‌شود تا جائی که بر روی زمین یک آیه هم از آن باقی نمی‌ماند. گروههایی از پیرمرد و پیرزن باقی می‌‌مانند و می‌‌گویند از پدرانمان کلمه‌ی : (لا إله إلا الله) را شنیدیم، و ما هم آن را می‌گوییم»، صله به او (حذیفه) گفت : لا اله الا الله چه نفعی به آنها می‌رساند در حالی که نمی‌دانند نماز و روزه و قربانی و صدقه چیست؟ حذیفه از او روی‌گردان شد، سپس (صله) سؤال را سه بار برای حذیفه تکرار کرد، هربار حذیقه از او رویگردان شد،تا اینکه بار سوم به او (صله) کرد و سه بار گفت : ای صله! (لا إله إلا الله) آنها را از آتش نجات می‌دهد».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p> <div> <hr align="right" color="#008000" width="33%"> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%8D%C3%9F%C3%A3 %C3%8A%C3%87%C3%91%C3%9F %C3%87%C3%A1%C3%95%C3%A1%C3%87%C3%89.htm#_ftnref1" name="_ftn1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[1]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص. ج 2848]، م (82/88/1)، این لفظ مسلم است، د (463/436/12)، ت (2751/125/4)، جه (1078/342/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%8D%C3%9F%C3%A3 %C3%8A%C3%87%C3%91%C3%9F %C3%87%C3%A1%C3%95%C3%A1%C3%87%C3%89.htm#_ftnref2" name="_ftn2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[2]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص. جه 884]، جه (1079/342/1)، نس (231/1)، ت (2756/125/4).</span></font></b></p></div> <div id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%8D%C3%9F%C3%A3 %C3%8A%C3%87%C3%91%C3%9F %C3%87%C3%A1%C3%95%C3%A1%C3%87%C3%89.htm#_ftnref3" name="_ftn3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[3]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص. جه 1150]، ما [266/90)، أ (82/234/2)، ت (421/93/1)، جه (1401/449/1)، نس (230/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%8D%C3%9F%C3%A3 %C3%8A%C3%87%C3%91%C3%9F %C3%87%C3%A1%C3%95%C3%A1%C3%87%C3%89.htm#_ftnref4" name="_ftn4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[4]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص. جه 1172]، جه (1425/458/1)، این لفظ ابن ماجه است، ت (411/258/1)، نس (232/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%8D%C3%9F%C3%A3 %C3%8A%C3%87%C3%91%C3%9F %C3%87%C3%A1%C3%95%C3%A1%C3%87%C3%89.htm#_ftnref5" name="_ftn5" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 12pt" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline">[5]</span></span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص. جه 3273]، جه (4049/1344/2).</span></font></b></p></div></div> text/html 2017-01-24T04:08:00+01:00 kankor-af.tk پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal مجموعه أذكار هنگام بیدار شدن از خواب http://kankor-af.tk/post/2535 <p style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><span style="background-color: initial;">«1<strong>» أذكار هنگام بیدار شدن از خواب </strong></span><br> </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-IransansLight">1/1 ((الحَمْدُ للهِ الَّذِی أَحْیَانا بَعْدَ مَا أمَاتَنَا وإلَیْهِ النُّشُورُ))[1]. </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-IransansLight">(تمام ستایشها از آنِ الله &nbsp;است كه پس از میراندن ما را زنده كرده است، و بازگشت به سوى اوست). </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-IransansLight">2/2 ((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَیءٍ قَدیْرٌ، سُبْحانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِیِّ العَظِیمِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لی))[2]. </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-IransansLight">(هیچ معبودى به جز الله «بحق» وجود ندارد، یكتاست و شریك ندارد، و پادشاهى و ستایش از آنِ اوست، و او بر هر چیز تواناست. الله پاك و منزّه است، و حمد از آنِ اوست، و هیچ معبودى به جز الله «بحق» وجود ندارد، و خدا بزرگترین است، و هیچ حول و قدرتى بجز از طرف خداى بلندمرتبه و بزرگ نیست. خدایا! مرا بیامرز). </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-IransansLight">3/3 ((الحَمْدُ للهِ الَّذِی عَافَانِی فِی جَسَدِی وَرَدَّ عَلَیَّ رُوحِی، وأَذِنَ لِی بِذِكْرِهِ))[3]. </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-IransansLight">(تمام ستایش‌ها مر خدایى راست كه به جسمم سلامت بخشید، و روحم را به من بازگرداند، و به من اجازه ذكرش را داد). </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-IransansLight">4/4 ﴿إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآیَاتٍ لِّأُوْلِی الألْبَابِ * الَّذِینَ یَذْكُرُونَ اللّهَ قِیَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنصَارٍ * رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیاً یُنَادِی لِلإِیمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَیِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَارِ * رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِیعَادَ * فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّی لاَ أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِینَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِیَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِی سَبِیلِی وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَاباً مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ * لاَ یَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِینَ كَفَرُواْ فِی الْبِلاَدِ * مَتَاعٌ قَلِیلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ * لَكِنِ الَّذِینَ اتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا نُزُلاً مِّنْ عِندِ اللّهِ وَمَا عِندَ اللّهِ خَیْرٌ لِّلأَبْرَارِ * وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن یُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَیْهِمْ خَاشِعِینَ لِلّهِ لاَ یَشْتَرُونَ بِآیَاتِ اللّهِ ثَمَناً قَلِیلاً أُوْلَـئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ * یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[4]. </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-IransansLight">(مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین، و پشت سر هم آمدن شب و روز، نشانه‏ ها و دلائلى براى خردمندان است، كسانى كه ایستاده و نشسته و بر پهلوهاى شان افتاده، خدا را یاد می‌كنند و درباره آفرینش آسمانها و زمین مى اندیشند «و به زبان حال و قال می‌گویند:» پروردگارا! این را بیهوده و عبث نیافریده ‏اى. تو منزّه و پاكى، پس ما را از عذاب آتش محفوظ دار. پروردگارا! بى گمان تـو هر كه را به آتش در آرى، براستى خـوار و زبـونش كرده ‏اى، و ستمكاران را یاورى نیست. پروردگارا! ما از منادى ـ پیامبر صلى الله علیه وسلم ـ شنیدیم كه ـ مردم را ـ به ایمان بـه پروردگارشان می‌خواند، وما ایمان آوردیم. پروردگارا! گناهان ما را بیامرز، و بدیها‏ى مان را بپوشان، و ما را با نیكان بمیران. پروردگارا! آنچه را كه با پیغمبران خود به ما وعده داده اى، به ما عطا كن، و در روز رستاخیز ما را خوار و زبون مگردان، بىگمان تو خلاف وعده نخواهى كرد). </font></p> <p><font size="4" face="Mihan-IransansLight">پس پروردگارشان دعاى ایشان را پذیرفت، و پاسخشان داد كه من عمل هیچ صاحب عملى از شما را كه انجام گرفته باشد، خواه زن باشد یا مرد، ضایع نخواهم كرد. بعضى از شما از بعض دیگر تولد شده‏ اید. «و همگى هم نوع و هم جنس مىباشید» آنان كه هجرت كردند، و از خانه‏ هاى خود رانده شدند و در راه من اذیت و آزار كشیدند و جنگیدند و كشته شدند، به یقین گناهانشان را مىبخشم، و در بهشتى جاى می‌دهم كه از زیر «درختان» آن نهرها در جریان است، این پاداش از سوى خداست، و پاداش نیكو تنها نزد خـداست. رفت و آم </font></p> text/html 2017-01-10T20:57:17+01:00 kankor-af.tk پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal سنتهاى فطرت http://kankor-af.tk/post/2533 <h1 style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px" dir="rtl"><span lang="fa"><font color="#0000ff" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 17pt;">سنتهاى فطرت</span></font></span></h1> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin-bottom: 0px; margin-top: 0px; text-indent: 14.2pt;" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابوهریره روایت است که پیامبر(ص)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(<font color="#ff0000">خمس من الفطرة : الإستحداد</font></span></b><font color="#ff0000"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn1" name="_ftnref1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[1]</span></span></a><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> و الختان، و قص الشارب، ونتف الإبط و تقلیم الأظفار)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn2" name="_ftnref2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[2]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «پنج چیز از فطرت است؛ تراشیدن موهای زیر ناف، ختنه کردن، کوتاه کردن سبیل، کندن موی زیر بغل و کوتاه کردن ناخنها».</span></b></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از زکریا بن ابی زائده از مصعب بن شیبه از طللق بن حبیب از ابن زبیر از عائشه روایت است که گفت : پیامبر</span></b></font><b style="font-family: Mihan-IransansLight; text-align: right; text-indent: 18.9333px;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(ص)</span></b><font face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(عشر من الفطرة : قص الشارب، وإعفاء اللحیه، والسواک و استنشاق الماء و قص الأظفار و غسل البراجم</span></b><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn3" name="_ftnref3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; vertical-align: baseline; font-weight: 700;" dir="ltr">[3]</span></span></a><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">، و نتف الإبط، و حلق العانة، و انتقاص الماء </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">–</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> یعنی الإستنجاء </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">–</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> قال زکریا : قال مصعب : و نسیت العاشرة إلا أن تکون المضمضة)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn4" name="_ftnref4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[4]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «ده چیز از فطرت است؛ کوتاه کردن سبیل، گذاشتن ریش، سواک، آب در بینی کردن، کوتاه کردن ناخنها، شستن بندهای انگشتان، کندن موی زیر بغل، تراشیدن موی زیر ناف، استنجاء با آب، زکریا گوید : مصعب گفت : دهمی را فراموش کردم گمان می‌کنم مضمضه باشد».</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;</span><font color="#800080"><a name="_Toc124849540"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">ختنه کردن</span></a><span lang="en-us" style="FONT-SIZE: 16pt">:</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"> </span></font></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">ختنه برای مرد و زن(*) واجب است چون از شعائراسلام است و پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> به مردی که اسلام آورده بود فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(ألق عنک شعر الکفر و اختتن)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn5" name="_ftnref5" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[5]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «موی کفر را از خودت بردار و خودت را ختنه کن».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">ختنه کردن از شریعت ابراهیم است :&nbsp; از ابوهریره</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">t</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> روایت است که پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(اختتن إبراهیم خلیل الرحمن بعد ما أتت علیه ثمانون سنة)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn6" name="_ftnref6" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[6]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «ابراهیم خلیل الرحمن بعد از آنکه هشتاد سال از عمرش گذشته بود، ختنه کرد» و خداوند به پیامبرش محمد</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> فرمود : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><font color="#000080" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 16pt; font-weight: 700;" dir="ltr">)</span><b><span style="font-size: 16pt;"> <span lang="FA">ثُمَّ أوْحَیْنَاْ إلَیْکَ أنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاْهِیْمَ حَنِیْفاً </span></span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">(</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(نحل : 123)</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansLight">«سپس به تو (ای رسول خدا) وحی کردیم که از دین حنیف ابراهیم پیروی کن».</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansLight">مستحب است که ختنه در روز هفتم ولادت باشد : </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;">به دلیل حدیث جابر که گفت : </span><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(أن رسول الله</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> عق عن الحسن و الحسین و ختنهما لسبعة أیام)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn7" name="_ftnref7" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[7]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> در روز هفتم ولادت حسن و حسین عقیقه داد (ولیمه‌ای که به مناسبت تولد فرزند داده می‌شود) و آنها را ختنه کرد».</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;">ابن عباس گوید : </span><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(سبعة من السنة فی الصبی یوم السابع : یسمی و یختن)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn8" name="_ftnref8" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[8]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">. «در روز هفتم تولد نوزاد، هفت چیز سنت است : اینکه نامگذاری و ختنه شود ...».</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">اگرچه در سندهای این دو حدیث ضعف هست اما یکی از آنها دیگری را تقویت می‌کند؛ چون مخرج آنها مختلف و در آنها راوی متهم وجود ندارد.</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn9" name="_ftnref9" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[9]</span></span></a></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;">&nbsp;</span><font color="#800080"><a name="_Toc124849541"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: 700">گذاشتن ریش</span></a><span lang="en-us" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: 700">:</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: 700"> </span></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansLight">گذاشتن ریش واجب و تراشیدن آن حرام است؛ چون تغییر خلقت خدای به حساب می‌آید، و از عمل شیطان است که گفته است: </font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><font color="#000080" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 16pt; font-weight: 700;" dir="ltr">)</span><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ </span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">(</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(نساء : 119)</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-ALIGN: justify; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansLight">«و به آنان دستور می‌دهم تا خلقت خدایی را تغییر و دگرگون کنند».</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">تراشیدن ریش مشابهت به زنان است و پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> مردانی را که خود را شبیه به زنان می‌کنند لعنت کرده است : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(لعن رسول الله</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> المتشبهین من الرجال بالنساء)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">.</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn10" name="_ftnref10" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[10]</span></span></a></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> به گذاشتن ریش امر فرموده است و امر چنانکه معلوم است بر وجوب دلالت می‌کند : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابوهریره (رض)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;روایت است که پیامبر(رض)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(جزوا الشوارب و أرخوا اللحی، خالفوا المجوس)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn11" name="_ftnref11" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[11]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">. «سبیلهایتان را کوتاه کرده و ریشهایتان را بگذارید و (با این کار) با مجوس مخالفت کنید».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابن عمر(رض) روایت است که پیامبر</span></font></b><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(رض)</span></font></b><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;فرمود : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(خالفوا المشرکین، وفروا اللحی، وأحفوا الشوارب)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn12" name="_ftnref12" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[12]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">. «با مشرکین مخالفت کنید، ریشهایتان را گذاشته و سبیلهایتان را کوتاه کنید».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;">&nbsp;</span><font color="#800080"><a name="_Toc124849542"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: 700">سواک زدن</span></a><span lang="en-us" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: 700">:</span></font></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><font color="#000080"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">سواک</span></font><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn13" name="_ftnref13" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[13]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font color="#000080">زدن در هر حالت مستحب است لیکن در موارد زیر بیشتر به آن تأکید شده است</font> : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><font color="#800000" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">1- هنگام وضو: </span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابوهریره(رض)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;روایت است که پیامبر</span></font></b><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(رض)</span></font></b><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;فرمود : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(لولا أن أشق علی أمتی لأمرتهم بالسواک مع الوضوء)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn14" name="_ftnref14" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[14]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «اگر بر امتم احساس دشواری نمی‌کردم، آنان را هنگام وضو به سواک زدن امر می‌کردم».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><b><span style="font-size: 16pt;"><font color="#800000" face="Mihan-IransansLight">2- هنگام نماز : </font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابوهریره</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">t</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> روایت است که پیامبر</span></font></b><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(رض)</span></font></b><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;فرمود : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(لولا أن أشق علی أمتی لأمرتهم بالسواک عند کل صلاة)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn15" name="_ftnref15" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[15]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «اگر بر امتم احساس دشواری نمی‌کردم، آنان را هنگام هر نمازی، به سواک زدن امر می‌کردم».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><b><font color="#800000" face="Mihan-IransansLight"><span style="font-size: 16pt;">3- هنگام قرائت قرآن :</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از علی(رض)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;روایت است که : پیامبر</span></font></b><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(رض)</span></font></b><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;ما را به سواک زدن امر کرد و فرمود : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(إن العبد إذا قام یصلی أتاه ملک فقام خلفه یستمع القرآن ویدنو، فلایزال یستمع و یدنو حتی یضع فاه علی فیه، فلا یقرأ آیة إلا کانت فی جوف الملک)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn16" name="_ftnref16" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[16]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «وقتی که انسان برای نماز قیام می‌کند، فرشته‌ای نزد او آمده، پشت سر او می‌ایستد و به قرآن گوش فرا می‌دهد و به او همچنان نزدیک می‌شود تا دهنش را روی دهن او (نمازگزار) قرار می‌دهد. هیچ آیه‌ای را نمی‌خواند مگر اینکه آن آیه در درون ملک قرار می‌گیرد».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><b><span style="font-size: 16pt;"><font color="#800000" face="Mihan-IransansLight">4- هنگام ورود به خانه : </font></span></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;">از مقدام بن شریح از پدرش روایت است : از عایشه سؤال کرده و گفتم : </span><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(بأی شیء کان یبدأ النبی</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> إذا دخل بیته؟ قالت : بالسواک)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn17" name="_ftnref17" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[17]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «پیامبر</span></b></font><b style="text-indent: 18.9333px;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(ص)</span></font></b><font face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;وقتی وارد خانه می‌شد، شروع به چه چیزی می‌کرد؟ گفت به سواک زدن».</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><font color="#800000" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">5- شب، هنگام بیدار شدن (برای تهجد)</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از حذیفه</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">t</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> روایت است : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(کن رسول الله</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;إذا قام لیتهجد یشوص فاه بالسواک)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn18" name="_ftnref18" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[18]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> وقتی که برای تهجد بلند می‌شد دهان (و دندانهایش) را سواک می‌زد».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></span></p> <h2 style="MARGIN: 0px" dir="rtl"><font color="#800080" face="Mihan-IransansLight"><a name="_Toc124849543"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">کراهت کندن موی سفید</span></a><span lang="en-us" style="FONT-SIZE: 16pt">:</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt"> </span></font></h2> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از عمروبن شعیب از پدرش از جدش روایت است که پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">r</span><span style="font-size: 16pt;"> <span lang="FA">فرمود : </span></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(لاتنفوا الشیب، ما من مسلم یشیب شیبةفی الإسلام إلا کانت له نورا یوم القیامة)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn19" name="_ftnref19" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[19]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «موی سفید را نکنید. چون هر مویی که مسلمان در اسلام سفید می‌کند، در روز قیامت برای او نوری خواهد شد».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px" dir="rtl"><font color="#800080" face="Mihan-IransansLight"><b><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">تغییر موی سفید به وسیلهء حناء و کتم (نوعی رنگ گیاهی) و مانند اینها و حرام بودن رنگ سیاه:</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابوذر(</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">رض)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> روایت است که پیامبر(</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">ص)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> فرمود : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(إن أحسن ماغیرتم به الشیب الحناء و الکتم)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn20" name="_ftnref20" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[20]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «بهترین چیزی که با آن موی سفید را تغییر می‌دهید حناء و کتم است».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابوهریره</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">(رض)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> روایت است که پیامبر(ص)</span></font></b><b style="text-indent: 14.2pt;"><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;فرمود :</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(إن الیهود و النصاری لایصبغون فخالفوهم)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn21" name="_ftnref21" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[21]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «یهود و نصاری موهایشان رنگ نمی‌کنند، پس شما با آنها مخالفت کنید (موهایتان را رنگ کنید)».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از جابررض</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;روایت است که گفت : </span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(أتی بأبی قحافة یوم فتح مکة و رأسه و لحیته کالثغامة بیاضا، فقال رسول الله (ص)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">&nbsp;: غیروا هذا بشیء واجتنبوا السواد)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn22" name="_ftnref22" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[22]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «روز فتح مکه ابوقحافه را نزد پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">(ص)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> آوردند در حالی که سر و ریشش مانند ثغامه (گیاهی با شکوفه‌های سفید) سفید بود. پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">(ص)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> فرمود : این موی سفید را با چیزی تغییر دهید و از رنگ سیاه بپرهیزید».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">از ابن عباس(رض) روایت است که پیامبر</span><span style="font-size: 16pt;" dir="ltr">(ص)</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> فرمود : </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><span lang="FA" style="font-size: 16pt;">(یکون قوم یخضبون فی آخرالزمان بالسواد کحواصل الحمام لایریحون رائحة الجنة)</span><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftn23" name="_ftnref23" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[23]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"> «قومی در آخر زمان پیدا می‌شوند که مانند چینه‌دان کبوتران موی‌هایشان را رنگ می‌کنند و بوی بهشت به مشامشان نمی‌رسد».</span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp;</font></p> <div> <hr align="right" color="#008000" width="33%"> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref1" name="_ftn1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[1]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) الاستحداد : تراشیدن موی زیر ناف و شرمگاه است؛ چون در آن حدید(آهن) یعنی چاقو(تیغ) بکار برده می‌شود به این اسم، نامگذاری شده است؛ و به طریق تراشیدن، کوتاه کردن، کندن و غیره انجام می‌شود.</span></font></b></p></div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref2" name="_ftn2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[2]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) متفق علیه : خ (5889/334/10)، م (2587/221/1)، د (4180/252/11)، ت (2905/184/4)، نس (14/1)، جه (292/107/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref3" name="_ftn3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[3]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) البراجم : جمع برجمه، و آن محل بند انگشتان و مفاصل است. أه‍.</span></font></b></p></div> <div id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref4" name="_ftn4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[4]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) حسن : [مختصر م 182]، م (261/223/1)، (52/79/1)، ت (2906/184/4)، نس (126/8)، جه (293/108/1).</span></font></b></p> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="font-size: 15pt; font-weight: 700;"><font face="Mihan-IransansLight">*) نزد جمهور علمای اسلام ختنه برای زن مستحب است، و تنها برای مردان واجب است «مترجم».</font></span></p></div> <div id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref5" name="_ftn5" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[5]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) حسن : [ص. ج 1251]، د (325/20/2)، هق (172/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn6"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref6" name="_ftn6" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[6]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) متفق علیه : خ (6298/88/11)، م (370/1839/4).</span></font></b></p></div> <div id="ftn7"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref7" name="_ftn7" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[7]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) طغ (891/122/2)، [تمام المنة 68].</span></font></b></p></div> <div id="ftn8"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref8" name="_ftn8" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[8]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) طس (562/334/1)، [تمام المنة 68].</span></font></b></p></div> <div id="ftn9"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref9" name="_ftn9" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[9]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) تمام المنة (68).</span></font></b></p></div> <div id="ftn10"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref10" name="_ftn10" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[10]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ٌ. ج 5100]، خ (5885/332/10)، ت (2935/194/4).</span></font></b></p></div> <div id="ftn11"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref11" name="_ftn11" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[11]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [مختصرم 181]، م (260/222/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn12"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref12" name="_ftn12" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[12]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) متفق علیه : خ (5892/349/10)، م (259/54/222/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn13"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref13" name="_ftn13" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[13]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) ریشهْ درختی معروف به نام اراک است.</span></font></b></p></div> <div id="ftn14"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref14" name="_ftn14" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[14]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح 0</span><span style="font-size: 15pt;" dir="ltr">}</span><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">ج 5316]، أ (171/294/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn15"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref15" name="_ftn15" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[15]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) متفق علیه : م(252/220/1)، خ (88 7/374/2)، ت (22/18/1)، نس (12/1)، در روایت بخاری بجای«عند کل صلاة» عبارت «مع کل صلاة» آمده است.</span></font></b></p></div> <div id="ftn16"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref16" name="_ftn16" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[16]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح لغیره : [الصحیحه 1213]، هق (38/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn17"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref17" name="_ftn17" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[17]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص. جه 235]، م (253/220/1)، د (58/86/1)، جه (290/106/1)، نس (13/1).</span></font></b></p></div> <div id="ftn18"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref18" name="_ftn18" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[18]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) متفق علیه : م (255/220/1)، و این لفظ مسلم است، خ (245/356/1)، د (54/83/1)، نس (8/1)، و عبارت بخاری، أبوداود و نسائی «إذا قام من اللیل» است.</span></font></b></p></div> <div id="ftn19"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref19" name="_ftn19" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[19]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص. ج 7463]، (4184/256/11)، نس (136/8).</span></font></b></p></div> <div id="ftn20"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref20" name="_ftn20" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[20]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص ج 1546]، د (4187/259/11)، ت (1806/145/3)، جه (3622/1196/2)، لفظ حدیث روایت ابن ماجه است، نس (139/8).</span></font></b></p></div> <div id="ftn21"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref21" name="_ftn21" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[21]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) </span><span lang="FA" style="font-size: 15pt; letter-spacing: -0.1pt;">متفق علی : خ (5899/354/10)، م (2103/1663/3)، د (4185/257/11)، نس (137/8).</span></font></b></p></div> <div id="ftn22"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref22" name="_ftn22" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[22]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص ج 4170]، م (2102 </span><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 15pt;"> 69 </span><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">–</span><span lang="FA" style="font-size: 15pt;"> 1663/3)، د (4186/258/11)، نس (138/8)، جه (3624/1197/2) بنحوه.</span></font></b></p></div> <div id="ftn23"> <p class="MsoFootnoteText" style="MARGIN-BOTTOM: 0px; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-TOP: 0px; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><font face="Mihan-IransansLight"><a href="ada99:%C3%93%C3%A4%C3%8A%C3%A5%C3%87%C3%AC %C3%9D%C3%98%C3%91%C3%8A.htm#_ftnref23" name="_ftn23" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[23]</span></span></a><span lang="FA" style="font-size: 15pt;">) صحیح : [ص ج 8153]، د (4194/266/11)، نس (138/8).</span></font></b></p></div></div> text/html 2017-01-10T20:51:14+01:00 kankor-af.tk پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal چگونگی پاک کردن نجاست http://kankor-af.tk/post/2532 <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center" dir="rtl"><font style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: 700" color="#0000ff" face="B Jadid"><span lang="AR-SA">چگونگی پاک کردن نجاست</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">بدان، شارعی که اشیاء نجس و نجس شده را به ما معرفی کرده است، کیفیت پاک کردن آنها را نیز به ما یاد داده است و تنها چیزی که بر ما واجب است اینست که دنباله‌رو فرمان او و اجراکننده اوامر او باشیم. بعضی از نجاسات برای اینکه پاک شوند، لازم است طوری شسته شوند که رنگ، بو و طعم آنها از بین برود؛ ولی برای پاک کردن بعضی دیگر از نجاسات ریختن یا پاشیدن آب و یا کندن نجاست و یا مسح کردن زمین و یا تنها راه رفتن بر زمین پاک، کافی است. بدان که آب در پاک کردن نجاسات اصل است چون شارع این وصف را به آن داده و فرموده است : </span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(خلق الله الماء طهورا)<a name="_ftnref27"> </a></span><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn1" name="_ftnref1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[1]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> «الله آب را پاک کننده خلق کرد» برای پاک کردن نجاسات نمی‌توان غیر آب را جایگزین آن کرد، مگر اینکه شارع دستور دهد؛ چراکه با این کار چیزی را که پاک‌کنندگی آن معلوم نیست جایگزین چیزی می‌کنیم که پاک‌کنندگی آن معلوم است، و این برخلاف مقتضای شریعت است.</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">حال که این نکته را فهمیدی، دستورات شرعی را دربارة چگونگی پاک کردن چیزهای نجس یا نجس شده را بیان می‌کنم: </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr; COLOR: purple">1- پاک کردن پوست مردار به وسیله دباغی :</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از ابن عباس روایت است : از پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> شنیدم که می‌فرمود : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(أیما إهاب دبغ فقد طهر)<a name="_ftnref28"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn2" name="_ftnref2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[2]</span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">«هر پوستی که دباغی شود، پاک می‌شود».</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; COLOR: purple">2- پاک کردن ظرفی که سگ آنرا لیسیده است : </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از ابوهریره روایت است که پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> فرمود : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(طهور إناء أ</span><span lang="ar-sa" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">ح</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">دکم إذا ولغ فیه الکلب أن یغسله سبع مرات أولاهن بالتراب)<a name="_ftnref29"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn3" name="_ftnref3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[3]</span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">«پاکی ظرف هر یک از شما وقتی که سگ آن را لیسید این است که هفت بار آن را بشوید، اولین بار با خاک».</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; COLOR: purple">3- پاک کردن لباس آغشته به خون حیض :</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">از اسماء بنت ابوبکر(رض) روایت است : </span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(جاءت امرأة إلی النبی</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(ص)</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">&nbsp;فقالت : إحدانا یصیب ثوبها من دم الحیضة کیف تصنع؟ فقال : تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحح، ثم تصلی فیه)<a name="_ftnref30"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn4" name="_ftnref4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[4]</span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">«زنی نزد پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">(ص)</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> آمد و گفت : اگر لباس یکی از ما به خون حیض آلوده شد چکار باید بکند؟ پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> فرمود : بایدآن را از لباسش بزداید و سپس با نوک انگشتان و آب آن را بشوید و سپس بر روی آن، آب بریزد و در آن نماز بخواند».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">اگر بعد از این کار اثری از خون باقی ماند، اشکالی ندارد : </span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از ابوهریره</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(ص)</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;روایت است که خوله بنت یسار گفت : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(یا رسول الله، لیس لی إلا ثوب واحد و أنا أحیض فیه؟ قال فإذا طهرت فاغسلی موضع الدم ثم صلی فیه، قالت یا رسول الله. إن لم یخرج أثره؟ قال : یکفیک الماء و لایضرک أثره)<a name="_ftnref31"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn5" name="_ftnref5" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[5]</span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">&nbsp;«ای رسول خدا، غیر از یک لباس، لباس دیگری ندارم و در همان لباس به حیض می‌افتم؟ فرمود : وقتی پاک شدی محل آغشته به خون را بشوی سپس در آن نماز بخوان، گفتم ای رسول خدا اگر اثرش از بین نرفت چکار کنم؟ فرمود : کافی است بر آن آب بریزی، اثر آن اشکالی ندارد».</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; COLOR: purple">4- پاک کردن دامن لباس زن: </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از ام ولد ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف روایت است که او از ام سلمه همسر پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> سؤال کرد و گفت : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(إنی امرأة أطیل ذیلی و أمشی فی المکان القذر؟ فقالت أم سلمة : قال النبی</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> : یطهره مابعده)<a name="_ftnref32"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn6" name="_ftnref6" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[6]</span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">«من زنی هستم که پایین دامنم را دراز می‌کنم و از محلی که نجاست در آن هست عبور می‌کنم؟ ام سلمه گفت : پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> فرمود : آنچه بعد از نجاست است (خاک) آنرا پاک می‌کند».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; COLOR: purple">5- پاک کردن لباس از ادرار طفل شیرخوار : </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از ابوسمح خادم پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> روایت است که پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> فرمود : (یغسل من بول الجاریة و یرش من بول الغلام)<a name="_ftnref33"> </a></span><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn7" name="_ftnref7" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[7]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> «ادرار دختر بچه (شیرخوار) شسته شود ولی برای پاک کردن ادرار پسر بچه (شیرخوار) کافی است که روی آن آب پاشیده شود».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; COLOR: purple">6- پاک کردن لباس از مذی : </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از سهل بن حنیف روایت است که گفت : بر اثر خروج مذی زیاد و غسل کردن زیاد دچار رنج و سختی شدم، وضعیت خود را برای پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> بازگو کردم، پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">r</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> فرمود : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(إنما یجزیک من ذلک الوضوء)</span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700"> «کافی است که بعد از خروج آن وضو بگیری، گفتم ای رسول خدا آن قسمتی از لباسم را که به مذی آلوده شود چکار کنم؟ فرمود : </span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(یکفیک أن تأخذ کفا من ماء فتنضح به ثوبک، حیث تری أنه قد أصاب منه)<a name="_ftnref34"> </a></span><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn8" name="_ftnref8" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[8]</span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> . «کافی است مشتی آب به جایی از لباست که گمان می‌کنی به مذی الوده شده، بپاشی».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; COLOR: purple">7- پاک کردن زیر کفش:</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="text-indent: 18.9333px; text-align: justify;" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از ابوسعید</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(رض)&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;روایت است که پیامبر</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(ص)</font></span></b><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;فرمود : </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(إذا جاء أحدکم المسجد فلیقلب نعلیه و لینظر فیهما فإن رأی خبثا فلیمسه بالأرض ثم لیصل فیهما)<a name="_ftnref35"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn9" name="_ftnref9" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[9]</span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">&nbsp;«هرگاه یکی از شما به مسجد آمد کفشهایش را وارونه کرده به زیر آنها نگاه کند، اگر نجاستی را دید، آنرا به زمین بمالد و سپس در آنها نماز بخواند».</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; COLOR: purple">8- پاک کردن زمین: </span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">از ابوهریره</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">(رض)</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> روایت است که گفت : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(قام أعرابی فبال فی المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبی</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">دعوه، و هریقوا علی بوله سجلا من ماء </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">–</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> أو ذنوبا من ماء </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt">–</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> فإنما بعثتم میسرین و لم تبعثوا معسرین)<a name="_ftnref36"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn10" name="_ftnref10" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[10]</span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> &nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">(شخصی اعرابی (صحرانشین) بلند شد و در مسجد ادرار کرد، مردم خواستند او را منع کنند پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">(ص)</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;به آنان فرمود : او را به حال خود بگذارید سپس بر ادرارش دلویی از آب بریزید، چرا که شما مبعوث شده‌اید تا سهل‌گیر باشید نه سخت‌گیر».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">(ص)</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;به ریختن آب بر ادرار اوامر کرد تا در پاک شدن زمین شتاب شود، و اگر محل نجاست به حال خود رها می‌شد تا اینکه خشک شود و اثر نجاست از بین رود، پاک می‌شد. به دلیل حدیث ابن عمر(رض) که گفت : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(کانت الکلاب تبول فی المسجد و تقبل و تدبر زمان رسول الله</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">&nbsp;فلم یکونوا یرشون شیئا)<a name="_ftnref37"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftn11" name="_ftnref11" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700" dir="ltr">[11]</span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">«در زمان پیامبر</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">(ص)</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">&nbsp;سگها در مسجد ادرار و رفت و آمد می‌کردند و هیچگاه (بر محل ادرارشان) چیزی نمی‌ریختند».</span></b></p> <div><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-WEIGHT: 700">&nbsp;</span> <hr align="right" color="#008000" width="33%"> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref1" name="_ftn1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[1]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus">السیل الجرار (42 . 48/1)، با تصرف. حافظ در کتاب التلخیص (14/1) گفته است : حدیث «خلق الله الماء طهورا» را با این لفظ نیافتم. این حدیث در روایت ابوسعید با لفظ «إن الماء طهور لاینجسه شی» آمده است. </span></b></p></div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref2" name="_ftn2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[2]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus">صحیح : [ص. جه 2907]، أ (49/230/1)، ت (1782/135/3)، جه (3609/1193/2)، نس (173/7). </span></b></p></div> <div id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref3" name="_ftn3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[3]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> &nbsp;<span lang="fa">صحیح : [ص. ج 3933]، م (279 – 91 – 234/1).</span></span></b></p></div> <div id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref4" name="_ftn4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[4]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> <span lang="fa">متفق علیه : م (291/240/1)، و اللفظ له، خ (307/410/1).</span></span></b></p></div> <div id="ftn5"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref5" name="_ftn5" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[5]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> &nbsp;<span lang="FA">صحیح : [ص. د 351]، د (361 – 26/2)، هق (408/2).</span></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> &nbsp;</span></b></p></div> <div id="ftn6"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref6" name="_ftn6" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[6]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; LETTER-SPACING: -0.2pt">&nbsp;<span lang="FA">صحیح : [ص. جه، 43]، ما (44/27)، د (379/44/2)، ت (143/951/1)، جه (531/177/1).</span></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span></b></p></div> <div id="ftn7"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref7" name="_ftn7" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[7]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> &nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus">صحیح : [ص. نس 293]، د (372/36/2)، نس (158/1). </span></b></p></div> <div id="ftn8"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref8" name="_ftn8" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[8]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus">حسن : [ص. جه 409]، د [207/358/1]، ت (115/76/1)، جه (506/169/1). </span></b></p></div> <div id="ftn9"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref9" name="_ftn9" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[9]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus">صحیح : [ص. د 605]، د (636/353/2). </span></b></p></div> <div id="ftn10"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref10" name="_ftn10" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[10]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus">متفق علیه : [الإرواء 171]، خ (220/323/1)، نس (48 و 49/1)، و رواه مطولا : د (376/39/2)، ت (47/99/1). </span></b></p></div> <div id="ftn11"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%9F%C3%AD%C3%9D%C3%AD%C3%8A %C3%88%C3%87%C3%9F %C3%9F%C3%91%C3%8F%C3%A4 %C3%A4%C3%8C%C3%87%C3%93%C3%8A.htm#_ftnref11" name="_ftn11" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline" dir="ltr">[11]</span></span></a><span style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 15pt; FONT-FAMILY: B Lotus">صحیح : [ص. ئ 368]، خ تعلیقاً (174/278/1)، د (378/42/2).</span></b></p></div></div> text/html 2017-01-10T20:42:47+01:00 kankor-af.tk پورتال آموزشی افغانستان Afghanistan Educational Portal طهارت (پاکیزگی)-انواع آبها http://kankor-af.tk/post/2530 <font color="#0000ff" face="Mihan-IransansLight" size="4"><span lang="FA" style="font-weight: 700;">فصل اول :طهارت (پاکیزگی)</span></font> <div><p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; FONT-FAMILY: B Jadid; COLOR: blue">بخش اول - انواع آبها</span><font face="B Jadid"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: blue"> </span></font></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">هر آبی که از آسمان فرود آید و یا از زمین خارج شود پاک‌کننده است : </span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">به دلیل فرموده خداوند متعال : </span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN-RIGHT: 2cm" dir="rtl"><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque; FONT-WEIGHT: 700; COLOR: navy" dir="ltr">)</span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr; COLOR: navy"> وَأنْزَلْنَاْ مِنَ السَّمَاْءِ مَاْءً طَهُوْرَاً </span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque; COLOR: navy" dir="ltr">(</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: navy">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr; COLOR: navy"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; COLOR: navy">(فرقان : 48)</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN-RIGHT: 2cm" dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">«و ما هستیم که از آسمان آب پاک و پاک‌کننده را نازل می‌گردانیم».</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">و به دلیل فرموده پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> دربارة دریا : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(هو الطهور ماؤه، الحل میتته)<a name="_ftnref6"> </a></span></b><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%87%C3%A4%C3%A6%C3%87%C3%9A %C3%82%C3%88%C3%A5%C3%87.htm#_ftn1" name="_ftnref1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline; FONT-WEIGHT: 700">[1]</span></span></span></a><b><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: B Badr"> </span></b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">&nbsp;«آب آن پاک کننده و مردار آن حلال است».</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">و به دلیل فرموده پیامبر</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt;"><font face="AGA Arabesque">ص&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">درباة آب چاه : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(إن الماء طهور لاینجسه شی)</span><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%87%C3%A4%C3%A6%C3%87%C3%9A %C3%82%C3%88%C3%A5%C3%87.htm#_ftn2" name="_ftnref2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline">[2]</span></span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">.«آب پاک کننده است و هیچ چیزی آن را نجس نمی‌کند».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">اگر چیزی پاک با آب آمیخته شود، در صورتی که نام آن از حالت اصلی خارج نشود، بصورت پاک‌کننده باقی خواهد ماند. به دلیل فرموده پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> به زنانی که خواستند دخترش را (برای دفن) تجهیز کنند : </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(اغسلنها ثلاثا أو خمسا أوأکثر من ذلک إن رأیتن، بماء و سدر، واجعلن فی الآخرة کافورا أو شیئا من کافور)</span><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%87%C3%A4%C3%A6%C3%87%C3%9A %C3%82%C3%88%C3%A5%C3%87.htm#_ftn3" name="_ftnref3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: B Lotus" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline">[3]</span></span></span></a><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">«او را سه یا پنج بار یا اگر لازم دانستید بیشتر از آن با آب و سدر بشویید و در آخرین بار کافور یا مقداری از آن را در آب قرار دهید».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">به محض داخل شدن نجاست در آب، به نجس بودن آن حکم نمی‌شود مگر وقتی که آب تغییر کند.</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus; FONT-WEIGHT: 700">به دلیل حدیث ابوسعید که گفت : </span><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr">(قیل یا رسول الله أنتوضا من بئر بضاعة؟ وهی بئر یلقی فیها الحیض ولحوم الکلاب والنتن، فقال </span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Badr"> : الماء طهور لاینجسه شی)</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><a style="TEXT-DECORATION: none" href="ada99:%C3%87%C3%A4%C3%A6%C3%87%C3%9A %C3%82%C3%88%C3%A5%C3%87.htm#_ftn4" name="_ftnref4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: B Lotus" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; VERTICAL-ALIGN: baseline">[4]</span></span></span></a><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">. «گفته شد ای رسول خدا : آیا از چاه بضاعه وضو بگیریم؟ و آن چاهی است که پارچه آلوده به خون حیض و لاشه سگها و چیزهای گندیده در آن انداخته می‌شود، پیامبر</span><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: AGA Arabesque" dir="ltr">ص</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> فرمود : آب پاک کننده است و هیچ چیزی آن رانجس نمی‌کند».</span></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-INDENT: 14.2pt" dir="rtl">&nbsp;</p> <div> <hr align="right" color="#008000" width="33%"> <div id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN-RIGHT: 9.65pt; TEXT-INDENT: -9.65pt" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%87%C3%A4%C3%A6%C3%87%C3%9A %C3%82%C3%88%C3%A5%C3%87.htm#_ftnref1" name="_ftn1" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline">[1]</span></span></span></a><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> &nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus">صحیح : [ص : جه 309]، ما (40/26)، د (83/52/1)، ت (69/47/1)، جه (386/136/1)، نس (176/1).</span></b></p></div> <div id="ftn2"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%87%C3%A4%C3%A6%C3%87%C3%9A %C3%82%C3%88%C3%A5%C3%87.htm#_ftnref2" name="_ftn2" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline">[2]</span></span></span></a><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus">صحیح : [الإرواء 14]، د (66 و 67/126/1)، ت (66/45/1)، نس (174/1).</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> &nbsp;</span></b></p></div> <div id="ftn3"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%87%C3%A4%C3%A6%C3%87%C3%9A %C3%82%C3%88%C3%A5%C3%87.htm#_ftnref3" name="_ftn3" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline">[3]</span></span></span></a><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> &nbsp;</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus">خ (1253/125/3)، م (939/646/2).</span></b></p></div> <div id="ftn4"> <p class="MsoFootnoteText" style="TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-JUSTIFY: kashida" dir="rtl"><b><a href="ada99:%C3%87%C3%A4%C3%A6%C3%87%C3%9A %C3%82%C3%88%C3%A5%C3%87.htm#_ftnref4" name="_ftn4" target="_self"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Times New Roman" dir="ltr"><span style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus; VERTICAL-ALIGN: baseline">[4]</span></span></span></a><span style="FONT-SIZE: 16pt; FONT-FAMILY: B Lotus"> </span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: B Lotus">صحیح : [الإرواء 14]، د (66 و 67/126/127/1)، ت (66/45/1)، نس (174/1). مبارکفوری در تحفة الأحوذی (204/1) می‌گوید : طیبی می‌گوید : معنی «یلقی فیها» این است که چاه در مسیر دره‌هایی بود که امکان داشت زباله صحرانشینان وارد آن شود به این صورت که نجاسات و زباله‌ها در اطراف خانه‌های مردم ریخته شود سپس سیل آن را به داخل آن چاه بیاندازد. تعبیر راوی به صورتی است که گمان می‌رود مردم از روی قلت تعهد دینی نجاسات را داخل چاه آب انداخته‌اند در حالیکه هیچ مسلمانی این کار را جایز نمی‌داند. پس چگونه می‌توان در مورد کسانی که بهترین و پاک‌ترین مردم بوده‌اند چنین گمانی داشت – أه‍ - می‌گویم (مبارکفوری) : بسیاری از اهل علم همین نظر را دارند و این چیزی است که عیناً آشکار است.</span></b></p></div></div></div>